Meny

Stäng

Rehappens produkter och tjänster

Rehappen erbjuder både det molnbaserade systemet Rehappen samt tjänster kopplat till att hantera sjukskrivningar som arbetsgivare.

Rehappen Software

Implementering av systemet Rehappen kräver ingen integrering och cheferna har tillgång till sina medarbetares sjukfrånvaro och kan lätt starta sitt arbete med rehab och samtal, dokumentera, följa uppsatta mål och spara ned rehabplaner och hitta sina anteckningar i systemet. Sjukfrånvaro är känslig data och Rehappen föddes efter GDPRs införande för att dokumentation, data mm kring sjukfrånvaro inte får mailas eller förvaras ostrukturerat på chefers eller HRs datorer. Samlad information följer medarbetaren även vid organisationsförändringar. Systemet visualiserar kostnader för sjukfrånvaro vilket är en viktig motivation för att prioritera insatser. Det blir synligt i verktyget att företaget redan betalar för sjukfrånvaron.

Interim HR och rehabspecialist

Vi är organisationspsykologer, beteendevetare, personalvetare och experter på att identifiera om det är något i organisationen som gör att medarbetarna oftare blir sjuka eller sjukskriver sig. Vi ser tillsammans med kunderna vart i företaget det finns flaskhalsar eller stressiga arbetsmiljöer. Vi kan också hjälpa till att göra något åt det. Organisation och att "sätta" en hållbar organisation är det som gör oss unika. Vi har också lång erfarenhet från företagsledningar och vet hur svårt det är ibland att se vad som behövs. Vi jobbar ofta nära fackliga organisationerna.

Villdu jobba med oss?

Organisationsutveckling

Rehappen kan hjälpa till när man upplever att det svårt att veta om medarbetaren kan arbeta, hur återgången ska se ut, eller vilka krav du kan ställa på medarbetaren. Ofta är det bättre att chefen är chef och medarbetaren får hjälp av någon utomstående. För de allra flesta ger att arbeta en bättre hälsa och bedömning och anpassning av arbetet är en av våra kärnkompetenser. Tillsammans med rehabspecialist, chef, HR, läkare, försäkringskassan och medarbetare stöttar vi i rehabplanering och återgång i arbetet, eller omplacering och omplaceringsutredningar. Vi är också duktiga på arbetsrätten runt rehabilitering.