Meny

Stäng

System och utbildning för att fånga tidiga signaler på ohälsa

Genom utbildning och en sjukfrånvaroplattform blir det enkelt för chefer att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och stötta medarbetare.

Viktiga tjänster

Hållbarhetsarbete

Rehappen hjälper Ert företag att bli socialt hållbart genom analys och strategier för hållbarhet för medarbetare.

Startpaket vad ingår

Supportverktyget

Vårt GDPR säkra, mobil- (och dator) anpassade verktyg är nyckeln till att kunna arbeta med dialogen och dokumentationen av en medarbetares situation. Vikten av att kunna arbeta från sin mobil kan inte nog understrykas, många chefer är på språng hela dagarna så att vänta med att dokumentera till man är på sin plats kan lätt glömmas bort.

Vad kan verktyget?

Chefstödtjänster

Vi hjälper dig! Rehappen har kompetens och erfarenhet att arbeta med personalfrågor från många stora välkända svenska bolag. Coaching, företagskultur, ledarstöd, hållbart ledarskap, hälsa och arbetsmiljö är våra expertområden.

Mer information

Utbildning

Vi hjälper er med utbildning för att framtidssäkra ditt företag. Områden vi är experter inom är design av ledarutveckling, social hållbarhet, kompetensutveckling, arbetsmiljö, stresshantering, omställning, coaching, rehabilitering & anpassning, hälsosamt ledarskap

Nyheter och blogginlägg

Senaste nyheterna och inläggen

Alla våra nyheter

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi delar med oss av trender och nyheter inom HR och metoder att arbeta praktiskt och verkningsfullt med sjukfrånvaro.

Besök oss på Norrsken, Birger Jarlsgatan 57C

Välkomna att besöka oss digitalt eller på vårt kontor Norrsken.

Ta kontakt om du vill veta mer om exempelvis AFA utbildningar, hjälp kring arbetsmiljö, ledarskap, sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, coaching & utbildningar.