Meny

Stäng

Nyheter

Sluta prata om psykisk ohälsa

Ta knappa fem minuter och lyssna på Ulrika Knutsons sammanfattning av Christian Rücks, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet som skrev på DN debatt.

Kloka och givande fakta om vad som är som förr och vad som verkligen skiljer.

Här finns länken!

Efterlysning: Har du idéer? Vet du hur man förebygger psykisk och fysisk ohälsa och skapar hållbara företag?

Här är länken till vårt formulär! Vad behövs och hur jobbar ni idag?

Hur förebygger företag psykisk och fysisk ohälsa – och skapar hållbara företag och bra arbetsmiljö? Det undrar vi och vill gärna ha din input, du som arbetar inom HR, styrelse, ledning, chefer, fackligt och som arbetsmiljöexperter eller rehabspecialist.

Och kan man döpa ett rehab-system till ett prehabsystem då det handlar om att förebygga och fånga tidiga signaler på ohälsa och bygga hälsosamma, sunda, trygga och lönsamma företag.

Häng med och validera för att säkerställa evidens i arbetet – Nu tittar vi främst på utbildning, system, strukturer, ledarskap, kultur och arbetssätt samt helt öppet de idéer som du för fram.

Vilka behov finns av system?

Hur funkar ledarskapet?

Hur arbetar ni idag?

Vad behövs?

Vilka idéer har du?

Dina svar betyder mycket för oss!

Så ses vi sen och diskuterar HUR!

Klicka på länken längst upp så kommer du till googleformuläret.

Rehappen utvald av Vinnova… igen! Vill du hjälpa oss att göra marknads- och produktvalidering?

Vi är oerhört stolta och glada över att vi återigen blivit utvalda av Vinnova. Innovativa startup steg 2. Vi har fått 900 000 kr 2020-22 för att säkerställa att vår produkt har bästa market fit och säkerställa att Rehappen verkligen behövs.

Vi kommer att genomföra flera aktiviteter bla vidareutveckla vår “executive redovisning” för skyddskommittéer och ledningsgrupper, samt genomföra en enkätundersökning, intervjua företag både specialister inom arbetsmiljö/rehab, HR, styrelser, VD-ar, och erbjuda företag att prova Rehappen med egen data. Vi kommer också på kunders begäran att ta fram bankID, SSO och sjuk och friskanmälan via Rehappen.

Under våren sommaren 2020 kommer vi att kontakta många företag för att ta reda på vilka behov som finns där ute. Till vår hjälp har vi två studenter, från Uppsala Universitet och Personalvetarprogrammet med inriktning på psykologi, för att bearbeta och fånga data. Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund.

Så snälla hjälp oss bli det företag som ni behöver när det gäller sjukfrånvaro och stöd för att bygga wellbeing och förebygga ohälsa och skapa hållbara organisationer med chefer som arbetar professionellt med ohälsa!

Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund – Personalvetare från Uppsala Universitet

Arbetsgivarrollen kopplat till sjukfrånvaro, ohälsa behöver ses över och vilka behov finns mellan företagshälsovård, HR, systematik och IT-stöd, som ger en struktur och digitalisering av sjukfrånvaro och situationer som idag är onödigt krångliga och svåra. Finns behov av att laga en trasig process? Mycket tyder på det… men vi måste veta om det verkligen är så…?

Vi kommer lyssna på företag och organisationer på vilket sätt vi bäst kan hjälpa till och på så sätt validera vår existens på marknaden.

Rehappen – säker digital kontakt via Kry Connect

Med hjälp av Kry är det nu möjligt att skapa möten via videolänk som är krypterade och säkra.

Care Connect by KRY är en teknisk lösning för att ha säkra digitala videosamtal med medarbetare. Det enda som behövs är en dator eller en mobil.

Vi skickar en länk till mobilen innan samtalet. Tjänsten uppfyller säkerhetskrav för personuppgifter genom att använda kryptering av videosamtal och tvåfaktorsautentisering innan videosamtalen äger rum.

KRY har ingen koppling samtalet och det är vi på Rehappen och arbetsgivaren som har ansvar att följa personuppgiftslagen. Samtalen spelas inte in varken video eller ljud. Precis som tidigare är det chefer och HR som noterar stödanteckningar kopplat till ansvaret som arbetsgivare i Rehappen eller företagets sjukfrånvaroprocess utifrån företagets arbetsgivaransvar, Rehabpolicy eller arbetsmiljöansvar.

Vi är otroligt tacksamma att Kry utvecklat denna i dessa svåra tider! Tack!

Att leda i turbulenta tider är inte lätt

Ledarskap i Coronatider är svårt! Vi på Rehappen är glada att i samarbete med Real8 kunna erbjuda ett viktigt seminarium om ledarskap med topp-tänkledare bla Harvard professorn Amy C Edmondson.

Häng med själv eller med hela ditt team. Det kommer också finnas dialoger face to face digitalt i grupprum där du får träffa andra deltagare och prata om din situation och ditt ledarskap!

”Fearless World – Psykologisk trygghet i turbulenta tider”

Rehappen i samarbete med Real8.

Gå in på länken för anmälan och program:
https://www.realforum2020.com/

Corona Covid-19 och HR – hur gör vi?

Här kommer en podd där Ann-Marie Forsmark, Boel Stier och Kristina Elliot pratar om Corona Covid-19 och hur arbetsgivare jobbar med det. Vi lyssnar runt med er kunder och hör hur alla sliter med riskanalyser, sjukfrånvaro, policies, principfrågor, hålla igång produktion vs hålla i karantän. Avsnittet spelades in för 3 dagar sedan och verkligheten har redan flyttat på sig…. Vi kommer lägga upp saker här då vi träffar många olika företag och vill att vi ska dela tips med varandra.

Här finns en länk till försäkringskassan. Allt är inte klubbat ännu, men karensavdraget är borttaget för medarbetaren. Som arbetsgivare gör du som du brukar med karensavdraget och medarbetaren får söka ersättning direkt från försäkringskassan.

Läkarintyg vid dag 8 tas också bort så att medarbetare får vara sjuk upp till 14 dagar innan läkarintyg krävs. Detta för att minska trycket på vården.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vi vet att det är svårt för företag att få en överblick över sjukfrånvaron. Ni vet väl att ni kan prova vårt system för sjukfrånvaro utan kostnad.

Ta hand om er därute! Glöm inte att vara snälla och omtänksamma!

I länken nedan finns en länk till podden.

142: Coronaviruset för dig som arbetsgivare

Rehappen om Coronaviruset Covid-19

Inget vanligt arbete med sjukfrånvaro

Så behöver du skydda dina medarbetare

Det är inte så länge sedan beskedet kom från Wuhan. ”Kom inte hit, och ni invånare lämna inte… om det inte finns väldigt speciella skäl. Staden blev en spökstad i kampen mot Coronaviruset.” Sedan dess har vi sett smittan spridas vidare. Men vad behöver du som arbetsgivare egentligen göra rent praktiskt?

När någon insjuknar i Corona covid-19 på jobbet är det inte en vanlig sjukfrånvaro och följer inte heller en vanlig sjukfrånvaroprocess. Och eftersom Corona räknas som samhällsfarlig smitta följer speciella lagar hur arbetsgivare och samhälle behöver följa smittan. Skyddet tas på allvar i de flesta företag.

Det är viktigt att företag förbereder sig och redo att agera. Många har iakttagit försiktighetsprincip och låtit medarbetare som besökt området vara hemma i 14 dagar.

Idag råder det viss förvirring kring hur det kommer sig att skolor har vissa regler och företag andra. Det är egentligen inte så konstigt då företag utnyttjar sin ”rätt att leda och fördela arbetet” för att undvika risk och kostnader om en person smittar alla. Därför har man i flera fall infört åtgärder som hindrar ev smitta. Vissa smittskyddsläkare tycker det är överdrivet, men i företag med globala verksamheter över hela världen har man inte velat ta risken en smittad arbetsplats innebär. Samtidigt har det inte funnits möjlighet för alla att jobba hemifrån och vad gäller för dem? Bestäm tillsammans hur ni ser på det, och kommunicera er hållning. Det kan vara idé att skapa ett sk coronakristeam för att avlasta ledningen i frågan.

Här kommer lite kort sammanfattning vad du som arbetsgivare behöver göra:

 1. Riskanalys – funktioner som kan vara känsliga om ”alla inom ett kompetensområde” måste gå hem – kan de skötas remote?
 2. Riskanalys av arbetsmiljön AFS 2018:4
 3. Kommunicera åtgärder, sprid kunskap, länkar till information
 4. Förebygga och lindra risker, förhindra diskriminering och stigma
 5. Följa upp, justera

Det framgår ganska klart hur beroende vi är av varandra och hur viktigt det är att samhället fungerar. Produktionskedjor hänger tätt samman globalt och internationellt. Vi behöver iaktta både försiktighet och vara faktabaserade och inte stressa upp oss i situationen. Rädsla och stress är också en risk att ha med i riskanalyser kring corona. Inför ett virus är vi lika men ändå finns risk för diskriminering. Kom ihåg att både förse organisationen med tips om hygien, nysning i armveck etc som att ta hand om och visa omtanke om de som är drabbade.

Rehappen hjälper kunder med riskanalys, utbildning kring sjukfrånvaro, krishantering och arbetet utifrån arbetsgivarens perspektiv. Genom systemet Rehappen kan kunder hålla reda på sjukfrånvaron.

Hör av er om ni har frågor eller vill ha hjälp och bolla något.

Vi har fått frågan att göra utbildning för att stötta företag och reda ut vad som behövs göras i rollen som arbetsgivare.

Ta hand om er!

Nedan finner ni länkar som kan vara bra för mer information:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.1177.se

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Vi finns för våra kunder

Positiv psykologi och coaching med growmodellen är två bra metoder inom ledarskap. Kan man dem som chef så kommer man långt.

“Rehappen håller på att ta form”. Rehappen en programvara och tjänst som hjälper din verksamhet att ta tag i återkommande och tidiga signaler på ohälsa och bygger hälsa.

Bilden Simon Sinek – A practical guide to find your why… 2017

Varför “Rehappen” – Det handlar om något som återkommande händer – Re- happen ingen… Det handlar om att bygga ett företag som behövs där IT och HR möts i stöd, tjänster och programvara för människor. Först ut är att snabbt identifiera korttidsfrånvaro och göra något åt det tillsammans.

För att fungera som bäst och bli vårt bästa jag behöver vi plocka fram våra styrkor och tillsammans och bygga starka team med hög prestation genom att kombinera våra styrkor tillsammans. Det är då det skaver som minst och vi kan ge som mest – både till varandra och tillsammans. Vi känner oss kompetenta, vi mår bra.

Growth mind set och hållbart ledarskap

Growth mindset handlar om att det vi fokuserar växer och om vi hjälper varandra att vara i vårt rätta element så växer vi som människor. Växer vi som människor växer våra företag och blir lönsamma.

Grow – Varför blir vi sjuka istället för att växa?

Growmodellen har ni säkert hört tidigare. Den handlar om ett modell för samtal och även för affärsplanering som syftar till att hjälpa den vi pratar med att växa som människa eller företaget att växa och blir starkt.

GROW- där G står för goal, R reality, O opportunities, W för will do.

Vad händer om vi hamnar i motsatsen – dvs att vi inte är “in the Zone”, vi känner motstånd att gå till jobbet varje måndag, eller morgon, att chefen inte kan stötta mig, att jobbet inte passar mig. Eller att en hel verksamhet hamnar i “oflyt” och det skaver och sliter för att marknaden kräver att vi beter oss på ett nytt sätt – kanske mer digitalt än innan? Eller också skaver det för att du inte kan jobba med flow utan stressas sönder av en arbetssituation som är orimlig.

Vi har tyvärr i vårt jobb träffat på allt för många medarbetare som pga av att de stannar kvar i sitt på sikt börjar må dåligt och prestera sämre och sämre. Självförtroendet dalar och prestationen i samma takt. Det finns olika skäl till varför det blir så, men det finns ett enkelt sätt att identifiera dessa personer. Korttidsfrånvaro och sjukfrånvaro.

Börja analysera din korttidsfrånvaro och fånga saker tidigt. Att det skaver i hela företaget kan också fångas i ökad korttidsfrånvaro, eller utbrändhet bland medarbetare. Man hänger helt enkelt inte med längre eller behöver tid att orientera sig.

Vad kan man då behöva för hjälp utifrån?

Se till att få bollen att börja rulla, att börja ta tag i det. Direkt.

Rehappen är ett företag som kommer att hjälpa ditt företag att identifiera detta här fenomenet och stötta chefer att arbeta med dessa personer.

Chefer är egentligen inte rekryterade för att sköta sjukfrånvaron

Chefer har idag inte tid att arbeta med allt som ligger inom HR och chefens roller. Chefen är egentligen rekryterad för att driva utvecklingen inom sitt område, att bygga, skapa, sälja, operera, bygga, leda projekt eller vad det kan vara. Att hjälpa människor som kommit snett in i jobbet tar tid, och kräver professionellt bemötande. Det kräver ofta specifik kompetens och det bygger också på att man kan ta människor på ett varligt sätt från en plats till en annan både mentalt och fysiskt.

Det bygger också på att man har förmågan att se talang att se kompetens att se relationen mellan medarbetaren och ledaren, mellan medarbetaren och den situation medarbetaren sitter i. Chefer vill, men hinner inte ta tag i bekymren. Därför är det bättre i många fall att helt släppa det från chefen, eller stötta chefen nära med stöd.

Undersökningar på undersökningar visar att chefer och inte heller HR idag hinner med sitt arbete och hinner heller inte med att ta tag i sina personalärenden och på sikt kan det också innebära att ledarna själva upplever utbrändhet, eller vidbrändhet.

Det är viktigt att hitta rätt verktyg i tid, för att hjälpa både HR och chefer systematiskt med medarbetare som behöver stöd att komma vidare.

Allt för många hamnar i ett mellanläge och tiden och livet tickar på… Det blir slöseri för både individen, verksamheten och samhället.

Sjukfrånvaro som äter upp hela resultatet

Det är inte ovanligt att hitta företag med korttidsfrånvaro som helt enkelt äter upp hela ekonomiska resultatet i bolaget. Kanske något som den affärsansvarige inte tänkt på. Det är inte heller helt ovanligt med chefer som i all välmening skickar hem medarbetare som de tycker verkar hängiga, inte har en aning om vilken kostnad det genererar, även fast vi vet att medarbetare ofta mår sämre av att vara hemma. Chefer är inte läkare och kan inte därför ordinera sjukskrivning. Men det händer allt för ofta, med stora kostnader som konsekvenser.

Att lära sig Grow och Growth mind set räcker långt…

Att lära chefer growth mind set och grow-modells-coachsamtal, det räcker långt, men att ta hand om en person med upprepad sjukfrånvaro där jobbet och kanske livet också går i gråsvart, det kräver något mycket mer. Du kommer långt med en god kultur där vi stöttar varandra. Det kräver också en noga kartläggning, samarbete med läkare, företagsläkare och inte minst medarbetaren själv. Det är inte helt ovanligt att en utbränd kan funka från en dag till en annan bara man hamnar i rätt roll och miljö.

Ledstjärnor kan vara:

 • Hjälp individen
 • Alla kan jobba, men inte med vad som helst. 
 • Konflikt är ingen sjukdom. 
 • Det finns en människa bakom varje (sjukdoms-)historia. 
 • Att inte göra något är sämst av allt. 
 • Vi är alla individer och måste bli mötta som individer 
 • Vi är olika och behöver olika. 
 • Chefer ska vara just chefer och ställa krav utifrån rollen på medarbetaren och inte agera arbetsterapeuter, läkare eller samtalsterapeuter. “Jag känner en jättebra naprapat, gå dit” – Medarbetaren kan ju ha reumatism och när blev du som chef läkare som kan ordinera? 
 • Ta medarbetarens symptom på allvar – skicka vidare. 
 • Läkare ska vara just läkare. 
 • Coachen för medarbetaren är facilitator/handledare och coach tillsammans med medarbetaren själv. En coach med tuff empati som med knuffar och kärlek för livet framåt. 
 • Efter sjukskrivning går man INTE “tillbaka”. Livet kan aldrig gå tillbaka, det går alltid framåt. 

How finding your element changes everything… är vad Growth Mindset handlar om, är att hindra att vi blir sjuka när vi inte är i vårt element, och tänk det börjar med en enkel analys på korttidsfrånvaro på rullande 12 månader bakåt.

Kontakta oss om du vill veta mer. Rehappen är på G…rullande 12 framåt.

Tack för i år, 2020 nu kör vi!

För vår del har det varit ett händelserikt år och vi ser med spänning fram emot 2020!

Glädjen i att vinna sina första kunders förtroende, spänningen i att möta nya nyfikna som vill veta mer. Känt tilliten i att ha den viktiga dialogen med ledare och HR när det gäller arbetet med sjukfrånvaron. Samtalat vid runda bord med aktörer som också brinner för hållbarhetsfrågan, ledarskap, arbetsmiljö och organisation. Träffats på frukostar med likasinnade i nätverk. Knutit till oss konsulter och organisationer. Föreläst tillsammans med forskare, fackliga organisationer och Veckans affärer. Varit engagerade i Uppsala Universitets studenter och tidigare studenter inom HR. Diskuterat och använt nudging i arbetet med sjukfrånvaron så att det för cheferna ska vara lätt att göra rätt.


Utvalda av Vinnova 

Vi är otroligt stolta och glada över att blivit utvalda av Vinnova för att växa snabbare i kategorin Innovativa start-ups


Produktutveckling

Produkten Rehappen kommer under början av 2020 få stöd för BankID och Single Sign On (SSO) samt en funktion med sjuk och friskanmälan, drivet av önskemål från kunder. Säkerhet och GDPR är vår kärnkompetens och en av anledningarna till varför vi finns.


Uppmärksammade i tidningen Personal och Ledarskap

Vi har blivit uppmärksammade i tidningen Personal och Ledarskap om vårt företag och vår HR-techprodukt med fokus på sjukfrånvaro och rehab.

Hållbarhetsmålen 2030

Vi arbetar hårt med att kompetensutveckla hur kopplingen med arbetet kring sjukfrånvaro, ledarskap och företagskultur hänger ihop med affären och företagens produktivitet. Rehappen med sitt arbete att få hållbara medarbetare är en naturlig del av hållbarhetsmålen 2030. 


Vad händer nästa år? 

Forskning visar att chefer och många företag saknar bra verktyg. Rehappen är en lösning på det. Vi vill vara en positiv kraft där det ska bli lätt att göra rätt för de som jobbar med analys, dialog och dokumentation av sjukfrånvaro.

Vi har kommit in på stora företag och visualiserat deras sjukkostnader och kommer fortsätta erbjuda det till blivande kunder 2020. Som en kund sa – ”Det är först man ser sina egna medarbetare och kostnaderna som man verkligen förstår vidden av frågan”.


Sist men inte minst

Med omtanke om de som har allra tuffast är vår julklapp varsin gåva till Unicef och Suicide Hero.

God Jul och Gott Nytt År

Happy Holidays!

Varför skall VD bry sig om sjukfrånvaro?

HR har naturligt hög kompetens inom hantering av sjukfrånvaro, det är lätt att dra slutsatsen att HR är bäst lämpade att delegera frågan till. Efter samtal med våra kunder vill vi dela med oss av våra erfarenheter av vad som är framgångsfaktorer.

De företag som lyckas har detta gemensamt:

 • Högsta ledningen är engagerad och intresserade av frågan
 • Närmaste chef är den som tar initiativet och har en dialog med medarbetaren
 • HR är med i ett nära samarbete i de mer komplexa fallen

För att brodera ut svaren lite mer, engagemang från VD och högsta ledning är viktig, dels för att det finns stor resultatpåverkan kopplat till höga kostnader, en annan minst lika viktig aspekt är den positiva nytta detta gör för företagskulturen. Det är tufft att vara chef och ledare idag, som VD vill man att de olika avdelningscheferna skall ha bästa förutsättningar för att leda och lyckas med sitt uppdrag, att ta tag i frågan runt frånvaro är en mycket viktig signal för att få en bra företagskultur.

Som chef och ledare finns det många uppgifter att ta ansvar för, tunga administrativa processer och verktyg hinns inte med. För medarbetaren är en bra dialog med sin chef är en nyckelfaktor för att trivas på jobbet. Chefen är den som först skall och kan agera när en medarbetare visar tecken på bristande motivation och/eller frånvaro. För en avdelningschef är det mycket enklare att ta upp dialogen en medarbetare om det finns ett tydligt engagemang från högsta ledningen. Det måste vara smidigt och enkelt för en chef att hitta viktig information om sina medarbetare och få en struktur och stöd att arbeta med frågan.

HR har med sin specialistkompetens i denna fråga ett stort ansvar att stötta chef och ledare i vad som gäller lagligt och enligt policy på företaget men också hur man på ett bra sätt hanterar dialogen mellan chef och medarbetare. HR skall inte ta över ansvaret att leda medarbetaren utan låta ”chefen vara chef” men var noga med att samtal och åtgärdsplaner följer de lagar och företagspolicy som gäller. Koordinerat samarbete mellan chef och HR är nyckeln, frågan skall inte skjutas till den ena eller den andra.

Rehappen som bolag är skapat för att se till att det som beskrivs ovan kan hända hos alla våra kunder. Vi har ett verktyg som gör det enkelt och effektivt att hitta var det finns frånvaro inom företaget. Dessutom är det en plattform för att kunna arbete mot en lösning på ett GDPR säkert sätt.