Meny

Stäng

Nyheter

Så ser 4 HR-techbolag på People-Tech och framtiden- Teamtailor, Rehappen, Populum och GreatPeople

Det pågår en stark förändring nu ute i företag där tech är en viktig komponent. Den omställningen är ju inget nytt. Här hänger vi 4 olika people-techbolag – Teamtailor, Populum, Rehappen och GreatPeople – ihop på en lunch n´learn. Ett spännande möte som fick över 114 anmälningar. Vi kommer göra om det framåt igen.

Vad ser vi och vad tänker vi om framtiden? Ett intressant ämne tyckte många. Här nedan är några korta slutsatser. https://youtu.be/3IGSECJgiFA

Vad är viktigt framåt? Enkelhet, implementering utan långa krångliga implementeringsplaner. Snabbhet och intuitiva arbetssätt. Ledarens roll är fortfarande viktig, men också teamet och närheten digitalt. Olika generationer använder olika typer av plattformar, milleniegenerationen och yngre är nu 50% av arbetsmarknaden. Hur på verkar det de tekniska plattformarna och sätten att kommunicera? Ta hjälp av olika generationer för att göra skiftet. People-tech och HR-techsystem möjliggör att snabbt kunna kommunicera personligt och skapa individuella möten. Tid för dialoger och relationer. Säkerhet är viktigt och kommer bli än viktigare framåt. Det är viktigt att inkludera och säkerställa att alla är med på den nya resan. Inkludering blir viktig.

Så lyckas du skapa arbetsplatsen där människor mår bra!

Nu behövs alla krafter vi har för att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra, så bra man kan må… i en Pandemi med Corona. Läs artiklarna i tidningen DU & Jobbet om vad som händer inom temat “Hälsa och Inkludering”. Att ta sig vidare handlar i alla lägen om samverkan och att arbeta i team.

Här samverkar vi med flera aktörer: Arbetsmiljöverket, UUA, Rehappen, Metodicum och Arbetsmiljöforum. Tillsammans gör vi jobbet ännu bättre.

Rehappen satsar på att på bästa sätt stötta företag med systematiskt arbete kring sjukfrånvaro för att fånga tidiga signaler på ohälsa och stöd till ledare och HR för att skapa dialog och på sikt hållbara arbetsplatser både genom system och utbildning/consulting/coaching.

Arbetsmiljöverket har fått mer medel att utbilda och informera arbetsgivare om sitt ansvar. UUA-projektet Universell utformning av arbetsplatser som fonderats av socialfonden, SSR, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, Vasakronan, CSR Sweden, KFO och många andra aktörer i arbetslivet. UUA handlar om att utforma arbetsplatser så att olikheter tas till vara och utgår från både medarbetarens och företagets behov.

Från januari kommer lagen att justeras och anpassas. Vi återkommer till det framåt. Nedan ser ni artiklarna.

HR-hjälp 24/7

Visste du att vi svarar på HR-frågor 24/7 på ett betalnummer.

Välkomna att ringa 0734412118. Vi lägger upp ett konto för ditt företag och det kostar vid överenskommelse bara från 32 sek/minuten. Vi vill leverera värde från första minuten när vi jobbar och ibland hoppar vi in som HR-chefer, ledarutvecklare, coacher eller Rehabexperter per timme. Inga frågor är för dumma att ställa.

Vi är också ibland en förlängd arm till HR-servicefunktioner för att få snabb tillgång till att kunna resonera i svåra personalärenden. Det är bara att haka på med våra tjänster till det ni redan erbjuder era medarbetare. Det går förstås bra att boka ett möte med oss också.

Vi vill leverera värde från första minuten när vi jobbar och ibland hoppar vi in som HR-chefer, ledarutvecklare, coacher eller Rehabexperter per timme. Inga frågor är för dumma att ställa. Oftast kan vi hjälpa dig i beslut eller sakfrågor. Du kan ställa frågor kring HR, ledarutveckling, rehab, svåra case, arbetsrättsliga situationer, uppsägningar allt som har med HR att göra.

Vill du prata om din situation så finns vi här.

VÄLKOMMEN!

Flytt till Norrsken och hem

Precis som många andra företag har vi på Rehappen sett över hur vi sitter nu i Coronatider. Vi själva sitter mest hemma och jobbar digitalt och alla våra konsulter arbetar remote. Innan det stängde ner igen hann vi flytta från Tändstickspalatset in till på Norrsken.

Om du vill träffa oss kan vi ses där, när restriktionerna lagt sig!

Träff med CSR-Sweden innan nedstängning nr 2.

Väldigt trevligt!

Vad händer på kundsidan?

Att arbeta med sjukfrånvaro, vara en HR-techstartup och att vara noga med tystnadsplikten det är en balansgång tycker vi. Det är klart att vi gärna skryter över att vi har stora börsnoterade bolag som kunder. Att vi vill berätta att de bryr sig om att ta hand om sina medarbetare och att de är medvetna om hur viktigt det är med systematik, att det är lätt att sjukskrivna medarbetare trillar mellan stolar när cheferna själva har fullt upp med att ställa om och automatisera, digitalisera eller bara sköta det operativa.

Vårt företag syftar till att stötta företag på riktigt. Vi älskar våra kunder och vi värnar dem.

Kunder som vi jobbar med hittills. Ett stort industribolag med över 6000 anställda. Ett kollektivtrafikbolag med över 2000 anställda. Ett av Sveriges största internationella bolag inom tillverkning inom sitt område. Ett par små nya mindre techbolag. En livsmedelsfabrik i mellansverige. Ett retailbolag med över 600 anställda.

Vi har kontinuerlig dialog med HR och arbetmiljökunniga. Psykologer. Experter inom yrkesmedicin, CSR Sweden med fokus på kunskapshubben “Hållbar arbetsplats”. Vi har dialog med ett par stora fordonstillverkare och ett facility management bolag med över 5000 anställda, där vi ska titta på hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för cheferna att ha en professionell och säker process och dialog med medarbetarna och också ta reda på varför medarbetare blir sjuka.

Det står klart att Corona kommer än mer göra att vi MÅSTE fokusera på medarbetarnas hälsa, inte bara pga smittan utan den hälsorisk smittan för med sig som tex distansiering och stress.

Genom stöd från Vinnova har vi nu kartlagt över 50 företags behov. Det står ganska klart att ledningen inte ser behovet av system lika starkt som de längst ut. Många tror nog att det redan finns. Men alla 96% tycker att de behöver mer kunskap om psykisk ohälsa. Vi undrar om det är så att Corona i sig gör att glappet emellan toppen och botten i företagen ökar? Trycket på cheferna ökar. HR är hårt belastade och ofta underbemannade och de har inte heller uppgiften att sköta frågan om sjukfrånvaro – utan det ligger på cheferna.

Rehappen har ett säkert verktyg som är enkelt för cheferna att arbeta i. Vi har använt “nuging” för att kunna lätt följa, och sedan stöttar vi när man kör fast. Våra konsulter arbetar professionellt inom detta område. De har hög kompetens och kapacitet. Ofta med en spets inom ett område – HR, ledarskap, personlig utveckling, hälsovetenskap, coaching, nutrition, hälsosamma vanor, missbruk och rehabilitering och anpassning, som är det nya vi nu ska växla över. Ledarutveckling och personlig utveckling i små grupper är något som forskningen visat sedan länge ger en bättre hälsa och också prestation. Att sjösätta digitala, enkla program är melodin.

Rehappen har arbetat fram 10 principer vi tror på när det gäller sjukfrånvaro. Häng med oss och hitta DITT sätt att stötta både andra och dig själv för att skapa ett hållbart hälsosamt företag.

Det handlar både om självledarskap – men lika mycket om teamledarskap.

Rehappen partner till HR-föreningen

HR står i fokus för hur medarbetare har det i företag. Därför är det för oss självklart att vara med och stötta HR-föreningens digitala HR-dagar.

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället.

Rehappen är med i arbetet med att skapa en framtid i företag som är hållbar. Gör ett test hur  hållbart ditt företag är.

“Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!”

Vad betyder digitaliseringen för dig?

#digitalidag  Rehappen pratar hur det går att ställa om och skapa hälsosamma organisationer och ledarskap! 💚

Rehappen är med på Digital@idags kompetenshöjande insats kring hur man kan arbeta digitalt för att skapa starka hållbara organisationer. Rehappen som företag föddes i det digitala landskapet i spåren av GDPR och sedan kom Corona. Det har blivit än mer aktuellt hur arbetsgivare och chefer kan stötta medarbetare och förebygga stress och psykisk ohälsa. Vad händer med oss när vi hamnar i psykisk ohälsa och på vilket sätt kan ledare och HR stötta de som har utmaningar med psykisk ohälsa, stress och som har kvar symptom av Corona. Lyssna på Kristina Elliot grundare till Rehappen. Rehappenkonsulten Lisbeth Dahlin som till vardags undervisar kring smärta och stress på KI och stöttar chefer och HR med kompetens kring psykisk ohälsa och stress blev i sista stund sjuk, så Kristina hoppade in. Sjukskrivningar med psykisk ohälsa med varierande funktionsgrad gör ofta att man behöver titta på unika anpassningar. Rehappen berättar hur arbetsgivare kan stötta både med digitala program och praktiskt i en situation med en sjukskriven med psykisk ohälsa.

Annica berättar om hur det påverkat att flytta ut digitalt med rehabiliteringsarbetet där hon är involverad heltid på SVT.

Latifa vår ACC-coach som till vardags arbetar på Karolinska som nutritionsexpert berättar hur coaching kan förebygga hälsa och skapa starka prestationer.

Malin och Ossi pratar om hur man kan skapa trygga inkluderande arbetsplatser. Ossi har arbetat ett helt yrkesliv inom säkerhetsbranschen och Malin inom den ideella sektorn som musikcoach och ledarutvecklare med fokus på normkritik och inkludering.

Håkan en av Rehappens grundare visar hur people & tech skapar nya förutsättningar att arbeta framåt och hur distansarbete och närhet är möjligt samtidigt och hur det uppnås.

Sluta prata om psykisk ohälsa

Ta knappa fem minuter och lyssna på Ulrika Knutsons sammanfattning av Christian Rücks, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet som skrev på DN debatt.

Kloka och givande fakta om vad som är som förr och vad som verkligen skiljer.

Här finns länken!

Efterlysning: Har du idéer? Vet du hur man förebygger psykisk och fysisk ohälsa och skapar hållbara företag?

Här är länken till vårt formulär! Vad behövs och hur jobbar ni idag?

Hur förebygger företag psykisk och fysisk ohälsa – och skapar hållbara företag och bra arbetsmiljö? Det undrar vi och vill gärna ha din input, du som arbetar inom HR, styrelse, ledning, chefer, fackligt och som arbetsmiljöexperter eller rehabspecialist.

Och kan man döpa ett rehab-system till ett prehabsystem då det handlar om att förebygga och fånga tidiga signaler på ohälsa och bygga hälsosamma, sunda, trygga och lönsamma företag.

Häng med och validera för att säkerställa evidens i arbetet – Nu tittar vi främst på utbildning, system, strukturer, ledarskap, kultur och arbetssätt samt helt öppet de idéer som du för fram.

Vilka behov finns av system?

Hur funkar ledarskapet?

Hur arbetar ni idag?

Vad behövs?

Vilka idéer har du?

Dina svar betyder mycket för oss!

Så ses vi sen och diskuterar HUR!

Klicka på länken längst upp så kommer du till googleformuläret.

Rehappen utvald av Vinnova… igen! Vill du hjälpa oss att göra marknads- och produktvalidering?

Vi är oerhört stolta och glada över att vi återigen blivit utvalda av Vinnova. Innovativa startup steg 2. Vi har fått 900 000 kr 2020-22 för att säkerställa att vår produkt har bästa market fit och säkerställa att Rehappen verkligen behövs.

Vi kommer att genomföra flera aktiviteter bla vidareutveckla vår “executive redovisning” för skyddskommittéer och ledningsgrupper, samt genomföra en enkätundersökning, intervjua företag både specialister inom arbetsmiljö/rehab, HR, styrelser, VD-ar, och erbjuda företag att prova Rehappen med egen data. Vi kommer också på kunders begäran att ta fram bankID, SSO och sjuk och friskanmälan via Rehappen.

Under våren sommaren 2020 kommer vi att kontakta många företag för att ta reda på vilka behov som finns där ute. Till vår hjälp har vi två studenter, från Uppsala Universitet och Personalvetarprogrammet med inriktning på psykologi, för att bearbeta och fånga data. Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund.

Så snälla hjälp oss bli det företag som ni behöver när det gäller sjukfrånvaro och stöd för att bygga wellbeing och förebygga ohälsa och skapa hållbara organisationer med chefer som arbetar professionellt med ohälsa!

Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund – Personalvetare från Uppsala Universitet

Arbetsgivarrollen kopplat till sjukfrånvaro, ohälsa behöver ses över och vilka behov finns mellan företagshälsovård, HR, systematik och IT-stöd, som ger en struktur och digitalisering av sjukfrånvaro och situationer som idag är onödigt krångliga och svåra. Finns behov av att laga en trasig process? Mycket tyder på det… men vi måste veta om det verkligen är så…?

Vi kommer lyssna på företag och organisationer på vilket sätt vi bäst kan hjälpa till och på så sätt validera vår existens på marknaden.