Meny

Stäng
Produkter

Konsulttjänster, Coaching och Chefsstöd

Att få coaching och skapa strategier för sig själv tillsammans med en coach är väldigt värdefullt. Syftet med coachande samtal är att medarbetaren själv ska hitta lösningar på sina problem.

Vi arbetar både som expertkonsulter inom HR och arbetsrätt och som coacher. Vi förstår när kunderna behöver det enda eller det andra.

Coaching som metodik hjälper individen att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera. Coachning handlar om att hjälpa medarbetaren eller ledaren att förstå mer om sin situation, sina problem och genom coaching stöttas individen eller teamet att utveckla, förändra, eller transformera sina tanke-, känslo- och beteendemönster för att nå mål och syfte. 

Vi är certifierade coacher enl ICF och ett flertal konsulter är ACT konsulter/terapeuter ett flertal psykologer och business coacher. Vi har också rättigheter att utbilda i coaching då vi har konsulter med högsta graden av coaching på Masternivå. I svåra situationer är det en balans mellan coaching och att tryggt föra en individ mot ett mål eller att bara finnas där när det är tufft. Vi vet när coaching passar och när det passar bättre med annat stöd. I rehabsammanhang arbetar vi ofta nära många andra professioner. Då vet vi hur viktigt det är att hålla sig till sin roll. Det är också något vi etablerar tillsammans med medarbetaren, chefer och HR.