Meny

Stäng
Produkter

Utbildning, Träning, Ledar- och medarbetarutveckling

Vi är ett team av erfarna ledarutvecklingskonsulter över hela Europa, och vi är vana vid att arbeta i såväl globala företag som små familjeägda företag.

Vi bygger, designar, utvecklar och leder utvecklingsprogram för ledare och medarbetare och gör både grundläggande ledarskapsprogram och skräddarsydda program som ex agilt ledarskap, hållbart ledarskap, program som syftar till medarbetares och chefers välmående, traineeprogram, sk Retentionprogram – program för att motivera medarbetare och ledare att stanna.

För marknaden i Sverige är vi utvalda av AFA Försäkring att göra arbetsmiljöutbildning och ex Hälsofrämjande ledarskap för de företag som har kollektivavtal. Vi är vana vid att samarbeta med fack och arbetsgivaren tillsammans. Det innebär att ditt företag kan få upp till 70 % avdrag på priset.