Meny

Stäng

Produkter

Innovation och workshops för inspiration

Rehappen ger hjälp att facilitera och leda workshops kring innovation och utveckling av hållbara organisationer. Hur behöver vi designa våra företag framåt? Vi står inför ett stort paradigmskifte och 2025 består 75% av arbetslivet av millenials. Enl Gallup så är det tyvärr bara 13% som känner sig motiverad att gå till jobbet. Låt oss bli […]

agenda_2030

Rehappen utbildar i psykologisk hälsa och företag att nå SDGs till 2030

Rehappen utbildar i psykologisk hälsa och säkerhet och ger stöd och hjälper företag på ett tydligt sätt hur man når SDGs till 2030. Områdena är t.ex. ledarskap, organisationskultur, hög arbetsbelastning, för höga krav, psykisk ohälsa, stress, neurokunskap, risker i pandemi, kommunikation. Vi stödjer ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Rehappen Software

Verktyg – Rehappen Software – Ett SaaS-HR-Tech-system som kan användas som ett system för sjukfrånvaro och rehab med anteckningsfält, statistik, lista på individer/ chef som ligger utanför gränsvärden, fästa planer, rehabplaner, återgång i arbetet, anpassning, rutiner och läkarintyg.

Utbildning, Träning, Ledar- och medarbetarutveckling

Vi är ett team av erfarna ledarutvecklingskonsulter över hela Europa, och vi är vana vid att arbeta i såväl globala företag som små familjeägda företag.

Coaching och Chefsstöd

Att få coaching och skapa strategier för sig själv tillsammans med en coach är väldigt värdefullt. Syftet med coachande samtal är att medarbetaren själv ska hitta lösningar på sina problem.

HR-konsulting, Interim Rehabkonsult, Organisationsutveckling och Merger and Aquisition

Vi hjälper kunder med HR-rådgivning och organisationsutveckling. Företag som går igenom förändringar har mycket att vinna genom att ta hjälp av proffessionella.

Innovation och People Analytics

Vi har blivit utvalda två gånger från Vinnova för vår innovativa SaaS-produkt som hjälper chefer och HR att upptäcka tidiga signaler på ohälsa bland anställda.

Arbetsmiljöutbildning, AFS 2020:5, Anpassning och Rehabilitering

Vi är experter på arbetsmiljö och rehabilitering. Vi utbildar i arbetsmiljö och insatser kopplat till stressprevention, hälsofrämjande ledarskap, hållbart ledarskap, CSR och arbetsrätt.