Meny

Stäng

Nyheter

Har du en knivig personalfråga?

En intensiv höst tonar upp sig. Det som dominerat nyheterna är den starka förändring vi går in i både vad gäller inflation, ekonomi, politik, lönerörelsen, klimat, hållbarhetsområdet och ett krig i Europa. Så klart påverkas vi alla av dessa förändringar. En majoritet medarbetare känner sig stressade av olika skäl och många berättar om innovationer som påskyndas och snacket om hur företag ska möta the “great resignation” och “quite quitters” och att 75% av unga akademiker känner sig nära utbrända eller har psykisk ohälsa (AWs undersökning).

I dessa tider är det EXTRA viktigt att ta hand om ledarna och medarbetarna. Vi på Rehappen har under hösten medverkat på Personal & Chef, samt Digitalidag. Tack till alla som har deltagit på dessa evenemang och bidragit till intressanta viktiga diskussioner. Vi vill uppmärksamma förändringarna i LAS som trädde i kraft den 1 oktober som är viktiga att ha i åtanke. Vi lägger också upp en ny instruktionsfilm som beskriver hur Rehappen digitaliserar för att stötta chefer och HR i hållbarhetsarbetet med medarbetarna för att stärka hållbarhet och hälsa. 

Vill du berätta hur du har det på jobbet, egentligen?

Personal & Chef 2022

Tack till er som besökte oss på Kistamässan under Personal & Chef! Temat för dagarna var tillit, teamwork och tekniska lösningar där vi på Rehappen pratade om hur man främjar en hållbar företagskultur digitalt. Vi på Rehappen är nu fyllda av energi från två dagar av spännande möten och fortsätter arbetet framåt. 

Digitalidag 2022

I fredags deltog Rehappen återigen i Digitalidag – en temadag om framtidens digitala samhälle. Sveriges näringsliv befinner sig i ett paradigmskifte. Kompetensbristen är uppenbar i många verksamheter, och trycket är stort på förändring. Vi på Rehappen ser att transformationen och digitaliseringen i företag idag sker på olika villkor. Organisationer har kommit olika långt vad gäller digitalisering och flera företag behöver bättre stöd för att människor ska hålla på lång sikt. Att digitalisera administrationen runt HR och ledarna ger mer tid till samtal och dialoger. Vi vinner också på att ha bra coachande dialoger och lära mer tillsammans, och det kan så klart också ske digitalt. 

I år bidrog Rehappen med två evenemang. Ett digitalt pep-talk om coaching, där dialogen handlade om att leda i ett paradigmskifte, coaching, digitalisering, automatisering och fokus på hur mänskliga samtal praktiskt kan funka digitalt i den transformation vi är i. Dialogen fortsatte i fysisk form med en fika på Norrsken tillsammans med oss på Rehappen. Det går att hitta inspelningen på youtube.

Förändringar i LAS

Från och med den 1 oktober trädde flera förändringarna inom arbetsrätten i kraft. Den lag som främst har berörts av förändringarna är lagen om anställningsskydd (LAS), vilket också är den lag som påverkar alla organisationer, arbetsgivare och arbetstagare. Förenklat förklarat har förändringarna påverkat arbetsgivarens möjligheter att säga upp anställda och skapat utrymme att göra undantag vid turordningsregler. Följande punkter är särskilt viktiga för dig som arbetsgivare att ha koll på:

 • Heltidsanställning blir norm om inget annat avtalas
 • Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning med nya regler
 • Turordningsregler och omställningstid införs vid ”hyvling” (sänkt sysselsättningsgrad)
 • Begreppet ”saklig grund” ersätts av ”sakliga skäl” vid uppsägning av personliga skäl
 • Fler undantag från turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Ny produktfilm – Rehappen Software

Kartlägg ditt företags sociala interna hållbarhet

Testa hur hållbart ditt företag är när det kommer till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Som en förlängning av det Vinnovaprojekt vi påbörjade är vi fortsatt intresserade av hur ditt företag jobbar och dina svar är viktiga för oss. Du har möjlighet att få en analys tillsammans med oss i ett digitalt möte. Dina svar kommer presenteras tillbaka till dig i en analys på ditt företag, sammanställning på gruppnivå och kommer inte att delas med någon utomstående. 

Klicka här!

Personal Chef 2022

Vi slår åter ett slag för Personal & Chef den 28 till 29 september på Kistamässan. Att besöka är kostnadsfritt och du registrerar dig här! Du hittar oss i monter R:18 vid Digital- & Techscenen. Vi ser fram emot att ses!

inbjudan-personal_chef

Saknar företagsledningen data och verktyg för att förebygga, förstå och lösa de kärnfrågor som har lett till anställdas frånvaro eller kompetensbrist?

Nu närmar vi oss höst, kyligare på morgonen och krispigare luft. Hösten kan även symboliseras som en nystart i arbetslivet. Vi på Rehappen lyfter återigen Personal- och chefsmässan, gräver lite djupare i Rehappen Software och uppmärksammar suicidpreventiva dagen 2022. Från och med 1 september trädde nya ändringar i kraft gällande sjukförsäkringen värda att notera. Slutligen uppmanar vi er att delta i vår enkätundersökning om social intern hållbarhet där vi erbjuder en nulägesanalys av ert företag.

Personal & Chef 2022

Vi slår åter ett slag för Personal & Chef den 28 till 29 september på Kistamässan. Att besöka är kostnadsfritt och du registrerar dig här! Du hittar oss i monter R:18 vid Digital- & Techscenen. Vi ser fram emot att ses!

inbjudan-personal_chef

Rehappen Software 

Saknar företagsledningen data och verktyg för att förebygga, förstå och lösa de kärnfrågor som har lett till anställdas frånvaro eller kompetensbrist? Är ditt företag i en situation där anställda saknas från jobbet på grund av olika hälsorelaterade orsaker? Det behöver inte vara så. Låt Rehappen vara din lösning.  

I det här numret djupdyker vi i People Analytics och systemet Rehappen och varför det är viktigt. Med hjälp av vår SaaS-lösning får du en förståelse för var utmaningarna finns och vilka kostnader det skapar. Med ett system, som stöttar kommunikation mellan chefer och HR-personal, får du en helhetssyn på ditt företags anställda och kan proaktivt förebygga, upptäcka, hjälpa medarbetare och lösa hälsorelaterade problem innan de påverkar företaget eller individen negativt. 

Systemet fångar sjukfrånvaro som är en viktig tidig signal på ohälsa. Ofta upplevs situationen som problem med bemanningen eller kompetensförsörjningen. Systemet kan vägleda i arbetet att skapa välmående organisationer. Vårt mål är att tidigt identifiera medarbetare med ohälsa och skapa en dialog och att bemöta individer med lösningar på ett professionellt sätt – både genom att stötta med kunskap till individen och helheten om arbetsmiljön samt att kunna arbeta GDPR-säkert. Rehappen hjälper er att skydda känslig data. Det ger chefer och HR möjlighet att fokusera på rätt saker och ger rätt förutsättningar att skapa en trygg hållbar arbetsplats. Tillsammans med systemstödet skapas mer tid till dialog och att bygga upp kunskap och kompetens. 

Systemet hjälper till att samla data för sjukfrånvaro och rehabilitering samt ger enkla rapporter på individer per chef som ligger utanför vissa gränsvärden. Chefer stöttas i arbetet att följa upp sjukfrånvaron med rätt data, anteckningsfält, statistik, fästa rehabiliteringsplaner, förberedelse av återgång i arbetet, arbetsanpassning, rutiner och läkarintyg.  

När riktig data saknas uppstår det ofta ett informationsgap mellan ledningen och de anställda, vilket kan leda till onödiga förluster, både ekonomiska och mänskliga. Ibland leder det också till “fel” insatser. Hållbarhetsarbetet är som bäst när det byggs på riktig data. Rehappen är  ett “smart” system som utgår från tidsintervaller som genererar automatiska påminnelser så att chefer och ledare och HR kan fokusera på dialogen istället för administration och tickets eller att skapa ärenden själva i systemet. 

Rehappen stöttar cheferna praktiskt och synliggör vad som behövs göras och vilka kostnader sjukfrånvaron genererar och vad vinsterna är att bygga hållbara team.

Vi vet ju alla att lagets spelare ibland behöver sitta på bänken p.g.a. skador. Då är det viktigt att teamet fortsätter fungera, men också att den som behöver tid att komma igen inte trillar mellan stolar, utan bemöts med rätt hjälp och anpassning. När det sker skapas trygghet och prestation. 

Vill du som arbetar professionellt med dessa frågor testa systemet?Systemet stödjer så klart både Svenska och Engelska, finns de behov för ytterligare språk så hör av dig!

Läs mer på vår webbplats!

Rehappen software

Rehappen stöttar suicidpreventiva dagen 

Denna vecka uppmärksammas självmord extra. Vi har fått möjligheten att lägga in Suicide Zeros utbildning ”våga fråga” i vår produkt för att nå ut till alla chefer. Självmordstankar är vanligt och det behövs mer kunskap. Att ge hopp om att det blir bättre framåt är viktigt, men det är inte alltid det hjälper. Att sörja är extra svårt för de som drabbats av självmord. Det kan hjälpa om vi ser det som en olycka som beror på ohälsa som individen inte väljer att ha. I första hand stötta med ohälsan som kan ta tid innan den släpper. Räkna med att det är det något vi får ha med oss som en del av vardagen. Ta hand om de som drabbats och vi är många som förlorat en vän, en kollega, en chef, en familjemedlem, en lagkompis eller stått bredvid någon som förlorat. Självmordsfrågan angår oss alla. Arbetsplatsen och skolan spelar en viktig roll i vardagen. Tänk dig för innan du ”skickar hem” någon som är ledsen. Ibland är tårar på jobbet helt ok. Glöm inte bort att ta professionell hjälp både till de närmaste men också för dig själv och teamet. En liten insats kan vara den stora skillnaden. Skänk gärna pengar till de frivilligorganisationer som utför ett viktigt arbete. Erbjud stöd. Det skapar trygga högpresterande organisationer och hållbara arbetsplatser. Var rädd om varandra!

suicide_zero_day

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen 

Från och med 1 september blev det två ändringar i sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning.Vi på Rehappen hoppas att arbetsgivare blir duktiga på att anpassa och hjälpa så att så många som möjligt kan jobba. För de allra flesta innebär att jobba en bättre hälsa. Det ger gemenskap, ekonomisk självständighet och med starka team klarar vi av att vi är olika starka. Ändringarna handlar om den medicinska bedömningen. I Rehappen kan du länka direkt till FK. 

Läs mer här!

Kartlägg ditt företags sociala interna hållbarhet

Testa hur hållbart ditt företag är när det kommer till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Vi är intresserade av hur ditt företag jobbar och dina svar är viktiga för oss. Du har möjlighet att få en analys tillsammans med oss i ett digitalt möte. Dina svar kommer presenteras tillbaka till dig i en analys på ditt företag, sammanställning på gruppnivå och kommer inte att delas med någon utomstående. 

Klicka här!

Skapa en bra företagskultur digitalt

Semestern lider mot sitt slut, men sommaren är inte över för det. Rehappen var under sommaren på plats på Almedalsveckan, vilket gav inspiration och motivation inför arbetshösten. Vi vill passa på att dela med oss av våra erfarenheter, och även blicka framåt mot en händelserik höst. Vi fortsätter arbetet hos våra kunder inom bland annat industrin för att framtidssäkra och bygga upp starka organisationer och kompetens i strategiska frågor med fokus på människor, innovation, ledarskap och hållbarhet. Vi lägger fokus på digitala arbetet och dess utmaningar och lösningar. Redan i september påbörjar vi ännu ett digitalt välmåendeprogram och denna gång med Programmet “Balans” hos Aspia. I slutet av månaden hittar ni oss på Personal & Chef för att diskutera hur vi skapar en digital företagskultur på den moderna arbetsplatsen. 

Almedalsveckan 2022 bjöd på mängder av intressanta samtal, workshops och evenemang och ett väldigt sorgligt slut på veckan. Temat för året handlande om energifrågor, klimatutmaningarna, 2030-målen, kampen om framtidens arbetskraft och spåren efter pandemin.

Vi på Rehappen fastnade även för andra viktiga frågor – allt ifrån fysisk belastning på kontoret till hur vi skapar en god företagskultur i vårt nya mer digitala sätt att arbeta. Arbetsmiljöfrågor, hållbarhet, kompetensförsörjning är av högsta prioritet hos flera företag och flexibilitet i arbetet har blivit det nya normala. Pandemin gav ett stort digitalt språng där det nu krävs nya metoder och verktyg för att hantera situationen – allt för att stärka sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Hela människan och ledarskapet berörs när vi jobbar på ett nytt sätt med”jobba hemma”, “flexibelt vad gäller avstånd” och frågan blir hur ser vi till att den nya arbetsplatsen är hälsobringande? Att få ta del av Skistar och Nils van der Poels tankar var också spännande. Att få igång ALLA i rörelse och att idrottens roll är inte att odla elit bara uten det är att få alla att röra på sig. Elitidrotten är underhållningen och inspirationen till rörelse för ALLA. 

Under Almedalen chockades vi av att befinna oss mitt i ett brutalt mord på Ing-Marie Wieselgren, en av Rehappens förebilder och inspiratörer när det gäller psykiskt välmående och prevention av psykisk ohälsa. Så klart har vi följt och haft dialog och hänvisat till hennes och mångas arbete de senaste åren som hon kraftsamlat runt. Hon var anmäld till vårt Lägereldssamtal nere vid vattnet nedanför Botaniska Trädgården, där vi dagen innan lyssnade på hennes inspirerande panelsamtal om unga människors psykiska hälsa, behovet av livskunskap och insatser på tidigt stadium vid psykisk ohälsa. Hon har varit en av de viktigaste personerna i arbetet att skapa en “bransch-gemensam” plattform för att sprida kunskap till både professionella yrkesverksamma inom vården, chefer, HR, arbetsmiljöverket, företag, kommuner, regioner och näringslivet i stort. Hon brann för ämnet och vi på Rehappen tipsade redan innan Almedalen att följa arbetet kring “kraftsamling för psykiskhälsa” som är en kunskapsplatform för många professioner. På något sätt hade alla vi som är professionella inom detta område enconnection med Ing-Marie.

Vi mötte henne för första gången i Almedalen och för sista också. Det är helt tydligt att mitt i sorgen och chocken, då var det hennes ord som fick trösta oss. De finns bevarade, och här kommer några…

 • Hur mycket gott vi än gör så kommer vi stöta på svårigheter och vi behöver lära oss hantera dem.
 • Livet är inte alltid enkelt. Alla inte kan göra allt men tillsammans kan små insatser av många ge ett stort resultat.
 • Vikten av att bemöta varje individ med rätt insatser i tid
 • Att lära sig “coping strategier” tidigt för livet och hela livet – livskunskap.
 • Att arbetet behöver ske tillsammans och att ensam inte är stark.
 • Att öka kunskapen om de olika utmaningarna som olika svårigheter innebär.
 • Att vi behöver bli bättre på att skapa kreativa lösningar och samarbeta. 
 • ABC för psykisk kris – Hur gör jag?

Här finns mer att läsa och lära: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/

Det kändes oerhört tungt att segla från Visby och blicka mot staden från havet och förstå att hon aldrig kom därifrån. Hon var och är en ledare inom kunskapsområdet psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Vi vet inte ännu hur vi ska kunna förvalta eller hedra hennes arbete, vi fortsätter som tidigare och vi har valt att jobba för att skapa hållbarhet kopplat till den plats där många av oss befinner oss många timmar varje dag – på arbetet och för de som utbildar sig i skolan eller inom idrotten eller ideella organisationer.

Genom att stärka individer och team och fånga ohälsa tidigt skapar vi hållbarhet. Rehappen genomförde två planerade evenemang i Visby – “Hur vi går från snack till hållbarhet på jobbet?”  med organisationen Allbright. Med företaget Lägereld möttes vi på strandpromenaden för ett Lägereldssamtal och pratade om “Förändringsresan mot en mer hållbar och välmående organisation?”. Under veckan samlade vi in svar som ordmolnet nedan sammanfattar. 

Att ha en “öppen plats i hamnen” för att samlas till viktiga samtal visade sig vara en riktigt bra idé. Tack ni som kom förbi och pratade och tog en öl med oss!

Här kommer ett litet “bildmoln” från veckan som gick. Vi ses nästa år igen! Och till hösten kommer vi komma igång med fler rundabordssamtal i lägereldsanda. Håll utkik efter inbjudan.

Personal & Chef 2022

Kom och träffa oss på Personal & Chef – mötesplatsen där branschens hetaste och mest aktuella ämnen får totalfokus i två dagar. Årets mässa äger rum den 28-29 september på Kistamässan i Stockholm. Vi samlas för att kompetensutvecklas och utbyta erfarenheter. Årets teman är de tre T:na Tillit, Tekniska lösningar och Teamwork, vilka genomsyrar såväl program som mässgolv. Att besöka är kostnadsfritt. Du får bland annat ta del av att stort antal seminariepunkter, träffa ledande företag i utställningen och nätverka med andra som tampas med samma utmaningar som du. Du hittar oss i monter R:18 vid Digital- & Techscenen. Vi ser fram emot att ses!

På plats på #Almedalsveckan kom och hälsa på oss i hamnen!

Nu är vi på plats i Almedalen i hamnen så kom gärna förbi oss och ta en öl ett glas rosé, en kaffe eller te. Under veckan kommer vi att samla in goda idéer för hur vi konkret kan bygga hållbarare företag. Det gör vi genom en Menti med QR-kod. Koden hittar du längst ner här i texten.

På måndag kommer vi hålla i en panel här på kajen tillsammans med Lena Generalsekreterare på HR-föreningen, Tova vice VD på Albright, Håkan CTO och grundare på Rehappen, Johanna konsult på Rehappen, Kristina Grundare på Rehappen. Vill du hoppa med så häng bara på!

Vi kommer också på tisdag att arrangera “lägereldssamtal” nedanför Botaniska Trädgården längs med strandkanten. Se event här på vår hemsida. Håll utkik efter Rehappen flaggan.

Vi ser mycket fram emot att lyssna och delta i dialoger med andra organisationer, företag och aktörer inom området hållbarhet på jobbet.

Under året har vi fått förmånen att få jobba med många fina varumärken för att bygga stark framtid kopplat till hållbarhet. Inte ett enda företag slipper undan då det nu blir krav för att få göra affärer. Vi hjälper till att mäta, identifiera och skapa strategier för hållbarhet. Vi är ett HR-Tech-SaaS-bolag och i det arbetet ingår även att bygga stark kompetens för framtiden kring hur beteenden, förändringar och hur omställningar påverkar. Det är helt unikt för varje företag. Våra kunder hittar vi inom industrin, livsmedel, gruvnäring, facility management, retail och e-handel, tjänstesektorn, Kommuner och Restaurang bland annat. Både internationella familje ägda bolag och börsnoterade företag. Vi älskar att vara med och bidra. Vi vet att frågorna är svåra och därför är det viktigt med samarbete mellan företag för att lära sig mer.

Korta digitala utbildningar – lätta att använda direkt i verksamheten – Samarbete med CSR-Västsverige

REHAPPEN & CSR-VÄSTSVERIGE I SAMARBETE

Rehappen är experter inom social intern hållbarhet och har för CSR-Västsveriges nätverk tagit fram ett utbildningspaket inom social intern hållbarhet för medlemmarna. Uppdraget var att ta fram två korta utbildningar på 1 timme vardera kring Social Intern Hållbarhet. Ett paket för Hållbarhetschefer och HR och ett för chefer och medarbetare.

Två utbildningar för:

 • Hållbarhetschefer och HR – dessa är ca 30 min – 1 timme med tillhörande uppgifter för organisationen att jobba med.
 • Ledare och medarbetare – 30 min och 1 timme med övningar som fokuserar mer på den personliga hållbarheten, resiliens och tar upp tekniker och övningar för att individer och chefer ska hålla sig själva hållbara.

Båda utbildningarna är väldigt praktiska och stöttar med det viktigaste områdena inom hela området CSR och Social Intern Hållbarhet som är stort.

TEXTILE FASHION CENTRE UPPDRAG VIA CSR VÄSTSVERIGE I BORÅS

SOCIAL INTERN HÅLLBARHET

Utifrån de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, hade vi föreläsning och workshop om det hälsofrämjande ledarskapet, hållbara medarbetarskapet och hållbara arbetsplatser. Vi pratade om social intern hållbarhet som främjas genom det goda ledarskapet, vilket också leder till det goda medarbetarskapet. En vinst för både anställda, ledning och organisation! För att kunna gå från snack till verkstad inom social intern hållbarhet, så behöver vi veta hur… Därför utförde vi workshops genom att konkret ta fram hur vi skulle kunna integrera olika teorier i verksamheten som främjar intern social hållbarhet. Många kloka funderingar och kreativa reflektioner delades samtidigt som deltagarna höll diskussionerna högt i tak!  

PÅ UPPDRAG VIA CSR VÄSTSVERIGE I GÖTEBORG

LEDARSKAP, STYRELSENS ROLL, HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP & HÅLLBART ARBETSLIV – HUR SKAPAR VI DET?

Hälsofrämjande ledarskap och hållbart arbetsliv var ämnet när vi höll en utbildning för CSR Västsveriges medlemmar i slutet av maj. Bland annat pratade vi om vikten av en engagerad styrelse och hur ledningen kan jobba strategiskt med hälsofrämjande ledarskap och hållbara medarbetare. Deltagarna på kursen fick med sig flera modeller och konkreta verktyg för hur man kan jobba preventivt och strategiskt för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Vi pratade om vikten av att jobba långsiktigt och strukturerat för att uppnå social intern hållbarhet. Deltagarna fick även reflektera kring sin resiliens i den egna organisationen samt vilka friskfaktorer som de redan har som de kan utveckla för att stärka sin sociala interna hållbarhet.

Vi hittar ibland företag som har hamnat i en nedåtgående spiral och då är det bra att veta att det redan finns mycket forskning på vilka pusselbitar som leder till hållbara, starka prestationer. Fråga er – vilken del är ditt företags svaga punkt? Gå sedan in där och lägg krutet. Börja med att analysera nuläget. Många gör för generella satsningar som riskerar att inte träffa rätt.

Almedalsveckan 2022

Vi välkomnar alla till Almedalsveckan 2022, en vecka med fokus på demokrati och politiska samtal som sker mellan söndagen den 3 juli och torsdagen den 7 juli. Vi på Rehappen kommer att finnas på plats och hoppas innerligt att  vi kan ses på plats i Visby. Många längtar efter att kunna träffas fysiskt i Almedalen, efter två år av digitala träffar. Redan nu börjar vår planering av veckan och vi tar tacksamt emot alla tankar och idéer om hållbart ledarskap och framtidens organisationer. 

Help from Handelshögskolan in Stockholm and KI

We are so glad and proud to be selected by a program to get some supportive help from 5 superbright students from Handelshögskolan (HHS) in Stockholm and Karolinska Institutet (KI). We welcome the 180 degree-team Carlos from Guatamala who is a Medicine Doctor and study entrepreneurship at KI, Jimmie from China studying at Handelshögskolan and Finance in New York, Wora from Nigeria studying Business at HHS, Pablo from Mexico studying Medicine at KI and Urman from India studying Business at HHS.

They will help us understand the market and learn more how to scale up faster and spread our help thru growth. The more we grow, the more companies and people we help together!

Wellbeing program startat tillsammans med studenter på Uppsala Universitet

“PA-familjen! Se hit!”
Under de senaste åren har vardagen präglats av pandemin och förändringarna till följd av den. Vi har umgåtts och studerat digitalt. Trots förändringarna står vissa faktum kvar: många av oss upplever fortsatt en stress, en vilja att i princip alltid vilja prestera på topp samt en känsla av att inte få ihop vardagen och allt roligt vi vill hinna med.


På ett möte med Kristina Elliot, ordförande i Alumnicus och grundare av Rehappen, kom detta på tal. Vi diskuterade hur vi skulle kunna komma runt detta och vad vi egentligen kan göra själva.

Varför inte erbjuda studenterna ett wellbeingprogram?
Detta program skulle ge oss studenter möjligheten att ta del av ett program som Rehappen brukar erbjuda chefer och medarbetare i företag. Det är ett program med fokus på hållbarhet och välmående, att skapa hållbara arbetssätt för att du ska kunna må bra och prestera över tid men även självledarskap och coaching, kost, neurovetenskap och angränsande områden.
Rehappen hjälper oss hitta metoder som funkar för oss studenter och som vi kan haka på redan befintliga beteenden och aktiviteter i vår vardag. Kom som du är, inga projektarbeten kommer läggas på dig!
Vilka är då Rehappen?
Rehappen erbjuder ett modernt IT-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp på individnivå. Rehappen är ett system som samlar läkarintyg, rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro (Rehappens hemsida, 2022)
Konsulterna som ni kommer möta under programmet är allt från ledarutvecklare, coacher och hälsovetare till personalvetare, experter inom wellbeing och hälsocoacher.

Medverkande konsulter: Håkan Anlid som till vardags finns i Scheiweiz, Annika Thimberg Göteborg, Johanna Kallstenius Stockholm, Kristina Elliot Stockholm, Sanna Käll och Malin Bäckman Stockholm, Latifa Lindberg och Sari Ilo Finland.