Meny

Stäng

Gör sjukfrånvaron enkelt med Fortnox och Rehappen!

Vill du enkelt kunna ta emot sjukanmälan via en app och följa medarbetare systematiskt i Fortnox & Rehappen? Det är med stor glädje vi nu också kan erbjuda Fortnox kunder ett bra stöd i frågor som rör medarbetarnas hälsa, sjukfrånvaro och långsiktiga hållbarhet. Rehappen gör det enkelt för ledare att följa sin personal.

Rehappen är en plattform som från början är kompatibelt med i princip alla lönesystem så som Visma, Agda, Hoogia mlf och nu också Fortnox.

Genom en enkel integration med lönesystemet kan ert företag få en hälsoplattform som automatiserar och säkrar ert arbete med sjukfrånvaro, rehab och läkarintyg GDPR-säkert.

Systemet kan också förvara dokument för säkerhetsutbildningar, medicinsk kontroll och annan viktig information om medarbetare.

Det är svårt att hålla reda på allt som chef men med vår användarvänliga plattform får du en helhetsvy över de anställdas hälsa och kan proaktivt förhindra , upptäcka och lösa hälsorelaterade problem innan det påverkar företaget.

Tidiga signaler fungerar som förhandsvarningar för kommande hälsoproblem. Genom att agera i ett tidigt skede kan potentiellt allvarliga hälsofrågor undvikas eller mildras. Dessutom ger upptäckt av tidiga signaler på ohälsa en klarare bild, vilket möjliggör precision i riktade insatser och anpassade lösningar.

För intresse fyll i nedan så kontaktar vi dig och Fortnox för en enkel implementering.