Meny

Stäng

Nyheter

Vad händer på kundsidan?

Att arbeta med sjukfrånvaro, vara en HR-techstartup och att vara noga med tystnadsplikten det är en balansgång tycker vi. Det är klart att vi gärna skryter över att vi har stora börsnoterade bolag som kunder. Att vi vill berätta att de bryr sig om att ta hand om sina medarbetare och att de är medvetna om hur viktigt det är med systematik, att det är lätt att sjukskrivna medarbetare trillar mellan stolar när cheferna själva har fullt upp med att ställa om och automatisera, digitalisera eller bara sköta det operativa.

Vårt företag syftar till att stötta företag på riktigt. Vi älskar våra kunder och vi värnar dem.

Kunder som vi jobbar med hittills. Ett stort industribolag med över 6000 anställda. Ett kollektivtrafikbolag med över 2000 anställda. Ett av Sveriges största internationella bolag inom tillverkning inom sitt område. Ett par små nya mindre techbolag. En livsmedelsfabrik i mellansverige. Ett retailbolag med över 600 anställda.

Vi har kontinuerlig dialog med HR och arbetmiljökunniga. Psykologer. Experter inom yrkesmedicin, CSR Sweden med fokus på kunskapshubben “Hållbar arbetsplats”. Vi har dialog med ett par stora fordonstillverkare och ett facility management bolag med över 5000 anställda, där vi ska titta på hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för cheferna att ha en professionell och säker process och dialog med medarbetarna och också ta reda på varför medarbetare blir sjuka.

Det står klart att Corona kommer än mer göra att vi MÅSTE fokusera på medarbetarnas hälsa, inte bara pga smittan utan den hälsorisk smittan för med sig som tex distansiering och stress.

Genom stöd från Vinnova har vi nu kartlagt över 50 företags behov. Det står ganska klart att ledningen inte ser behovet av system lika starkt som de längst ut. Många tror nog att det redan finns. Men alla 96% tycker att de behöver mer kunskap om psykisk ohälsa. Vi undrar om det är så att Corona i sig gör att glappet emellan toppen och botten i företagen ökar? Trycket på cheferna ökar. HR är hårt belastade och ofta underbemannade och de har inte heller uppgiften att sköta frågan om sjukfrånvaro – utan det ligger på cheferna.

Rehappen har ett säkert verktyg som är enkelt för cheferna att arbeta i. Vi har använt “nuging” för att kunna lätt följa, och sedan stöttar vi när man kör fast. Våra konsulter arbetar professionellt inom detta område. De har hög kompetens och kapacitet. Ofta med en spets inom ett område – HR, ledarskap, personlig utveckling, hälsovetenskap, coaching, nutrition, hälsosamma vanor, missbruk och rehabilitering och anpassning, som är det nya vi nu ska växla över. Ledarutveckling och personlig utveckling i små grupper är något som forskningen visat sedan länge ger en bättre hälsa och också prestation. Att sjösätta digitala, enkla program är melodin.

Rehappen har arbetat fram 10 principer vi tror på när det gäller sjukfrånvaro. Häng med oss och hitta DITT sätt att stötta både andra och dig själv för att skapa ett hållbart hälsosamt företag.

Det handlar både om självledarskap – men lika mycket om teamledarskap.

Rehappen partner till HR-föreningen

HR står i fokus för hur medarbetare har det i företag. Därför är det för oss självklart att vara med och stötta HR-föreningens digitala HR-dagar.

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället.

Rehappen är med i arbetet med att skapa en framtid i företag som är hållbar. Gör ett test hur  hållbart ditt företag är.

“Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!”

Vad betyder digitaliseringen för dig?

#digitalidag  Rehappen pratar hur det går att ställa om och skapa hälsosamma organisationer och ledarskap! 💚

Rehappen är med på Digital@idags kompetenshöjande insats kring hur man kan arbeta digitalt för att skapa starka hållbara organisationer. Rehappen som företag föddes i det digitala landskapet i spåren av GDPR och sedan kom Corona. Det har blivit än mer aktuellt hur arbetsgivare och chefer kan stötta medarbetare och förebygga stress och psykisk ohälsa. Vad händer med oss när vi hamnar i psykisk ohälsa och på vilket sätt kan ledare och HR stötta de som har utmaningar med psykisk ohälsa, stress och som har kvar symptom av Corona. Lyssna på Kristina Elliot grundare till Rehappen. Rehappenkonsulten Lisbeth Dahlin som till vardags undervisar kring smärta och stress på KI och stöttar chefer och HR med kompetens kring psykisk ohälsa och stress blev i sista stund sjuk, så Kristina hoppade in. Sjukskrivningar med psykisk ohälsa med varierande funktionsgrad gör ofta att man behöver titta på unika anpassningar. Rehappen berättar hur arbetsgivare kan stötta både med digitala program och praktiskt i en situation med en sjukskriven med psykisk ohälsa.

Annica berättar om hur det påverkat att flytta ut digitalt med rehabiliteringsarbetet där hon är involverad heltid på SVT.

Latifa vår ACC-coach som till vardags arbetar på Karolinska som nutritionsexpert berättar hur coaching kan förebygga hälsa och skapa starka prestationer.

Malin och Ossi pratar om hur man kan skapa trygga inkluderande arbetsplatser. Ossi har arbetat ett helt yrkesliv inom säkerhetsbranschen och Malin inom den ideella sektorn som musikcoach och ledarutvecklare med fokus på normkritik och inkludering.

Håkan en av Rehappens grundare visar hur people & tech skapar nya förutsättningar att arbeta framåt och hur distansarbete och närhet är möjligt samtidigt och hur det uppnås.

Sluta prata om psykisk ohälsa

Ta knappa fem minuter och lyssna på Ulrika Knutsons sammanfattning av Christian Rücks, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet som skrev på DN debatt.

Kloka och givande fakta om vad som är som förr och vad som verkligen skiljer.

Här finns länken!

Efterlysning: Har du idéer? Vet du hur man förebygger psykisk och fysisk ohälsa och skapar hållbara företag?

Här är länken till vårt formulär! Vad behövs och hur jobbar ni idag?

Hur förebygger företag psykisk och fysisk ohälsa – och skapar hållbara företag och bra arbetsmiljö? Det undrar vi och vill gärna ha din input, du som arbetar inom HR, styrelse, ledning, chefer, fackligt och som arbetsmiljöexperter eller rehabspecialist.

Och kan man döpa ett rehab-system till ett prehabsystem då det handlar om att förebygga och fånga tidiga signaler på ohälsa och bygga hälsosamma, sunda, trygga och lönsamma företag.

Häng med och validera för att säkerställa evidens i arbetet – Nu tittar vi främst på utbildning, system, strukturer, ledarskap, kultur och arbetssätt samt helt öppet de idéer som du för fram.

Vilka behov finns av system?

Hur funkar ledarskapet?

Hur arbetar ni idag?

Vad behövs?

Vilka idéer har du?

Dina svar betyder mycket för oss!

Så ses vi sen och diskuterar HUR!

Klicka på länken längst upp så kommer du till googleformuläret.

Rehappen utvald av Vinnova… igen! Vill du hjälpa oss att göra marknads- och produktvalidering?

Vi är oerhört stolta och glada över att vi återigen blivit utvalda av Vinnova. Innovativa startup steg 2. Vi har fått 900 000 kr 2020-22 för att säkerställa att vår produkt har bästa market fit och säkerställa att Rehappen verkligen behövs.

Vi kommer att genomföra flera aktiviteter bla vidareutveckla vår “executive redovisning” för skyddskommittéer och ledningsgrupper, samt genomföra en enkätundersökning, intervjua företag både specialister inom arbetsmiljö/rehab, HR, styrelser, VD-ar, och erbjuda företag att prova Rehappen med egen data. Vi kommer också på kunders begäran att ta fram bankID, SSO och sjuk och friskanmälan via Rehappen.

Under våren sommaren 2020 kommer vi att kontakta många företag för att ta reda på vilka behov som finns där ute. Till vår hjälp har vi två studenter, från Uppsala Universitet och Personalvetarprogrammet med inriktning på psykologi, för att bearbeta och fånga data. Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund.

Så snälla hjälp oss bli det företag som ni behöver när det gäller sjukfrånvaro och stöd för att bygga wellbeing och förebygga ohälsa och skapa hållbara organisationer med chefer som arbetar professionellt med ohälsa!

Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund – Personalvetare från Uppsala Universitet

Arbetsgivarrollen kopplat till sjukfrånvaro, ohälsa behöver ses över och vilka behov finns mellan företagshälsovård, HR, systematik och IT-stöd, som ger en struktur och digitalisering av sjukfrånvaro och situationer som idag är onödigt krångliga och svåra. Finns behov av att laga en trasig process? Mycket tyder på det… men vi måste veta om det verkligen är så…?

Vi kommer lyssna på företag och organisationer på vilket sätt vi bäst kan hjälpa till och på så sätt validera vår existens på marknaden.

Rehappen – säker digital kontakt via Kry Connect

Med hjälp av Kry är det nu möjligt att skapa möten via videolänk som är krypterade och säkra.

Care Connect by KRY är en teknisk lösning för att ha säkra digitala videosamtal med medarbetare. Det enda som behövs är en dator eller en mobil.

Vi skickar en länk till mobilen innan samtalet. Tjänsten uppfyller säkerhetskrav för personuppgifter genom att använda kryptering av videosamtal och tvåfaktorsautentisering innan videosamtalen äger rum.

KRY har ingen koppling samtalet och det är vi på Rehappen och arbetsgivaren som har ansvar att följa personuppgiftslagen. Samtalen spelas inte in varken video eller ljud. Precis som tidigare är det chefer och HR som noterar stödanteckningar kopplat till ansvaret som arbetsgivare i Rehappen eller företagets sjukfrånvaroprocess utifrån företagets arbetsgivaransvar, Rehabpolicy eller arbetsmiljöansvar.

Vi är otroligt tacksamma att Kry utvecklat denna i dessa svåra tider! Tack!

Att leda i turbulenta tider är inte lätt

Ledarskap i Coronatider är svårt! Vi på Rehappen är glada att i samarbete med Real8 kunna erbjuda ett viktigt seminarium om ledarskap med topp-tänkledare bla Harvard professorn Amy C Edmondson.

Häng med själv eller med hela ditt team. Det kommer också finnas dialoger face to face digitalt i grupprum där du får träffa andra deltagare och prata om din situation och ditt ledarskap!

”Fearless World – Psykologisk trygghet i turbulenta tider”

Rehappen i samarbete med Real8.

Gå in på länken för anmälan och program:
https://www.realforum2020.com/

Corona Covid-19 och HR – hur gör vi?

Här kommer en podd där Ann-Marie Forsmark, Boel Stier och Kristina Elliot pratar om Corona Covid-19 och hur arbetsgivare jobbar med det. Vi lyssnar runt med er kunder och hör hur alla sliter med riskanalyser, sjukfrånvaro, policies, principfrågor, hålla igång produktion vs hålla i karantän. Avsnittet spelades in för 3 dagar sedan och verkligheten har redan flyttat på sig…. Vi kommer lägga upp saker här då vi träffar många olika företag och vill att vi ska dela tips med varandra.

Här finns en länk till försäkringskassan. Allt är inte klubbat ännu, men karensavdraget är borttaget för medarbetaren. Som arbetsgivare gör du som du brukar med karensavdraget och medarbetaren får söka ersättning direkt från försäkringskassan.

Läkarintyg vid dag 8 tas också bort så att medarbetare får vara sjuk upp till 14 dagar innan läkarintyg krävs. Detta för att minska trycket på vården.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vi vet att det är svårt för företag att få en överblick över sjukfrånvaron. Ni vet väl att ni kan prova vårt system för sjukfrånvaro utan kostnad.

Ta hand om er därute! Glöm inte att vara snälla och omtänksamma!

I länken nedan finns en länk till podden.

142: Coronaviruset för dig som arbetsgivare

Rehappen om Coronaviruset Covid-19

Inget vanligt arbete med sjukfrånvaro

Så behöver du skydda dina medarbetare

Det är inte så länge sedan beskedet kom från Wuhan. ”Kom inte hit, och ni invånare lämna inte… om det inte finns väldigt speciella skäl. Staden blev en spökstad i kampen mot Coronaviruset.” Sedan dess har vi sett smittan spridas vidare. Men vad behöver du som arbetsgivare egentligen göra rent praktiskt?

När någon insjuknar i Corona covid-19 på jobbet är det inte en vanlig sjukfrånvaro och följer inte heller en vanlig sjukfrånvaroprocess. Och eftersom Corona räknas som samhällsfarlig smitta följer speciella lagar hur arbetsgivare och samhälle behöver följa smittan. Skyddet tas på allvar i de flesta företag.

Det är viktigt att företag förbereder sig och redo att agera. Många har iakttagit försiktighetsprincip och låtit medarbetare som besökt området vara hemma i 14 dagar.

Idag råder det viss förvirring kring hur det kommer sig att skolor har vissa regler och företag andra. Det är egentligen inte så konstigt då företag utnyttjar sin ”rätt att leda och fördela arbetet” för att undvika risk och kostnader om en person smittar alla. Därför har man i flera fall infört åtgärder som hindrar ev smitta. Vissa smittskyddsläkare tycker det är överdrivet, men i företag med globala verksamheter över hela världen har man inte velat ta risken en smittad arbetsplats innebär. Samtidigt har det inte funnits möjlighet för alla att jobba hemifrån och vad gäller för dem? Bestäm tillsammans hur ni ser på det, och kommunicera er hållning. Det kan vara idé att skapa ett sk coronakristeam för att avlasta ledningen i frågan.

Här kommer lite kort sammanfattning vad du som arbetsgivare behöver göra:

  1. Riskanalys – funktioner som kan vara känsliga om ”alla inom ett kompetensområde” måste gå hem – kan de skötas remote?
  2. Riskanalys av arbetsmiljön AFS 2018:4
  3. Kommunicera åtgärder, sprid kunskap, länkar till information
  4. Förebygga och lindra risker, förhindra diskriminering och stigma
  5. Följa upp, justera

Det framgår ganska klart hur beroende vi är av varandra och hur viktigt det är att samhället fungerar. Produktionskedjor hänger tätt samman globalt och internationellt. Vi behöver iaktta både försiktighet och vara faktabaserade och inte stressa upp oss i situationen. Rädsla och stress är också en risk att ha med i riskanalyser kring corona. Inför ett virus är vi lika men ändå finns risk för diskriminering. Kom ihåg att både förse organisationen med tips om hygien, nysning i armveck etc som att ta hand om och visa omtanke om de som är drabbade.

Rehappen hjälper kunder med riskanalys, utbildning kring sjukfrånvaro, krishantering och arbetet utifrån arbetsgivarens perspektiv. Genom systemet Rehappen kan kunder hålla reda på sjukfrånvaron.

Hör av er om ni har frågor eller vill ha hjälp och bolla något.

Vi har fått frågan att göra utbildning för att stötta företag och reda ut vad som behövs göras i rollen som arbetsgivare.

Ta hand om er!

Nedan finner ni länkar som kan vara bra för mer information:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.1177.se

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning