Meny

Stäng

Om Rehappen

Rehappen har skapats utifrån drivkraften att bygga en produkt som digitaliserar en trasig, dålig, pappersdriven och svår sjukfrånvaroprocess och göra den så mycket bättre, med medarbetaren som individ i fokus.

Rehappen effektiviterar sjukfrånvaroprocessen och ger medarbetare och ledare mer tid till dialog för att fånga tidiga signaler på ohälsa. Det är ett GDPR-säkert molnbaserat verktyg som förenklar att arbeta med sjukfrånvaron både via datorn och mobilen.

Utöver verktyget hjälper vi också ledare och HR med professionellt stöd och utbildning.

I och med Corona Covid – 19 handlar sjukfrånvaro om hur vi ska hantera kris och samhällsfarlig smitta. Vi är experter på sjukfrånvaro utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Verktyget förenklar att följa smittad personal på ett säkert sätt och vi stöttar i arbetsmiljöriskanalysarbetet och krishanteringen.

Det finns ett stort behov av att stötta företag i att hitta tidiga signaler på ohälsa. Korttidsfrånvaro är toppen på isberget. Under toppen finns bakomliggande orsaker som vi hjälper företag att ta tag i.

Sjukfrånvaro innebär ofta krishantering både på individ, team, organisationsnivå. Ledarstöd är en viktig del av det vi hjälper våra kunder med. Vi jobbar med frågan i styrelser, ledningsgrupper, chefer och för hela team och företag.

Om oss vilka är vi?

Kristina Elliot, grundare, VD People&Culture

Efter studierna sökte hon sig till managementkonsultyrket i 10 år där hon främst arbetat med stora bolag som Volvo, Telia, GE och Vattenfall som kunder, därefter som ledareutvecklare på Nordea. Under tiden på Nordea har Kristina coachutbildat flera hundra chefer fram till 2008 och därefter arbetat som interim HR-chef i många stora bolag.

I arbetet har rehab och sjukfrånvaro inte alltid hamnat högst på dagordningen, men vid kris eller i olika situationer har hon upptäckt att den processen har stora brister vad gäller stöd både mänskligt stöd, och systemstöd kring sjukfrånvaron.

Kristina fick nyligen en utmärkelse som Årets HR-person av sina kollegor i branschen.

Håkan Carlbom, Grundare och CTO

Har sin bakgrund från KTH teknisk fysik, och började som programmerare inom både industri och finans, därefter som teknisk chef och ledare i organisationer som EQT (CIO), Nasdaq (utvecklingschef), MSAB som säljer tech-produkter inom mobile forensic (CTO) och säkerhetsföretag som arbetar med kryptosystem brandvägg till försvaret och scrum master på Klarna.

Håkan har aldrig släppt taget om programmering även om tyngdpunkten länge varit att leda utvecklingsteam och organisationer både i Sverige och Indien, Filippinerna och Bulgarien. Tekniska intresset har också givet engagemang som CTO i ett par start-ups med fokus på IoT och B2C appar för restauranger. Håkans största bidrag till Rehappen som bolag är att se till att IT verktyget är lätt att använda, GDPR säkert och löser den uppgift som ledare, HR och sjukskriven har.

Annica Östh , Ledare & Rehabexpert

Annica har stor erfarenhet av sjukfrånvaro och ledarskap både ur individ och ledningsperspektiv. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både på strategiskt och operativt med sjukfrånvaro, vilket innebär både coachning av chefer och HR och även stöd och rådgivning i individärenden.

Hon är djup specialist inom rehab med en bakgrund från både försäkringskassan, arbetsförmedlingen och företagshälsovården där hon arbetat som rehabsamordnare och med ledarutveckling. Annica har även själv arbetat som linjechef och avdelningschef. Tidigare uppdrag har varit både i privat näringsliv och offentlig sektor med konsulttjänster, ledarutveckling, utbildningar, handledning och coaching för chefer och ledningsgrupp inom sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Eva Landerstål, Rehab expert

Erfaren HR-specialist med en gedigen kompetens inom personalfrågor främst kopplat till rehabilitering, sjukfrånvaro, arbetsmiljö samt utbildning och coachning av chefer i individärenden. Gemensamt för de olika uppdrag Eva haft är att de bestått i att på strategisk nivå effektivisera och metodutveckla koncept för att sänka sjukfrånvaro. 

I yrkesrollen är Eva mål-och resultatinriktad genom att vara engagerad och drivande. En av framgångsfaktorerna i arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro har varit att Eva lyckats möta verksamhetens krav och individens behov. Eva har arbetat med företag som IKEA, Stadium, Ericsson, Trygghetsstiftelsen, Holmens Papper och Astra Zeneca. 

Evas arbete har uppmärksammats i en rad sammanhang bland annat i media och av Svenskt Näringsliv. 

Sari Ilo – Finland arbetspsykolog och PCC Coach

Sari har över 20 års erfarenhet av företagskonsulterande roller inom ledarutveckling, coaching, teamutveckling och organisationsutveckling. Sari är också mycket kompetent i arbets- och organisationspsykologi med en gedigen praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap.

Då Sari är klinisk psykolog arbetar hon också professionellt med individuell stöttning i svårare individärenden med samtalsstöd och program. 

Sari driver det finska företaget Iloco som har ett brett spektrum av kunder från olika branscher och organisationsnivåer, inom ex bank, finans, försäkring, vård och omsorg. Kunder som Sari jobbat med är Finavia, Rastor, Pohto, Outokumpu, Oulun Yliopisto, Nordea, Lehto mfl

https://career.rehappen.se/