Meny

Stäng

System och utbildning för att skapa hållbara medarbetare

Genom utbildning och en sjukfrånvaroplattform blir det enkelt för chefer att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och stötta hållbara medarbetare.

Våra produkter och tjänster

Här nedan finner du ett urval av våra produkter och tjänster. Vi erbjuder en helhetslösning vad gäller hållbara organisationer, medarbetare och hållbart ledarskap. Vi kan hjälpa dig på olika sätt.

Hållbara företag och workshops

Rehappen ger hjälp att facilitera och leda workshops kring hållbara företag, innovation och utveckling. I det paradigmskifte vi nu befinner oss i hjälper vi gärna till med kreativa workshops kring förändringar som behövs för både ledning, medarbetare och ledare för att förbli hållbara och kunna ha team med hög prestation. KPIer och att skapa aktiviteter.

Läs mer

Ett program: Rehappen Balans

Rehappens digitala välmåendeprogram syftar till att främja god hälsa och hållbara medarbetare genom praktiska verktyg och kunskap om stresshantering, mental träning och rörelse i vardagen.

Läs mer

SaaS: Rehappen Software

Verktyg – Rehappen Software – Ett SaaS-HR-Tech-system som kan användas som ett system för sjukfrånvaro och rehabilitering.

Läs mer

Utbildningar: Träning, Ledar- och medarbetarutveckling

Vi är ett team av erfarna ledarutvecklingskonsulter över hela Europa, och vi är vana vid att arbeta i såväl globala företag som små familjeägda företag.

Läs mer

Coaching och Chefsstöd

Att få coaching och skapa strategier för sig själv tillsammans med en coach är väldigt värdefullt. Syftet med coachande samtal är att medarbetaren själv ska hitta lösningar på sina problem.

Läs mer

HR-konsulting, Interim Rehabkonsult, Organisationsutveckling och Merger and Aquisition

Vi hjälper kunder med HR-rådgivning och organisationsutveckling. Företag som går igenom förändringar har mycket att vinna genom att ta hjälp av proffessionella. Vi börjar där du är och hjälper till i förändringsarbetet.

Läs mer

Projekt: Innovation och People Analytics

Vi har blivit utvalda två gånger från Vinnova för vår innovativa SaaS-produkt som hjälper chefer och HR att upptäcka tidiga signaler på ohälsa bland anställda. Vi gör också med unika verktyg people analytics för att hjälpa företag att förstå var utmaningarna finns i organisationen.

Läs mer

Certifiering: Arbetsmiljöutbildning, Hållbart ledarskap, AFS 2020:5, Anpassning och Rehabilitering

Vi certifierar inom hållbart arbetssätt vad gäller ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitiering. BAM, OSA, SAM och AFS 2020:5. Vi utbildar i arbetsmiljö och insatser kopplat till stressprevention, hälsofrämjande ledarskap, hållbart ledarskap, CSR och arbetsrätt.

Läs mer

Nyheter och blogginlägg

Senaste nyheterna och inläggen

Alla våra nyheter

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi delar med oss av trender och nyheter inom HR och metoder att arbeta praktiskt och verkningsfullt med hållbara medarbetare och sjukfrånvaro.