Meny

Stäng

Nyheter

Nu kan du få hjälp av Rehappen för en bra arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

Rehappen arbetar inte bara med att ge företag ett it-system för att följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa att chefer arbetar förebyggande med medarbetares hälsa. Vi utbildar också i att skapa hållbara arbetsplatser. Nu har vi blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna ska ske efter 1 jan 2021. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till.

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/vanliga-fragor-och-svar/

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/bakgrund-och-syfte/

Visst vet du att vi söker samarbetspartners?

Titta in här för att se de roller vi söker. Vi är så stolta över våra konsulter och vi brukar säga att vi är de där konsulterna som ena timmen står i en företagsledning och berättar om kopplingen mellan det vi gör och 2030-målen, KPI-er för hälsa och hälsoekonomi, nästa timme kan vi sitta med i ett samtal med en medarbetare som knappt tar sig ur sängen och stunden senare vara i trepartssamtal med försäkringskassan, läkare och chefen om hur villkoren för återgång i arbete ser ut för just den här individen och det här kundföretaget.

Att leda en människa som har utmaningar är bland det svåraste som finns i ledarskapet. Det är tufft för vissa. Men all forskning visar att tidiga insatser är allra viktigast, och vi är måna om att det finns tid och kraft hos er att jobba på tidiga signaler. Helst redan innan det skett. Att vara en skadad fotbollsspelare på väg tillbaka – då kan alla förstå att det behövs professionell vägledning. Att man behöver jobba med prehab för att stärka sig både mentalt och fysiskt. Ja, samma sak behövs på jobbet.

Vi skapar ledarprogram för “Care, Hållbart och Mänskligt ledarskap”. Vi kör både på engelska och svenska och har kollegor över hela Sverige och i ex Danmark, Finland och Schweiz och jobbar i starka nätverk. Det fina är att vi är godkända av AFA vilket gör att ditt företag kan få upp till 70% av arvodet tillbaka. (se egen annat inlägg).

Rehappen är från början ett HR-techbolag med en sjukfrånvaroplattform som skapar tid för mer dialog eftersom vi har system och stöd på plats. Vi jobbar inte anonymt utan tvärt om – med uppsökande verksamhet. “Vem behöver ett samtal?” “Vilken chef hinner inte med?” Vi lägger inte blame på någon – alla fattar att det är svårt – vi stöttar och visar vägen.

Vi vet när självledarskap fungerar eller när tillit saknas och när mer handfast ledarskap och tydlighet med instruktioner och utredning med lagar behövs. Att möta våra konsulter är inte alltid “en walk in the park”. I arbetet upptäcker vi förstås saker som behöver tas tag i. Vi debatterar inte vi GÖR.

Nu söker vi fler coacher, med hög kunskap inom ledarstöd, arbetslivsrehabilitering anpassning kopplat till det kompetens och kapacitetsskifte vi befinner oss i men även utifrån AFS 2020:5.

Våra kunder tycker att det är klart att människor ska hålla! Vi hjälper rent konkret i situationen och kan organisationsdesign tillsammans kunderna. Vi kan människor på jobbet och är övertygade om att för de allra flesta innebär “ATT” arbeta en bättre hälsa. Alla tjänar på det – och vi pratar alltid ekonomi när vi jobbar. Våra kunder kan följa kostnaden för sjukfrånvaron rullande 12 bakåt. Budget är bra, men ofta tas av de pengar som företagen redan lägger på sjukfrånvaron och det är miljoner. Varje chef får sin egen kostnad – de får coaching i svåra case. Stöd och hjälp i arbetet att skapa individuella planer till anpassning för de som behöver.

Psykisk ohälsa – Hur går vi från snack till verkstad? Häng med på Clubhouse och LinkedIn/Zoom!

Flera hundra har anmält sig till Rehappens interaktiva webinars. Vi brinner för att bygga hållbara företag och har stor respekt för hur SVÅRT det är. Du som läser detta är hjärtligt välkommen. Det går att anmäla sig både på LinkedIn eller här. Anmäler du dig här får du service med länken hemskickad till din mailadress. Sen kan vi bjuda in dig igen. 🙂

Bakgrunden till att vi startade upp är att vi själva under en digitalfika pratade vi om psykisk ohälsa, gick vi igenom våra professionella erfarenheter och hur vi själva har det egentligen och hur vi mår.

En tidigare kund – HR-kollegor – mitt i en pandemi drogs med i den nya appen med möjlighet för dialog – CLUBHOUSE! Vi bestämde oss för att vara modiga och sätta upp ett eget dialog rum. Välkommen att hänga med!

Hur har vi det egentligen? Är det så illa som en del säger? Mår vi sämre? Har klyftor ökat under pandemin? Finns det sätt att få saker att hända på riktigt? Vi kände att det finns så många goda exempel att det behövs en mötesplats där vi testar samtalet och även lär oss mer. Välkommen!

Från Snack till verkstad när det gäller hållbara ledare och medarbetare!

Sista tillfällena på våra webinarier Från Snack till verkstad när det gäller hållbara arbetsplatser har vi haft med oss alla nivåer från svenskt näringsliv och organisationer. Från styrelser där intresset för att operationalisera KPI-er för “People och Human Centric Leadership” på riktigt. “Det räcker inte längre att bara mäta en gång per år. Vi måste hitta mått och uppföljning månadsvis”. Vill du se senaste dialogen där Catrina Ingelstam från 6e AP-fonden är med oss, hon är också ansvarig för hållbarhet där och finns också i Spiltan och en rad andra styrelser.

Rehappen har system för att underlätta att känna sina medarbetare. Möta tidiga signaler på ohälsa och även att bygga starka organisationer. För att se mer kan ni kika på youtube videon här.

Lättast att få information är att följa vår företagssida på LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/rehappen Där ligger anteckningarna från våra webinars. Rehabilitering, digitalisering, ledarskap och personlig utveckling är viktigt och att arbeta hållbart vad gäller etik, code of conduct och risk, och även utbilda styrelser och alla i dessa frågor.

Fråga oss! Vi är AFA-godkända och du kan få pengarna för avgiften tillbaka upp till 70% om du tar med din skyddsorganisation.

Häng med oss – Fyra Fredagar för Friskvård

Häng med oss – Lunch n´Learn. Stort tack för responsen! Här nedan finns länkarna till de inspelade samtalen. Gratis – en timme – fredagar kl 12-13. Vi blir så glada när vi ser att ni som deltar som brinner för samma frågor anmäler er. Det är ett gigantiskt teamwork och “samverkansledarskap” som ligger framför oss för att lyckas!

Tillsammans blir man otroligt klok. På Rehappen älskar vi att bli kloka ihop.

På ett av våra interna möten, frågade vi oss hur vi på bästa sätt kan sprida dialogerna vi har tillsammans vidare. Då kom Malin på den strålande idén – “Ska vi inte köra Fyra Fredagar För Friskvård” och sedan bjuda in andra att lyssna på och delta i diskussionerna och bli kloka ihop?

“Jaaaa….klart vi ska!!!” blev svaret och sagt och gjort. Vi bjöd in, och precis som vi hoppats på kom över hundra att anmäla sig. Precis som till HR loves Tech – träffa vännerna på 4 svenska Techbolag.

Häng med oss!

Vi får frågor från er som inte kunde delta vid tillfället – “Finns det inspelat?” Ja, det finns inspelat och vi lägger länkarna till dem här nedan.

HR loves Tech Klicka här för att träffa vännerna på TeamTailor, Populum, Greatpeople och Rehappen.

Svåra samtal, samtalets kraft och konsten att samtala. Klicka här för att titta på inspelning.

Hur skapar man hållbara företag? Klicka här för att titta på inspelning.

Ledarskapet när det är svårt – Corona är en lång seg kris. På vilket sätt skiljer den sig åt från en akut kris som en brand? Hur möter vi människor i kris? Träffa VD på Mixum Magnus Franzén inom GreenFoodkoncernen, Sanna Käll Jönsson, Ossi Nilsson och Louise Wilmarsdotter Björk tillsammans med Rehappens Grundare Kristina Elliot. Klicka här för att se inspelningen.

Gör så här för att ansöka om stöd till utbildning

Sök stöd för att bli en hållbar organisation via AFA Försäkring. Varje deltagare i utbildning inom arbetsmiljö, psykisk ohälsa, hälsofrämjande ledarskap, hållbart ledarskap kan få upp till 70% tillbaka.

Nu kan du få ekonomiskt stöd för att göra ditt företag mer hållbart!

Bakgrund och syfte – stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Rehappen har blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Rehappen erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud, program för hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, stöd i rehabiliteringsfrågor, system för att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna ska ske efter 1 jan 2021 fram till 2023.

Maila Rehappens VD kristina@rehappen.se  så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till.

Exempel på utbildningar vi kan genomföra för er som har kollektivavtal

För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

Följande arbetsmiljöutbildningar för vilka stöd kan lämnas är exempel på vidareutbildning för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef.

 • SAM i praktiken, Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning, Förebygga hot och våld på jobbet, Säkerhetskultur, Hot och våld i arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Riskbruk i arbetslivet

Format på utbildningarna

Förutom traditionella klassrumsutbildningar kan det även röra sig om:

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar
 • Digitala distansutbildningar
 • E-utbildningar vars omfattning motsvarar minst en endagars, lärarledd, utbildning.

För att få hjälp gör så här:

 • Kontakta Kristina@rehappen.se
 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.
 • Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Dock senast 2 månader efter utbildningens slut om ansökan gjorts i förväg.
 • Om inte sker i förväg ska den göras göras inom 4 månader efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.Vi hjälper dig gärna med råd om ansökan om du tycker det är svårt. 

Exempel nedan:

Utbildningar där chef eller skyddsombud deltar tillsammans ges stöd med 70% med maximalt ersättning enl nedan:

7000 kr/deltagare vid 3 dagars utbildning

5600 kr/ deltagare vid 2 dagars utbildning

3500 kr/deltagare vid 1 dags utbildning.

Chef och skyddsombud går utbildning var och en för sig:

5000 kr per deltagare om utbildningen är 3 dagar.

4000 kr om utbildningen är 2 dagar

2500 kr om utbildningen är 1 dag.

För varje företag kan ett stöd lämnas om 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Vi ser fram emot att bidra och stärka företag framåt. Välkommen!

kristina@rehappen.se

Rehappen stödjer musikhjälpen

Vi arbetar till vardags för att stötta chefer och medarbetare i sjukfrånvarofrågor, med att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Att få stöd och hjälp med sin hälsa är en hygienfaktor, men inte självklart för alla.

Vår syn är att bakom varje människa finns en unik situation och en unik person som behöver mötas individuellt. Det är viktigt att fånga ohälsa tidigt genom förebyggande insatser – både på arbetsplatser och via vårdsystem.

På många platser är vårdsystemen svaga och når inte alla. Det vill vi vara med och ändra på.

Pengarna går till sjukvård i samverkan med lokalsamhället.

Dessutom är vi stora musikfans och vet vilken inverkan musik har på hälsan. Musik räddar liv!

För oss känns det viktigt och naturligt att stötta en insats så att ALLA på jorden ska få rätt till sjukvård. Detta borde vara en självklarhet.

Gå till vår bössa “Rehappen stödjer musikhjälpen” https://bossan.musikhjalpen.se/rehappen-stoedjer-musikhjaelpen, eller sätt in PG 901950-6

Så ser 4 HR-techbolag på People-Tech och framtiden- Teamtailor, Rehappen, Populum och GreatPeople

Det pågår en stark förändring nu ute i företag där tech är en viktig komponent. Den omställningen är ju inget nytt. Här hänger vi 4 olika people-techbolag – Teamtailor, Populum, Rehappen och GreatPeople – ihop på en lunch n´learn. Ett spännande möte som fick över 114 anmälningar. Vi kommer göra om det framåt igen.

Vad ser vi och vad tänker vi om framtiden? Ett intressant ämne tyckte många. Här nedan är några korta slutsatser. https://youtu.be/3IGSECJgiFA

Vad är viktigt framåt? Enkelhet, implementering utan långa krångliga implementeringsplaner. Snabbhet och intuitiva arbetssätt. Ledarens roll är fortfarande viktig, men också teamet och närheten digitalt. Olika generationer använder olika typer av plattformar, milleniegenerationen och yngre är nu 50% av arbetsmarknaden. Hur på verkar det de tekniska plattformarna och sätten att kommunicera? Ta hjälp av olika generationer för att göra skiftet. People-tech och HR-techsystem möjliggör att snabbt kunna kommunicera personligt och skapa individuella möten. Tid för dialoger och relationer. Säkerhet är viktigt och kommer bli än viktigare framåt. Det är viktigt att inkludera och säkerställa att alla är med på den nya resan. Inkludering blir viktig.

Så lyckas du skapa arbetsplatsen där människor mår bra!

Nu behövs alla krafter vi har för att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra, så bra man kan må… i en Pandemi med Corona. Läs artiklarna i tidningen DU & Jobbet om vad som händer inom temat “Hälsa och Inkludering”. Att ta sig vidare handlar i alla lägen om samverkan och att arbeta i team.

Här samverkar vi med flera aktörer: Arbetsmiljöverket, UUA, Rehappen, Metodicum och Arbetsmiljöforum. Tillsammans gör vi jobbet ännu bättre.

Rehappen satsar på att på bästa sätt stötta företag med systematiskt arbete kring sjukfrånvaro för att fånga tidiga signaler på ohälsa och stöd till ledare och HR för att skapa dialog och på sikt hållbara arbetsplatser både genom system och utbildning/consulting/coaching.

Arbetsmiljöverket har fått mer medel att utbilda och informera arbetsgivare om sitt ansvar. UUA-projektet Universell utformning av arbetsplatser som fonderats av socialfonden, SSR, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, Vasakronan, CSR Sweden, KFO och många andra aktörer i arbetslivet. UUA handlar om att utforma arbetsplatser så att olikheter tas till vara och utgår från både medarbetarens och företagets behov.

Från januari kommer lagen att justeras och anpassas. Vi återkommer till det framåt. Nedan ser ni artiklarna.

HR-hjälp 24/7

Visste du att vi svarar på HR-frågor 24/7 på ett betalnummer.

Välkomna att ringa 0939-1950. Det kostar 32 sek/minuten. Vi vill leverera värde från första minuten när vi jobbar och ibland hoppar vi in som HR-chefer, ledarutvecklare, coacher eller Rehabexperter per timme. Inga frågor är för dumma att ställa.

Vi är också ibland en förlängd arm till HR-servicefunktioner för att få snabb tillgång till att kunna resonera i svåra personalärenden. Det är bara att haka på med våra tjänster till det ni redan erbjuder era medarbetare. Det går förstås bra att boka ett möte med oss också.

Vi vill leverera värde från första minuten när vi jobbar och ibland hoppar vi in som HR-chefer, ledarutvecklare, coacher eller Rehabexperter per timme. Inga frågor är för dumma att ställa. Oftast kan vi hjälpa dig i beslut eller sakfrågor. Du kan ställa frågor kring HR, ledarutveckling, rehab, svåra case, arbetsrättsliga situationer, uppsägningar allt som har med HR att göra.

Vill du prata om din situation så finns vi här.

VÄLKOMMEN!

Flytt till Norrsken och hem

Precis som många andra företag har vi på Rehappen sett över hur vi sitter nu i Coronatider. Vi själva sitter mest hemma och jobbar digitalt och alla våra konsulter arbetar remote. Innan det stängde ner igen hann vi flytta från Tändstickspalatset in till på Norrsken.

Om du vill träffa oss kan vi ses där, när restriktionerna lagt sig!

Träff med CSR-Sweden innan nedstängning nr 2.

Väldigt trevligt!