Meny

Stäng

Om Rehappen

Rehappen har skapats utifrån drivkraften att bygga en produkt som digitaliserar en trasig, dålig, pappersdriven och svår sjukfrånvaroprocess och göra den så mycket bättre, med medarbetaren som individ i fokus.

Rehappen effektiviterar sjukfrånvaroprocessen och ger medarbetare och ledare mer tid till dialog för att fånga tidiga signaler på ohälsa. Det är ett GDPR-säkert molnbaserat verktyg som förenklar att arbeta med sjukfrånvaron både via datorn och mobilen.

Utöver verktyget hjälper vi också ledare och HR med professionellt stöd och utbildning.

Vi är experter på sjukfrånvaro utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Verktyget förenklar att följa smittad personal på ett säkert sätt och vi stöttar i arbetsmiljöriskanalysarbetet och krishanteringen.

Det finns ett stort behov av att stötta företag i att hitta tidiga signaler på ohälsa. Korttidsfrånvaro är toppen på isberget. Under toppen finns bakomliggande orsaker som vi hjälper företag att ta tag i. Tyvärr ser vi att utmaningarna ökar och att varje organisation måste bli duktigare på att hantera och hjälpa sina medarbetare.

Sjukfrånvaro innebär ofta krishantering både på individ, team, organisationsnivå. Ledarstöd är en viktig del av det vi hjälper våra kunder med. Vi jobbar med frågan i styrelser, ledningsgrupper, chefer och för hela team och företag.

Vi har blivit utvalda av Vinnova 2 gånger.

Om oss vilka är vi?

Kristina Elliot, grundare, VD People&Culture

Efter studierna sökte hon sig till managementkonsultyrket i 10 år där hon främst arbetat med stora bolag som Volvo, Telia, GE och Vattenfall som kunder, därefter som ledareutvecklare på Nordea. Under tiden på Nordea har Kristina coachutbildat flera hundra chefer fram till 2008 och därefter arbetat som interim HR-chef i många stora bolag.

I arbetet har rehab och sjukfrånvaro inte alltid hamnat högst på dagordningen, men vid kris eller i olika situationer har hon upptäckt att den processen har stora brister vad gäller stöd både mänskligt stöd, och systemstöd kring sjukfrånvaron.

Kristina fick nyligen en utmärkelse som Årets HR-person av sina kollegor i branschen.

Håkan Carlbom, Grundare och CTO

Har sin bakgrund från KTH teknisk fysik, och började som programmerare inom både industri och finans, därefter som teknisk chef och ledare i organisationer som EQT (CIO), Nasdaq (utvecklingschef), MSAB som säljer tech-produkter inom mobile forensic (CTO) och säkerhetsföretag som arbetar med kryptosystem brandvägg till försvaret och scrum master på Klarna.

Håkan har aldrig släppt taget om programmering även om tyngdpunkten länge varit att leda utvecklingsteam och organisationer både i Sverige och Indien, Filippinerna och Bulgarien. Tekniska intresset har också givet engagemang som CTO i ett par start-ups med fokus på IoT och B2C appar för restauranger. Håkans största bidrag till Rehappen som bolag är att se till att IT verktyget är lätt att använda, GDPR säkert och löser den uppgift som ledare, HR och sjukskriven har.