Meny

Stäng

Hur kan vi hjälpa till?

Vi brinner för att hjälpa företag att bli mer hållbara för medarbetare på lång sikt och höja prestationen hos alla. Många efterfrågar mer kunskap om psykisk ohälsa. Hur blir organisationen hållbar på riktigt? Vi bygger digitala program för hållbart ledarskap, kultur- team- och ledarutveckling.

Rehappen erbjuder ett modernt IT-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp på individnivå. Rehappen är ett system som samlar läkarintyg, rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro. Att få jobba med detta är vårt why!

Vad vinner du på att anlita Rehappen? Tid, pengar, energi, en hållbar företagskultur och arbetsglädje. Den stora vinsten med Rehappen är att individer upptäcks som har ohälsa och att vi stöttar chefer och ledning och HR som ofta tycker att dessa frågor är svåra. Tid går till fel saker ex att argumentera mellan olika enheter kring statistik med låg effekt och dyr utgång.

Många ledare är osäkra på hur man ska hantera svåra samtal. Rehappen erbjuder stöd och verktyg till ledare och HR för att känna sig trygga. Självklart erbjuder vi det många andra också gör – insatser för att förebygga och skapa hållbara starka högpresterande, hälsosamma företag och team.

Nej det ska inte vara “tur” att få hjälp när man blir sjuk det ska vara ett systematiskt arbetssätt kring hälsa & sjukfrånvaro

Vi får ofta höra att det är “tur” att vi var där i mötet med både chefer och medarbetare som har utmanande situationer med ohälsa eller konflikter. Så klart ska det inte vara “tur”, det ska ske systematiskt.

Bakom varje sjukskrivning finns en berättelse och vi lägger fokus på att hitta individen och stötta. Vi stöttar och coachar både medarbetaren och cheferna. Genom att lägga fokus på de individer som har hög sjukfrånvaro kommer den i längden att sänkas. Verktyget kan lätt bearbeta data från tusentals medarbetares frånvaro och varje chef får sin överblick. Vid behov utvecklar vi tillsammans med kunderna processer för de som saknar processer och rutiner kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar.

Har du kört fast? Ta hjälp av ett proffs!

Interim HR och rehabspecialist

Ibland kör både HR och chefer fast i dialogen mellan företag och anställd, i de situationerna är det fördelaktigt att koppla in en tredje part som är van att hantera situationer och kommer som en professionell person som inte är part i målet. Vi har lång erfarenhet av att lösa personalsituationer.

Genom vår erfarenhet har vi sparat mycket pengar istället för dyra utköp åt våra kunder. “Nästa gång vet du hur du ska göra!” sa vi till en kund.

Ja, “Nästa gång ringer jag dig”. Helst vill vi att kunderna ska bli så duktiga att de klarar sig själva. Men om det är så att man behöver ta in oss en timme här och där finns vi alltid tillhands.

Vi hjälper också till i svåra utredningar till exempel i situationer runt kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller incidenter. Detta görs ofta tillsammans med HR, chef, företagshälsovård och säkerhetsavdelningen.

Gör det lätt att göra rätt!

Många chefer tycker att det är krångligt med olika samtal, regler, kontakter runt sjukskrivningar. Vi tycker att det ska vara tydligt och enkelt vad som förväntas av cheferna och HR i deras roller. För de kunder som redan har utvecklade processer och policys kring sjukfrånvaro arbetar Rehappen i kundens organisation, och går in och resursförstärker och stöttar upp arbetet. Med tydliga processer och listor på frånvaron blir det mycket lättare att jobba med frågan. Många gillar att ha ett säkert verktyg i mobilen för chefer som alltid är på språng.

Ja, det är ett proffs som ska göra bedömning och ge stöd i svåra situationer, men mycket kan du göra själv!

Rehappen kan hjälpa till när man upplever att det svårt att veta om medarbetaren kan arbeta, hur återgången ska se ut, eller vilka krav du kan ställa på medarbetaren. Enligt lag ska företag göra bedömningar. Varje person har sin unika situation och det behövs ofta att man går från ett standardutbud till att arbeta individuellt.

För de allra flesta ger att arbeta en bättre hälsa och bedömning och anpassning av arbetet är en av våra kärnkompetenser. Tillsammans med rehabspecialist, chef, HR, läkare, försäkringskassan och medarbetare stöttar vi i anpassningar, rehabplanering och återgång i arbetet, eller omplacering och omplaceringsutredningar. Vi är också duktiga på arbetsrätten.

Forskning visar att anpassning ger en positiv och trygg arbetsplats, men det finns gränser. Medarbetaren har också ett eget ansvar. Vår erfarenhet är att chefer och medarbetare ofta går för långt, eller inte gör något alls. Det blir ofta onödigt dyrt. Här hjälper vi till. Ofta löser vi problem som varat i flera år på bara ett par veckor eller månader. Det handlar ofta om både beslut, coaching, samarbete och samverkan.

Lär mer om psykisk ohälsa, ledarskap och arbetsmiljö genom utbildning

Vi håller utbildningar antingen hos våra kunder, digitalt eller i våra egna fina lokaler. Våra konsulter finns från norr till syd i hela Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Ofta sker utbildningen i vardagen individuellt på tu man hand, ofta kopplat till en situation. I arbetet med sjukfrånvaro lär vi ut rehab, ledarskap, samtalsmetodik, MI – Motiverande Samtal, stresshantering, psykisk ohälsa, svåra samtal samt lagar och regler runt arbetsrätten och rehab. Vi gör det lättare för ledare att vara chefer i situationer där sjukdom eller återkommande sjukfrånvaro är en utmaning.

Vi utbildar chefer och medarbetare i systematiskt arbete runt sjukfrånvaro och arbetsmiljö. I det ingår rehabiliteringsprocessen, lagar och koppling till produktivitet och lönsamhet. Vi kan arbetsmiljölagarna men vi tar det ett steg längre. I mångt och mycket handlar det om att arbeta framgångsrikt i team och att etablera en hållbar och mänsklig kultur.

Hur företaget arbetar med sjukfrånvaron och situationer där ledarskapet har avgörande betydelse påverkar hela företagskulturen.

Att vara upprepat sjukfrånvarande kan vara en tidig signal som chefer behöver uppmärksamma. Rehappen utbildar och coachar ledare att använda ett arbetssätt där de lätt kan hitta personerna som har upprepad frånvaro, ta snacket och hjälpa på riktigt. När det sker händer något med kulturen.

Rehappen stöttar en kultur och ledarskapsutveckling som leder till ett mänskligare hållbart företag, ett företag där det spelar roll om du är där eller inte. Det gör att vi som medarbetare känner oss tryggare, för vi vet att om vi själva drabbas, kommer vi få ett professionellt bemötande. Att någon är frekvent frånvarande påverkar hela teamet. Rehappen stöttar i teamutveckling och är utbildade organisations- och beteendevetare.

Vi är godkända av AFA-Försäkring vilket gör att kunder med kollektivavtal kan få upp till 70% rabatt om kollektivavtal finns.

Vad kostar det att låta bli att jobba med sjukfrånvaron? Prissättning

Det största vinsten att jobba med sjukfrånvaro är att individen, samhället och företaget tjänar på det. Företaget får en bättre kultur, tid från chefer och ledare frigörs till annat, onödiga utköp och konflikter förhindras, trygghet ökas och prestationen ökar. Självklart handlar det om resultat på sista raden men också rena besparingar i kostnader som ofta är i miljonbelopp.

Vi hjälper dig att räkna ut hur det ser ut hos er! Verktyget i sig har också kontinuerliga kostnaden rullande 12 månader bakåt. Implementering av systemet kräver inga integreringar och vi tar betalt per medarbetare, användare och månad. Det kostar ofta mindre än en konsultdag för att få ihop sjukstatistik.

I ett företag med 1000 anställda har man ofta en sjukkostnad på över 10 miljoner. Det är av dessa pengar vi “växlar” över till goda kostnader och stöttar att sänka kostnaderna och skapa en mer högpresterande organisation. Att ha en kultur där det inte spelar någon roll att man är borta är dyr.

Av oss får du en uträkning på vad DIN sjukkostnad kostar.

För tjänster som interim HR specialist med inriktning på sjukfrånvaro, coaching, trepartssamtal, utbildningar, kultur & ledarutveckling tar vi betalt per timme eller för paket om exempelvis 10 samtal. Vi tvingar ingen att köpa en viss volym, vi börjar leverera värde från första timmen.

Vill du ha kontakt: