Meny

Stäng

Nyheter

Vi står inför ett gigantiskt kompetensskifte

Rehappen stöttar ditt företag genom att fånga tidiga signaler på ohälsa!

Alla pratar om den stora kompetensomställningen framåt. Vissa beskriver det som årtiondets största utmaning. ”Hypercompetition” är här för att stanna och den nya medarbetaren behöver kunna mer och klara förändringar konstant. Frågan om alla hänger med är befogad!

Hur vet du att dina medarbetare klarar av omställningen? Är det sant att digitaliseringen och förändringar tröttar våra hjärnor och gör oss sjuka? Vi på Rehappen hjälper ditt företag att identifiera situationen, med fokus på sjukfrånvaro.

Rehappens arbete med korttidssjukfrånvaro, är ett led i att förebygga och rusta människor inför framtiden. För att kunna skapa starka, mänskliga och hållbara organisationer behöver vi bli duktiga på att individualisera och personifiera. Det handlar om att låta medarbetare hitta ”sin grej” och bygga starka team som leder förändringen.

Rehappen hjälper företag med korttidsfrånvaro genom att digitalisera hela sjukfrånvaroprocessen, coacha och stötta chefer och HR.

Hur ska cheferna orka? Hur hänger korttidsfrånvaro ihop med ledarrollen?

Vi har sett att oavsett hur ditt företag jobbar idag med sjukfrånvaron, så handlar det om berättelser som är unika och människor med unika situationer. Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler. Idag är det cheferna som har ansvaret för att ta dessa situationer. Många chefer känner sig stressade över att de i realiteten har 2-3 jobb vilket gör att de till slut inte orkar. De riskerar att strunta i sitt rehabansvar. Det leder till en ond spiral och problem i företagskulturen. Det är den vi stöttar i att bryta.

Sjukfrånvaro handlar förstås om mycket pengar, att stötta individer men på övergripande företagsnivå handlar det också om kultur, kapacitet och produktivitet. Tidiga insatser, faktabaserade dialoger och anpassning är viktigt, men det är väldigt svårt utan bra verktyg. Vi har byggt en sjukfrånvaroplattform som möjliggör det. Dialogen är det viktiga.

Oj – har vi sjukkostnader på 19 miljoner – så tydligt har vi inte sett det förut!

Flera kunder vittnar om att det är först när de kan se sin egna data i vårt verktyg som de verkligen tar in hur omfattande sjukfrånvaron är och kan sätta sjukkostnaderna i perspektiv. Här är några spontana citat:

  1. ”Oh, det är över 100 personer hemma varje dag…och inte visste jag att det var sådan skillnad på olika skift”..
  2. ”Ett helt varuhus är inte på jobbet varje dag. Det blir oändligt dyrt”.
  3. ”Rehappen är helt suveränt verktyg. Jag får in alla medarbetare på ett ställe och kan lätt få en överblick på hur läget är. Efter mina coachsamtal skriver jag några korta rader, och minnesanteckningar inför nästa möte. En reaktion jag fick var: Vad har hänt med honom. Han har börjat träna och har slutat vara borta? Vad har du gjort med honom? Jag har brytt mig, vi har samtalat.”.

Chefer får lätt få fram vilka som varit borta över gränsvärdena. I systemet ligger redan medarbetarnas frånvaro rullande 12 månader bakåt. Cheferna kan jobba med både helheten och individen på samma sjukfrånvaroplattform, där kan alla som ska vara involverade i processen tryggt spara anteckningar, läkarintyg, rehabplaner och få ordning och reda på en process som redan är svår och utmanande. Helt GDPR-säkert digitalt och i ett gemensamt interface för HR, rehabspecialist och chef.

Sommar…sommar…sommar…

Sommar för många av oss är att lyssna på radioprogrammet “sommar”. Det finns många berättelser och öden där motgångar finns med som en del av livet. Carina Bergfelts program är starkt. Rekommenderas! Hon berättade att hon ibland får frågan om hennes framgång beror på det tuffa liv hon haft i tidiga år. Då blir hon arg och svarar att det är trots det hon varit med om, inte tack vare det, som hon lyckats.

Vi åkte i början av sommaren till Almedalen. “Alla” var där – företagsledare från alla branscher – bil, finans, retail, försäkring, kommunal och landstingsledare och de flesta politiska ledarna. För vår del handlade i år mycket om hållbarhet och det stora kompetensskifte vi står inför – “den fjärde revolutionen”, psykisk ohälsa, generationsskiften, människor i rörelse, tech och innovation och globalisering….utbudet i Almedalen är oändligt.

Det vi tar med oss är: Allt pekar på att vi behöver rusta våra medarbetare och följa var och en in i framtiden.

Det har varit och kommer än mer bli stora kompetensomställningar – från dieseldrivet till eldrivet, från analogt till digitalt, från manuellt till automatiserat, från lokalt till än mer globalt – “hyper competition” är här för att stanna.

Det vi kan konkurrera med är medarbetarnas motivation och kompetens både som företag men också som nation och planet också för den delen. För att på bästa sätt klara de krav som ställs både idag och i framtiden behöver vi bygga företag och samhällen som är hållbara. Hållbarhetsmålen 2030 fanns i allas presentationer. Det kommer ge ringar på vattnet ut i världen.

På en plats som Almedalen och även från media märks att mycket lärande kring sjukskrivningar utgår från statistik. Samtidigt vet vi att det handlar om olika berättelser med människor av kött och blod. Statistik lurar oss att tro att vi kan hitta lösningar kopplat till en gruppering – män, kvinnor, unga, akademiker, byggarbetare, nyanlända, utbrända, invandrare, långtidssjuka, de med diabetes osv och inte en individ. Oavsett vilken grupp vi än tillhör är vi unika och behöver mötas där vi är. Sjukskrivningar och korttidsfrånvaro är en tidig signal. Unga har en högre sjukskrivningsgrad och den går uppåt. Vad beror det på?

Almedalen innebar många viktiga möten och initiativ mellan olika aktörer. Samverkan på alla håll – mellan företag, fack, universitet, politiker, föreningar, det offentliga och samverkan mellan olika företag tillsammans med externa aktörer.

Slutsatserna från Almedalen för oss på Rehappen blir att, vi behövs och det är viktigare än någonsin att utgå från individen och inte bara statistik. Varför? 1. Det är väldigt svårt att utifrån statistik hitta individer. 2. Statistik leder ibland till antaganden kring åtgärder som inte passar och därmed går pengar till insatser som inte ger effekt. 3. För en individ som är drabbad spelar statistik ingen roll. Det är inget man varken förstår eller kan relatera till. Den som är där vill bli hjälpt och stöttad, och den chef som befinner sig i närheten kan inte dra slutsatser av statistik som hjälper i den situationen. Hur gör jag? Vem kan hjälpa mig?

Många i Almedalen både politiker och företagsledare, pratade om att vi nu måste gå från ord till handling. Det uttrycks en slags frustration om att inget hänt de senaste åren och att det inte hjälper att på övergripande nivå att lägga planer som sedan inte når längst ut.

Vår metod på Rehappen sammanställer statistik övergripande för ledningar och styrelser både kostnader och vart sjukskrivningarna är. Vi synliggör också individen, för det är med individen vi behöver ha ett samtal, lyssna, hitta planen framåt, anpassa eller vad det nu är…

Flera berörande föredrag i Almedalen och även berättelser från sommar i P1 har handlat just om det. Personen som tog samtalet, som fanns där eller inte fanns där…

För att komma någon vart med sjukskrivningar behöver vi tillgängliggöra samtal och dialog, ibland vara tuffa och stötta med att sätta planer. Vi behöver förstås också titta på arbetsmiljö och hur väl arbetet är anpassat till personerna som har det. Vi behöver stötta upp med ledarskap.

På ett övergripande plan för att gå från prat till verkstad behövs systematik, kunskap och kompetens som stöttar ledare, medarbetare och hela organisationer, så det leder till förändring och utveckling, och i många fall en kulturförändring.

Vi har träffat många och är övertygade om att vårt gemensamma arbete är viktigt framåt, och ser fram emot att ses! Ibland löser sig saker lätt, ibland tar det lite längre tid. Målet är det samma!

Ses vi i Almedalen?

Vi kommer att finnas i Almedalen fram till torsdag. Det finns många spännande seminarier kring sjukfrånvaro och hållbara organisationer att ta del av. Allt ifrån politiska inlägg till mer praktiska tips och idéer kring ämnet, hittas där.

Det vi vill få ut av vistelsen är att träffa kunskapsledare inom området sjukfrånvaro, få chans att visa för andra hur vi på Rehappen tänker kring att hjälpa företag att arbeta systematiskt med att fånga varje individ med återkommande sjukfrånvaro. Självklart vill vi också inspireras och träffa andra.

Hur lyckas man sätta “people first” och hur gör man när alla inte fixar hela vägen? Hur etablerar man en stark företagskultur där människor håller? Vad betyder att hålla? Vi tror på team, ledarskap och organisation i kombination med ett grymt system!

Varje förändring börjar med ett litet frö, det svåra med att börja är att börja. Att ha ett bra systemstöd är en viktig början, tycker vi på Rehappen för att få ordning på sjukskrivningar och i längden en kultur där varje person är viktig. Vi hjälper till att komma igång och sedan att fortsätta flytta organisationen genom att hjälpa individerna och cheferna. Det är det som gör skillnaden.

Vi ses där!

Ny profil och ny websida

Nu har vi lagt lite tid på att få in en ny fin profil på Rehappen. Vi hoppas att ni ska tycka om den.

Vi kommer att bjuda in till en återkoppling på den studie som våra Stjärnstudenter och personalvetare har genomfört på 10 företag. Håll utkik efter:

“Påverkar det jobbet, ja då är det våran business”. 10 fallstudier om korttidsfrånvaro och rehabilitering – så arbetar svenska företag idag med sjukfrånvaro.

Tack Emelie, Emeline, Frida och Jimmy

Svenskt näringsliv om sjukfrånvaron – flera hundra företag intervjuade

Den nya rapporten från Svenskt Näringsliv är ute. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/stabil-folkhalsa-skymmer-okade-problem-med-sjukfranvaro_734973.html

Vi på Rehappen vill stötta företag i sitt arbete med detta på många olika sätt. Genom stöd från duktiga erfarna personer/konsulter och med digitala verktyg och knowhow.

Rehappens hypotes är att cheferna behöver bättre verktyg att jobba i så att de upptäcker tidiga signaler, ett ställe där de kan hitta individerna, ingen ska trilla mellan stolar. Det lutar åt att chefer behöver mer stöd nu när vi är i detta paradigmskifte – de har ansvaret för sjukfrånvaro och rehab samtidigt som de ska både leda transformation och vara operativa, samt föra in alla nya processer….osv. Någonstans går det inte ihop längre.

Allt som ska göras i en organisation ska ofta göras av chefen och ledningen på olika nivåer. Tiden i ledarrollen räcker inte till. Det första som tas bort är tidskrävande arbetet med sjukfrånvaro. Det blir kostsamt och personer får för lite stöd. Hållbarhet vad gäller människor är otroligt viktigt. Vi måste hålla ett helt yrkesliv! Varje människa som går i väggen är en förlust både för företaget och för samhället och för individen är priset allra högst. 

Försäkringskassan kopplas ofta in sent i en sjukskrivning – därför behöver företag fånga upp medarbetaren och stötta i anpassning. Vem gör detta bättre än HR-kunniga? Vi är vana att bedöma förmåga, skapa organisationsförändringar. Det är bara det att just nu gör vi det också för HELA organisationen – inte bara de som faller igenom. Räcker FK som sammanhållande för en sjukskriven? Tror inte det. Vi måste skapa hållbara företag där vi tar hand om varandra. Det kommer i förlängningen påverka kultur och engagemang. Det är vi säkra på.

Sitter du och jävlas med excel?

….och förväntar du dig att chefen ska göra samma sak för att hitta sina återkommande sjukärenden? Då har du kommer rätt. Vi hittar medarbetare som har kostat företaget över 130 000 kr rullande 12 bakåt. Vi hittar berättelser där en medarbetare varit sjuk länge och inte har fångats upp av någon. Skönt tänker någon…”man slapp undan”, men också ganska tragiskt. I arbetet med sjukfrånvarande finns många berättelser som är värda att delas. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om människors liv. Bakom varje sjukfrånvaro finns en person.

Vi på Rehappen samlar berättelser….och de är många. Hon som inte kunde gå in i porten till kontoret för att hon fick ångest, som några veckor senare tog jobb på en ekonomiavdelning någon annanstans. Han som hoppat från topprestation till ett nytt jobb där allt brakade samman och inget fungerade. En prestigeförlust, men som tack vare hjälpsamhet från kollegor gick att få på fötter med lite stöd genom att flytta sig från en del av organisationen till en annan del. Kandidaten som sökte jobb och efter ett par intervjuer visade det sig att hen var heltidssjukskriven pga utbrändhet. Hen skämdes. Efter dialog – börjades det arbetstränas hos oss, och nu 10 år senare finns personen kvar i rollen och stormtrivs…och presterade från dag 1.

Det handlar inte bara om statistik. Det handlar inte om ballonger och AW för att få fler personer att vara mer engagerade, motiverade och sluta vara sjukfrånvarande. Vi tycker att ledarna har för lite stöd – både i arbetet rent praktiskt och även i tuffa svåra ärenden. Det är svårt på riktigt för en ledare. Med en verksamhet på 500 medarbetare är det inte helt ovanligt att sjukkostnaden ligger på 4 miljoner. Korttidsfrånvaro är porten in i långtidssjukfrånvaro. Kulturen och strukturerna med stora chefsspann gör att digitala redskap behövs för att hålla koll. HR är ofta 1 person på 500 medarbetare . Man hinner inte, och cheferna hinner inte heller.

Nyfiken? Vi tror på att det lönar sig att: Ge uppmärksamhet till saker som händer återkommande! Allt lärande handlar om återkoppling. Kultur är lärande, varumärke och engagemang handlar om saker som är återkommande, inte bara enstaka blommor eller peppiga filmer på nätet. Det blir för de sjuka eller omotiverade lätt motsatt effekt. För det som mår skit på riktigt och de är några stycken enligt senaste rapporterna (ex Previas rapport om hur ledare har det) – de behöver dialog. Någon som kallar till ett möte och undrar hur det är. Kan det vara enklare än så? De behöver följas upp – regelbundet.

Men om vi inte hinner hitta vilka de är, inte hinner boka in dem, inte hinner förbereda vad vi ska säga, inte hinner prata med fackliga annat än vid förhandlingar, eller varje gång vi bokat möte med en sjuk måste stryka mötet. I ledarens ögon är det helt rätt prio. Mötet var viktigt för den personen, men inte för hela affären. Ska ledare och chefer göra ALLT? Kampanj, lean, lönesamtal, utvecklingssamtal, beställa, avbeställa….. Ekvationen går liksom inte alltid ihop.

Tänk om det är så här – Jo… vi hinner. På 3 min kan du etablera en nära kontakt. På två dagar efter lönekörning kan du få rapporten på alla sjukfrånvarande rullande 12 bakåt, uppdelat per chef, uträknat vad det kostar, på hela företaget, per person, gå tillbaka till dina digitala anteckningar istället för att leta (kanske i matsalen!) efter vart du lagt dokumentationsblocket och istället är smart och använder Rehappen ett ställe att fästa rehabplaner och läkarintyg på. Dokumentera och se sjukkostnader och få listan på personerna.

I år har vi jobbat som ledare och chefer. Vi har jävlats med excell, vi har tappat bort våra anteckningar, vi har försökt så gott vi har kunnat, men inte hunnit.

Med Rehappen hoppas vi att du kan spara både tid, pengar och kanske hinna vara den ledare du ville bli.

Det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT!

Give attention to things that Rehappen!

Vabruari är här

Februari sägs vara den månad då vi har högst sjukfrånvaro. Försäkringskassan döpte om månaden till Vabuari just för att mycket virus och kräksjukdomar florerar. Förr var toppen runt jul, men nu har den flyttat på sig till februari.

Rehappen har inte så mycket med vabuari att göra, vi jobbar med återkommande korttidssjukfrånvaro och hjälper företag med verktyg, analys och stöd.