Meny

Stäng

Nyheter

Corona Covid-19 och HR – hur gör vi?

Här kommer en podd där Ann-Marie Forsmark, Boel Stier och Kristina Elliot pratar om Corona Covid-19 och hur arbetsgivare jobbar med det. Vi lyssnar runt med er kunder och hör hur alla sliter med riskanalyser, sjukfrånvaro, policies, principfrågor, hålla igång produktion vs hålla i karantän. Avsnittet spelades in för 3 dagar sedan och verkligheten har redan flyttat på sig…. Vi kommer lägga upp saker här då vi träffar många olika företag och vill att vi ska dela tips med varandra.

Här finns en länk till försäkringskassan. Allt är inte klubbat ännu, men karensavdraget är borttaget för medarbetaren. Som arbetsgivare gör du som du brukar med karensavdraget och medarbetaren får söka ersättning direkt från försäkringskassan.

Läkarintyg vid dag 8 tas också bort så att medarbetare får vara sjuk upp till 14 dagar innan läkarintyg krävs. Detta för att minska trycket på vården.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vi vet att det är svårt för företag att få en överblick över sjukfrånvaron. Ni vet väl att ni kan prova vårt system för sjukfrånvaro utan kostnad.

Ta hand om er därute! Glöm inte att vara snälla och omtänksamma!

I länken nedan finns en länk till podden.

142: Coronaviruset för dig som arbetsgivare

Rehappen om Coronaviruset Covid-19

Inget vanligt arbete med sjukfrånvaro

Så behöver du skydda dina medarbetare

Det är inte så länge sedan beskedet kom från Wuhan. ”Kom inte hit, och ni invånare lämna inte… om det inte finns väldigt speciella skäl. Staden blev en spökstad i kampen mot Coronaviruset.” Sedan dess har vi sett smittan spridas vidare. Men vad behöver du som arbetsgivare egentligen göra rent praktiskt?

När någon insjuknar i Corona covid-19 på jobbet är det inte en vanlig sjukfrånvaro och följer inte heller en vanlig sjukfrånvaroprocess. Och eftersom Corona räknas som samhällsfarlig smitta följer speciella lagar hur arbetsgivare och samhälle behöver följa smittan. Skyddet tas på allvar i de flesta företag.

Det är viktigt att företag förbereder sig och redo att agera. Många har iakttagit försiktighetsprincip och låtit medarbetare som besökt området vara hemma i 14 dagar.

Idag råder det viss förvirring kring hur det kommer sig att skolor har vissa regler och företag andra. Det är egentligen inte så konstigt då företag utnyttjar sin ”rätt att leda och fördela arbetet” för att undvika risk och kostnader om en person smittar alla. Därför har man i flera fall infört åtgärder som hindrar ev smitta. Vissa smittskyddsläkare tycker det är överdrivet, men i företag med globala verksamheter över hela världen har man inte velat ta risken en smittad arbetsplats innebär. Samtidigt har det inte funnits möjlighet för alla att jobba hemifrån och vad gäller för dem? Bestäm tillsammans hur ni ser på det, och kommunicera er hållning. Det kan vara idé att skapa ett sk coronakristeam för att avlasta ledningen i frågan.

Här kommer lite kort sammanfattning vad du som arbetsgivare behöver göra:

 1. Riskanalys – funktioner som kan vara känsliga om ”alla inom ett kompetensområde” måste gå hem – kan de skötas remote?
 2. Riskanalys av arbetsmiljön AFS 2018:4
 3. Kommunicera åtgärder, sprid kunskap, länkar till information
 4. Förebygga och lindra risker, förhindra diskriminering och stigma
 5. Följa upp, justera

Det framgår ganska klart hur beroende vi är av varandra och hur viktigt det är att samhället fungerar. Produktionskedjor hänger tätt samman globalt och internationellt. Vi behöver iaktta både försiktighet och vara faktabaserade och inte stressa upp oss i situationen. Rädsla och stress är också en risk att ha med i riskanalyser kring corona. Inför ett virus är vi lika men ändå finns risk för diskriminering. Kom ihåg att både förse organisationen med tips om hygien, nysning i armveck etc som att ta hand om och visa omtanke om de som är drabbade.

Rehappen hjälper kunder med riskanalys, utbildning kring sjukfrånvaro, krishantering och arbetet utifrån arbetsgivarens perspektiv. Genom systemet Rehappen kan kunder hålla reda på sjukfrånvaron.

Hör av er om ni har frågor eller vill ha hjälp och bolla något.

Vi har fått frågan att göra utbildning för att stötta företag och reda ut vad som behövs göras i rollen som arbetsgivare.

Ta hand om er!

Nedan finner ni länkar som kan vara bra för mer information:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.1177.se

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Vi finns för våra kunder

Positiv psykologi och coaching med growmodellen är två bra metoder inom ledarskap. Kan man dem som chef så kommer man långt.

“Rehappen håller på att ta form”. Rehappen en programvara och tjänst som hjälper din verksamhet att ta tag i återkommande och tidiga signaler på ohälsa och bygger hälsa.

Bilden Simon Sinek – A practical guide to find your why… 2017

Varför “Rehappen” – Det handlar om något som återkommande händer – Re- happen ingen… Det handlar om att bygga ett företag som behövs där IT och HR möts i stöd, tjänster och programvara för människor. Först ut är att snabbt identifiera korttidsfrånvaro och göra något åt det tillsammans.

För att fungera som bäst och bli vårt bästa jag behöver vi plocka fram våra styrkor och tillsammans och bygga starka team med hög prestation genom att kombinera våra styrkor tillsammans. Det är då det skaver som minst och vi kan ge som mest – både till varandra och tillsammans. Vi känner oss kompetenta, vi mår bra.

Growth mind set och hållbart ledarskap

Growth mindset handlar om att det vi fokuserar växer och om vi hjälper varandra att vara i vårt rätta element så växer vi som människor. Växer vi som människor växer våra företag och blir lönsamma.

Grow – Varför blir vi sjuka istället för att växa?

Growmodellen har ni säkert hört tidigare. Den handlar om ett modell för samtal och även för affärsplanering som syftar till att hjälpa den vi pratar med att växa som människa eller företaget att växa och blir starkt.

GROW- där G står för goal, R reality, O opportunities, W för will do.

Vad händer om vi hamnar i motsatsen – dvs att vi inte är “in the Zone”, vi känner motstånd att gå till jobbet varje måndag, eller morgon, att chefen inte kan stötta mig, att jobbet inte passar mig. Eller att en hel verksamhet hamnar i “oflyt” och det skaver och sliter för att marknaden kräver att vi beter oss på ett nytt sätt – kanske mer digitalt än innan? Eller också skaver det för att du inte kan jobba med flow utan stressas sönder av en arbetssituation som är orimlig.

Vi har tyvärr i vårt jobb träffat på allt för många medarbetare som pga av att de stannar kvar i sitt på sikt börjar må dåligt och prestera sämre och sämre. Självförtroendet dalar och prestationen i samma takt. Det finns olika skäl till varför det blir så, men det finns ett enkelt sätt att identifiera dessa personer. Korttidsfrånvaro och sjukfrånvaro.

Börja analysera din korttidsfrånvaro och fånga saker tidigt. Att det skaver i hela företaget kan också fångas i ökad korttidsfrånvaro, eller utbrändhet bland medarbetare. Man hänger helt enkelt inte med längre eller behöver tid att orientera sig.

Vad kan man då behöva för hjälp utifrån?

Se till att få bollen att börja rulla, att börja ta tag i det. Direkt.

Rehappen är ett företag som kommer att hjälpa ditt företag att identifiera detta här fenomenet och stötta chefer att arbeta med dessa personer.

Chefer är egentligen inte rekryterade för att sköta sjukfrånvaron

Chefer har idag inte tid att arbeta med allt som ligger inom HR och chefens roller. Chefen är egentligen rekryterad för att driva utvecklingen inom sitt område, att bygga, skapa, sälja, operera, bygga, leda projekt eller vad det kan vara. Att hjälpa människor som kommit snett in i jobbet tar tid, och kräver professionellt bemötande. Det kräver ofta specifik kompetens och det bygger också på att man kan ta människor på ett varligt sätt från en plats till en annan både mentalt och fysiskt.

Det bygger också på att man har förmågan att se talang att se kompetens att se relationen mellan medarbetaren och ledaren, mellan medarbetaren och den situation medarbetaren sitter i. Chefer vill, men hinner inte ta tag i bekymren. Därför är det bättre i många fall att helt släppa det från chefen, eller stötta chefen nära med stöd.

Undersökningar på undersökningar visar att chefer och inte heller HR idag hinner med sitt arbete och hinner heller inte med att ta tag i sina personalärenden och på sikt kan det också innebära att ledarna själva upplever utbrändhet, eller vidbrändhet.

Det är viktigt att hitta rätt verktyg i tid, för att hjälpa både HR och chefer systematiskt med medarbetare som behöver stöd att komma vidare.

Allt för många hamnar i ett mellanläge och tiden och livet tickar på… Det blir slöseri för både individen, verksamheten och samhället.

Sjukfrånvaro som äter upp hela resultatet

Det är inte ovanligt att hitta företag med korttidsfrånvaro som helt enkelt äter upp hela ekonomiska resultatet i bolaget. Kanske något som den affärsansvarige inte tänkt på. Det är inte heller helt ovanligt med chefer som i all välmening skickar hem medarbetare som de tycker verkar hängiga, inte har en aning om vilken kostnad det genererar, även fast vi vet att medarbetare ofta mår sämre av att vara hemma. Chefer är inte läkare och kan inte därför ordinera sjukskrivning. Men det händer allt för ofta, med stora kostnader som konsekvenser.

Att lära sig Grow och Growth mind set räcker långt…

Att lära chefer growth mind set och grow-modells-coachsamtal, det räcker långt, men att ta hand om en person med upprepad sjukfrånvaro där jobbet och kanske livet också går i gråsvart, det kräver något mycket mer. Du kommer långt med en god kultur där vi stöttar varandra. Det kräver också en noga kartläggning, samarbete med läkare, företagsläkare och inte minst medarbetaren själv. Det är inte helt ovanligt att en utbränd kan funka från en dag till en annan bara man hamnar i rätt roll och miljö.

Ledstjärnor kan vara:

 • Hjälp individen
 • Alla kan jobba, men inte med vad som helst. 
 • Konflikt är ingen sjukdom. 
 • Det finns en människa bakom varje (sjukdoms-)historia. 
 • Att inte göra något är sämst av allt. 
 • Vi är alla individer och måste bli mötta som individer 
 • Vi är olika och behöver olika. 
 • Chefer ska vara just chefer och ställa krav utifrån rollen på medarbetaren och inte agera arbetsterapeuter, läkare eller samtalsterapeuter. “Jag känner en jättebra naprapat, gå dit” – Medarbetaren kan ju ha reumatism och när blev du som chef läkare som kan ordinera? 
 • Ta medarbetarens symptom på allvar – skicka vidare. 
 • Läkare ska vara just läkare. 
 • Coachen för medarbetaren är facilitator/handledare och coach tillsammans med medarbetaren själv. En coach med tuff empati som med knuffar och kärlek för livet framåt. 
 • Efter sjukskrivning går man INTE “tillbaka”. Livet kan aldrig gå tillbaka, det går alltid framåt. 

How finding your element changes everything… är vad Growth Mindset handlar om, är att hindra att vi blir sjuka när vi inte är i vårt element, och tänk det börjar med en enkel analys på korttidsfrånvaro på rullande 12 månader bakåt.

Kontakta oss om du vill veta mer. Rehappen är på G…rullande 12 framåt.

Tack för i år, 2020 nu kör vi!

För vår del har det varit ett händelserikt år och vi ser med spänning fram emot 2020!

Glädjen i att vinna sina första kunders förtroende, spänningen i att möta nya nyfikna som vill veta mer. Känt tilliten i att ha den viktiga dialogen med ledare och HR när det gäller arbetet med sjukfrånvaron. Samtalat vid runda bord med aktörer som också brinner för hållbarhetsfrågan, ledarskap, arbetsmiljö och organisation. Träffats på frukostar med likasinnade i nätverk. Knutit till oss konsulter och organisationer. Föreläst tillsammans med forskare, fackliga organisationer och Veckans affärer. Varit engagerade i Uppsala Universitets studenter och tidigare studenter inom HR. Diskuterat och använt nudging i arbetet med sjukfrånvaron så att det för cheferna ska vara lätt att göra rätt.


Utvalda av Vinnova 

Vi är otroligt stolta och glada över att blivit utvalda av Vinnova för att växa snabbare i kategorin Innovativa start-ups


Produktutveckling

Produkten Rehappen kommer under början av 2020 få stöd för BankID och Single Sign On (SSO) samt en funktion med sjuk och friskanmälan, drivet av önskemål från kunder. Säkerhet och GDPR är vår kärnkompetens och en av anledningarna till varför vi finns.


Uppmärksammade i tidningen Personal och Ledarskap

Vi har blivit uppmärksammade i tidningen Personal och Ledarskap om vårt företag och vår HR-techprodukt med fokus på sjukfrånvaro och rehab.

Hållbarhetsmålen 2030

Vi arbetar hårt med att kompetensutveckla hur kopplingen med arbetet kring sjukfrånvaro, ledarskap och företagskultur hänger ihop med affären och företagens produktivitet. Rehappen med sitt arbete att få hållbara medarbetare är en naturlig del av hållbarhetsmålen 2030. 


Vad händer nästa år? 

Forskning visar att chefer och många företag saknar bra verktyg. Rehappen är en lösning på det. Vi vill vara en positiv kraft där det ska bli lätt att göra rätt för de som jobbar med analys, dialog och dokumentation av sjukfrånvaro.

Vi har kommit in på stora företag och visualiserat deras sjukkostnader och kommer fortsätta erbjuda det till blivande kunder 2020. Som en kund sa – ”Det är först man ser sina egna medarbetare och kostnaderna som man verkligen förstår vidden av frågan”.


Sist men inte minst

Med omtanke om de som har allra tuffast är vår julklapp varsin gåva till Unicef och Suicide Hero.

God Jul och Gott Nytt År

Happy Holidays!

Varför skall VD bry sig om sjukfrånvaro?

HR har naturligt hög kompetens inom hantering av sjukfrånvaro, det är lätt att dra slutsatsen att HR är bäst lämpade att delegera frågan till. Efter samtal med våra kunder vill vi dela med oss av våra erfarenheter av vad som är framgångsfaktorer.

De företag som lyckas har detta gemensamt:

 • Högsta ledningen är engagerad och intresserade av frågan
 • Närmaste chef är den som tar initiativet och har en dialog med medarbetaren
 • HR är med i ett nära samarbete i de mer komplexa fallen

För att brodera ut svaren lite mer, engagemang från VD och högsta ledning är viktig, dels för att det finns stor resultatpåverkan kopplat till höga kostnader, en annan minst lika viktig aspekt är den positiva nytta detta gör för företagskulturen. Det är tufft att vara chef och ledare idag, som VD vill man att de olika avdelningscheferna skall ha bästa förutsättningar för att leda och lyckas med sitt uppdrag, att ta tag i frågan runt frånvaro är en mycket viktig signal för att få en bra företagskultur.

Som chef och ledare finns det många uppgifter att ta ansvar för, tunga administrativa processer och verktyg hinns inte med. För medarbetaren är en bra dialog med sin chef är en nyckelfaktor för att trivas på jobbet. Chefen är den som först skall och kan agera när en medarbetare visar tecken på bristande motivation och/eller frånvaro. För en avdelningschef är det mycket enklare att ta upp dialogen en medarbetare om det finns ett tydligt engagemang från högsta ledningen. Det måste vara smidigt och enkelt för en chef att hitta viktig information om sina medarbetare och få en struktur och stöd att arbeta med frågan.

HR har med sin specialistkompetens i denna fråga ett stort ansvar att stötta chef och ledare i vad som gäller lagligt och enligt policy på företaget men också hur man på ett bra sätt hanterar dialogen mellan chef och medarbetare. HR skall inte ta över ansvaret att leda medarbetaren utan låta ”chefen vara chef” men var noga med att samtal och åtgärdsplaner följer de lagar och företagspolicy som gäller. Koordinerat samarbete mellan chef och HR är nyckeln, frågan skall inte skjutas till den ena eller den andra.

Rehappen som bolag är skapat för att se till att det som beskrivs ovan kan hända hos alla våra kunder. Vi har ett verktyg som gör det enkelt och effektivt att hitta var det finns frånvaro inom företaget. Dessutom är det en plattform för att kunna arbete mot en lösning på ett GDPR säkert sätt.

Vi står inför ett gigantiskt kompetensskifte

Rehappen stöttar ditt företag genom att fånga tidiga signaler på ohälsa!

Alla pratar om den stora kompetensomställningen framåt. Vissa beskriver det som årtiondets största utmaning. ”Hypercompetition” är här för att stanna och den nya medarbetaren behöver kunna mer och klara förändringar konstant. Frågan om alla hänger med är befogad!

Hur vet du att dina medarbetare klarar av omställningen? Är det sant att digitaliseringen och förändringar tröttar våra hjärnor och gör oss sjuka? Vi på Rehappen hjälper ditt företag att identifiera situationen, med fokus på sjukfrånvaro.

Rehappens arbete med korttidssjukfrånvaro, är ett led i att förebygga och rusta människor inför framtiden. För att kunna skapa starka, mänskliga och hållbara organisationer behöver vi bli duktiga på att individualisera och personifiera. Det handlar om att låta medarbetare hitta ”sin grej” och bygga starka team som leder förändringen.

Rehappen hjälper företag med korttidsfrånvaro genom att digitalisera hela sjukfrånvaroprocessen, coacha och stötta chefer och HR.

Hur ska cheferna orka? Hur hänger korttidsfrånvaro ihop med ledarrollen?

Vi har sett att oavsett hur ditt företag jobbar idag med sjukfrånvaron, så handlar det om berättelser som är unika och människor med unika situationer. Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler. Idag är det cheferna som har ansvaret för att ta dessa situationer. Många chefer känner sig stressade över att de i realiteten har 2-3 jobb vilket gör att de till slut inte orkar. De riskerar att strunta i sitt rehabansvar. Det leder till en ond spiral och problem i företagskulturen. Det är den vi stöttar i att bryta.

Sjukfrånvaro handlar förstås om mycket pengar, att stötta individer men på övergripande företagsnivå handlar det också om kultur, kapacitet och produktivitet. Tidiga insatser, faktabaserade dialoger och anpassning är viktigt, men det är väldigt svårt utan bra verktyg. Vi har byggt en sjukfrånvaroplattform som möjliggör det. Dialogen är det viktiga.

Oj – har vi sjukkostnader på 19 miljoner – så tydligt har vi inte sett det förut!

Flera kunder vittnar om att det är först när de kan se sin egna data i vårt verktyg som de verkligen tar in hur omfattande sjukfrånvaron är och kan sätta sjukkostnaderna i perspektiv. Här är några spontana citat:

 1. ”Oh, det är över 100 personer hemma varje dag…och inte visste jag att det var sådan skillnad på olika skift”..
 2. ”Ett helt varuhus är inte på jobbet varje dag. Det blir oändligt dyrt”.
 3. ”Rehappen är helt suveränt verktyg. Jag får in alla medarbetare på ett ställe och kan lätt få en överblick på hur läget är. Efter mina coachsamtal skriver jag några korta rader, och minnesanteckningar inför nästa möte. En reaktion jag fick var: Vad har hänt med honom. Han har börjat träna och har slutat vara borta? Vad har du gjort med honom? Jag har brytt mig, vi har samtalat.”.

Chefer får lätt få fram vilka som varit borta över gränsvärdena. I systemet ligger redan medarbetarnas frånvaro rullande 12 månader bakåt. Cheferna kan jobba med både helheten och individen på samma sjukfrånvaroplattform, där kan alla som ska vara involverade i processen tryggt spara anteckningar, läkarintyg, rehabplaner och få ordning och reda på en process som redan är svår och utmanande. Helt GDPR-säkert digitalt och i ett gemensamt interface för HR, rehabspecialist och chef.

Sommar…sommar…sommar…

Sommar för många av oss är att lyssna på radioprogrammet “sommar”. Det finns många berättelser och öden där motgångar finns med som en del av livet. Carina Bergfelts program är starkt. Rekommenderas! Hon berättade att hon ibland får frågan om hennes framgång beror på det tuffa liv hon haft i tidiga år. Då blir hon arg och svarar att det är trots det hon varit med om, inte tack vare det, som hon lyckats.

Vi åkte i början av sommaren till Almedalen. “Alla” var där – företagsledare från alla branscher – bil, finans, retail, försäkring, kommunal och landstingsledare och de flesta politiska ledarna. För vår del handlade i år mycket om hållbarhet och det stora kompetensskifte vi står inför – “den fjärde revolutionen”, psykisk ohälsa, generationsskiften, människor i rörelse, tech och innovation och globalisering….utbudet i Almedalen är oändligt.

Det vi tar med oss är: Allt pekar på att vi behöver rusta våra medarbetare och följa var och en in i framtiden.

Det har varit och kommer än mer bli stora kompetensomställningar – från dieseldrivet till eldrivet, från analogt till digitalt, från manuellt till automatiserat, från lokalt till än mer globalt – “hyper competition” är här för att stanna.

Det vi kan konkurrera med är medarbetarnas motivation och kompetens både som företag men också som nation och planet också för den delen. För att på bästa sätt klara de krav som ställs både idag och i framtiden behöver vi bygga företag och samhällen som är hållbara. Hållbarhetsmålen 2030 fanns i allas presentationer. Det kommer ge ringar på vattnet ut i världen.

På en plats som Almedalen och även från media märks att mycket lärande kring sjukskrivningar utgår från statistik. Samtidigt vet vi att det handlar om olika berättelser med människor av kött och blod. Statistik lurar oss att tro att vi kan hitta lösningar kopplat till en gruppering – män, kvinnor, unga, akademiker, byggarbetare, nyanlända, utbrända, invandrare, långtidssjuka, de med diabetes osv och inte en individ. Oavsett vilken grupp vi än tillhör är vi unika och behöver mötas där vi är. Sjukskrivningar och korttidsfrånvaro är en tidig signal. Unga har en högre sjukskrivningsgrad och den går uppåt. Vad beror det på?

Almedalen innebar många viktiga möten och initiativ mellan olika aktörer. Samverkan på alla håll – mellan företag, fack, universitet, politiker, föreningar, det offentliga och samverkan mellan olika företag tillsammans med externa aktörer.

Slutsatserna från Almedalen för oss på Rehappen blir att, vi behövs och det är viktigare än någonsin att utgå från individen och inte bara statistik. Varför? 1. Det är väldigt svårt att utifrån statistik hitta individer. 2. Statistik leder ibland till antaganden kring åtgärder som inte passar och därmed går pengar till insatser som inte ger effekt. 3. För en individ som är drabbad spelar statistik ingen roll. Det är inget man varken förstår eller kan relatera till. Den som är där vill bli hjälpt och stöttad, och den chef som befinner sig i närheten kan inte dra slutsatser av statistik som hjälper i den situationen. Hur gör jag? Vem kan hjälpa mig?

Många i Almedalen både politiker och företagsledare, pratade om att vi nu måste gå från ord till handling. Det uttrycks en slags frustration om att inget hänt de senaste åren och att det inte hjälper att på övergripande nivå att lägga planer som sedan inte når längst ut.

Vår metod på Rehappen sammanställer statistik övergripande för ledningar och styrelser både kostnader och vart sjukskrivningarna är. Vi synliggör också individen, för det är med individen vi behöver ha ett samtal, lyssna, hitta planen framåt, anpassa eller vad det nu är…

Flera berörande föredrag i Almedalen och även berättelser från sommar i P1 har handlat just om det. Personen som tog samtalet, som fanns där eller inte fanns där…

För att komma någon vart med sjukskrivningar behöver vi tillgängliggöra samtal och dialog, ibland vara tuffa och stötta med att sätta planer. Vi behöver förstås också titta på arbetsmiljö och hur väl arbetet är anpassat till personerna som har det. Vi behöver stötta upp med ledarskap.

På ett övergripande plan för att gå från prat till verkstad behövs systematik, kunskap och kompetens som stöttar ledare, medarbetare och hela organisationer, så det leder till förändring och utveckling, och i många fall en kulturförändring.

Vi har träffat många och är övertygade om att vårt gemensamma arbete är viktigt framåt, och ser fram emot att ses! Ibland löser sig saker lätt, ibland tar det lite längre tid. Målet är det samma!

Ses vi i Almedalen?

Vi kommer att finnas i Almedalen fram till torsdag. Det finns många spännande seminarier kring sjukfrånvaro och hållbara organisationer att ta del av. Allt ifrån politiska inlägg till mer praktiska tips och idéer kring ämnet, hittas där.

Det vi vill få ut av vistelsen är att träffa kunskapsledare inom området sjukfrånvaro, få chans att visa för andra hur vi på Rehappen tänker kring att hjälpa företag att arbeta systematiskt med att fånga varje individ med återkommande sjukfrånvaro. Självklart vill vi också inspireras och träffa andra.

Hur lyckas man sätta “people first” och hur gör man när alla inte fixar hela vägen? Hur etablerar man en stark företagskultur där människor håller? Vad betyder att hålla? Vi tror på team, ledarskap och organisation i kombination med ett grymt system!

Varje förändring börjar med ett litet frö, det svåra med att börja är att börja. Att ha ett bra systemstöd är en viktig början, tycker vi på Rehappen för att få ordning på sjukskrivningar och i längden en kultur där varje person är viktig. Vi hjälper till att komma igång och sedan att fortsätta flytta organisationen genom att hjälpa individerna och cheferna. Det är det som gör skillnaden.

Vi ses där!

Ny profil och ny websida

Nu har vi lagt lite tid på att få in en ny fin profil på Rehappen. Vi hoppas att ni ska tycka om den.

Vi kommer att bjuda in till en återkoppling på den studie som våra Stjärnstudenter och personalvetare har genomfört på 10 företag. Håll utkik efter:

“Påverkar det jobbet, ja då är det våran business”. 10 fallstudier om korttidsfrånvaro och rehabilitering – så arbetar svenska företag idag med sjukfrånvaro.

Tack Emelie, Emeline, Frida och Jimmy

Svenskt näringsliv om sjukfrånvaron – flera hundra företag intervjuade

Den nya rapporten från Svenskt Näringsliv är ute. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/stabil-folkhalsa-skymmer-okade-problem-med-sjukfranvaro_734973.html

Vi på Rehappen vill stötta företag i sitt arbete med detta på många olika sätt. Genom stöd från duktiga erfarna personer/konsulter och med digitala verktyg och knowhow.

Rehappens hypotes är att cheferna behöver bättre verktyg att jobba i så att de upptäcker tidiga signaler, ett ställe där de kan hitta individerna, ingen ska trilla mellan stolar. Det lutar åt att chefer behöver mer stöd nu när vi är i detta paradigmskifte – de har ansvaret för sjukfrånvaro och rehab samtidigt som de ska både leda transformation och vara operativa, samt föra in alla nya processer….osv. Någonstans går det inte ihop längre.

Allt som ska göras i en organisation ska ofta göras av chefen och ledningen på olika nivåer. Tiden i ledarrollen räcker inte till. Det första som tas bort är tidskrävande arbetet med sjukfrånvaro. Det blir kostsamt och personer får för lite stöd. Hållbarhet vad gäller människor är otroligt viktigt. Vi måste hålla ett helt yrkesliv! Varje människa som går i väggen är en förlust både för företaget och för samhället och för individen är priset allra högst. 

Försäkringskassan kopplas ofta in sent i en sjukskrivning – därför behöver företag fånga upp medarbetaren och stötta i anpassning. Vem gör detta bättre än HR-kunniga? Vi är vana att bedöma förmåga, skapa organisationsförändringar. Det är bara det att just nu gör vi det också för HELA organisationen – inte bara de som faller igenom. Räcker FK som sammanhållande för en sjukskriven? Tror inte det. Vi måste skapa hållbara företag där vi tar hand om varandra. Det kommer i förlängningen påverka kultur och engagemang. Det är vi säkra på.