Meny

Stäng

Om Rehappen

Rehappen har grundats av Kristina Elliot och Håkan Carlbom, drivkraften med att skapa företaget var att digitalisera en pappersdriven sjukfrånvaroprocess och göra den mycket bättre med medarbetaren som individ i fokus. Rehappens kunder får ett effektivt arbetssätt och ett verktyg som är mobilanpassat och skapar den struktur som GDPR kräver.

Idag finns ett stort behov av att stötta företag i att hitta tidiga signaler på ohälsa. Korttidsfrånvaro är toppen på isberget.

Kristina Elliot

Bestämde sig tidigt för att jobba inom området organisation och beteendevetenskap. Kristinas intresset kom delvis från gymnastik både som aktiv och tränare och efter det blev det studier i Uppsala Universitet som inkluderade stipendiestudier till USA i Organisational Psychology, HR, Organizational Behavior.

Efter studierna sökte hon sig till managementkonsultyrket i 10 år där hon främst arbetat med stora bolag som Volvo, Telia, GE och Vattenfall som kunder, därefter som ledareutvecklare på Nordea. Under tiden på Nordea har Kristina coachutbildat flera hundra chefer fram till 2008 och därefter arbetat som interim HR-chef i bolag som Coop, Dina Försäkringar, Atlas Copco, MediaMarkt, CareFusion, Verifone, Tobii, Telenor och Fazer.

Kopplingen affär och människa har alltid varit i fokus. I en värld där hållbarhet behöver hända på riktigt finns ett stor behov hos kunder att stötta transformationen där människor blir den viktigaste pusselbiten.

Balansen mellan prestation, sjukfrånvaro och skador har intresserat på olika sätt sedan länge, kanske sedan tidiga yrkesår inom vården och från hur skadade tas om hand inom idrottsvärlden. I HR-arbetet har Kristina drivit större strategiarbeten, startat upp arbetsmiljöarbetet, haft nära samverkan med fackliga organisationer och ledningen, hjälp många chefer och individer med upprepad sjukfrånvaro eller sjukskrivningar. Det är ledarskap på riktigt när det är som svårast – både självledarskapet och att vara chef. Dialog är nyckeln, och förutsättningarna runt chefers rehabansvar.

Kristina har lett stora program kring ledarskap – både självledarskapet och att vara chef som lett till ökad lönsamhet och tillväxt. Tillsammans med kollegor var hon med i att skriva en bok kring självstyrt lärande åt IKEA och self determination teories används fortfarande på många håll.

Kristina fick nyligen en utmärkelse som Årets HR-person av sina kollegor i branschen.

Håkan Carlbom

Har sin bakgrund från KTH teknisk fysik, och började som programmerare inom både industri och finans, därefter som teknisk chef och ledare i organisationer som EQT (CIO), Nasdaq (utvecklingschef) för derivathandelssystem, Orcsoftware (Londonbaserad projektledning), MSAB som säljer tech-produkter inom mobile forensic (interim CTO) och Tutus säkerhetsföretag som arbetar med kryptosystem (leverans till försvarsmakten). Denna bakgrund har givit insikten i vad som gör företag lönsamma, hur investerare och styrelse värderar bolag, robusthet och inte minst säkerhet kopplat till IT system.

Håkan har aldrig släppt taget om programmering även om tyngdpunkten länge varit att leda utvecklingsteam och organisationer både i Sverige och outsourcat (Indien, Filippinerna och Bulgarien). Det djupa tekniska intresset har också givet engagemang som CTO i ett par start-ups med fokus på IoT och B2C appar för restauranger.

Håkans största bidrag till Rehappen som bolag är att se till att IT verktyget är lätt att använda, GDPR säkert och löser den uppgift som ledare, HR och sjukskriven har.