Meny

Stäng

Nyheter

Help from Handelshögskolan in Stockholm and KI

We are so glad and proud to be selected by a program to get some supportive help from 5 superbright students from Handelshögskolan (HHS) in Stockholm and Karolinska Institutet (KI). We welcome the 180 degree-team Carlos from Guatamala who is a Medicine Doctor and study entrepreneurship at KI, Jimmie from China studying at Handelshögskolan and Finance in New York, Wora from Nigeria studying Business at HHS, Pablo from Mexico studying Medicine at KI and Urman from India studying Business at HHS.

They will help us understand the market and learn more how to scale up faster and spread our help thru growth. The more we grow, the more companies and people we help together!

Wellbeing program startat tillsammans med studenter på Uppsala Universitet

“PA-familjen! Se hit!”
Under de senaste åren har vardagen präglats av pandemin och förändringarna till följd av den. Vi har umgåtts och studerat digitalt. Trots förändringarna står vissa faktum kvar: många av oss upplever fortsatt en stress, en vilja att i princip alltid vilja prestera på topp samt en känsla av att inte få ihop vardagen och allt roligt vi vill hinna med.


På ett möte med Kristina Elliot, ordförande i Alumnicus och grundare av Rehappen, kom detta på tal. Vi diskuterade hur vi skulle kunna komma runt detta och vad vi egentligen kan göra själva.

Varför inte erbjuda studenterna ett wellbeingprogram?
Detta program skulle ge oss studenter möjligheten att ta del av ett program som Rehappen brukar erbjuda chefer och medarbetare i företag. Det är ett program med fokus på hållbarhet och välmående, att skapa hållbara arbetssätt för att du ska kunna må bra och prestera över tid men även självledarskap och coaching, kost, neurovetenskap och angränsande områden.
Rehappen hjälper oss hitta metoder som funkar för oss studenter och som vi kan haka på redan befintliga beteenden och aktiviteter i vår vardag. Kom som du är, inga projektarbeten kommer läggas på dig!
Vilka är då Rehappen?
Rehappen erbjuder ett modernt IT-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp på individnivå. Rehappen är ett system som samlar läkarintyg, rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro (Rehappens hemsida, 2022)
Konsulterna som ni kommer möta under programmet är allt från ledarutvecklare, coacher och hälsovetare till personalvetare, experter inom wellbeing och hälsocoacher.

Medverkande konsulter: Håkan Anlid som till vardags finns i Scheiweiz, Annika Thimberg Göteborg, Johanna Kallstenius Stockholm, Kristina Elliot Stockholm, Sanna Käll och Malin Bäckman Stockholm, Latifa Lindberg och Sari Ilo Finland.

Hur hanterar man känslig data i en ny tid? Artikel om Rehappen i HR People

Här är en artikel om vårt företag Rehappen i tidningen HR People. Det är en yrkestidning för alla som arbetar inom HR och Ledarskap.

Text Tommy Jeppsson och Foto Mikael Sjöberg

Kristina vill med ett nytt verktyg fånga upp medarbetare innan det är för sent.

KÄNSLIGT LÄGE

Hur hanterar man känsliga data utan att avhumanisera hela organisationen? Den frågeställningen blev starten på en helt ny företagsresa för dåvarande HR-direktören Kristina Elliot.

Att tidigt upptäcka tecken på ohälsa hos medarbetare kan spara en hel del pengar – och enskilt lidande. Rehappen är en SAAS-produkt som ska underlätta för chefer och HR-avdelningar att i ett tidigt stadium fånga upp medarbetare som mår dåligt.

Företagets grundare heter Kristina Elliot och har en lång bakgrund inom HR. “Vi skapade Rehappen för att vi såg att det fanns problem som hela tiden återkom. Saker som händer om och om ingen och där man behövde ett systematiskt sätt att arbeta. Sedan satte vi ihop “app” och “rehab” och så blev det Rehappen, säger Kristina som jobbat som HR-konsult sedan 2005. Innan dess arbetade hon i ledarprogram för en stor nordisk bank, där hon utbildade 2700 chefer i coaching.

Kristina poängterar att Rehappen arbetar med riktig data. “Vi jobbar inte med ett självrapporterande system, utan vi tar data från lönesystemet. Min erfarenhet är att de som har utmaningar ofta har små intervall av kortare frånvaro innan de hamnar i långtidssjukskrivning. Och vi ber möjlighet att fånga signaler tidigt. Då kan man sätta in små, enkla insatser som gör stor skillnad eftersom man fångar upp det i tid.”

Det som var den utlösande faktorn för Rehappen var något så byråkratiskt som GDPR!

Målet var att få ordning på känslig data – något som hon upplevde som ett problem när hon jobbade som HR-direktör. Kristina menar att Rehappen är ett enkelt sätt att samla och organisera information som redan finns. “När man införde GDPR i maj 2018 kunde man inte jobba på samma sätt som innan. Och vi tänkte att det var fler än vi som behövde få ordning på den här processen.”

Kristina var då HR-chef på ett telekombolag och började bygga ett system där de kunde förvara data och kommunicera med cheferna. “Man har ju alltid skickat kryptiska mejl mellan chefer och HR: “Idag kom JH in på kontoret” “Bra håll ett öga”. Men det var inte tillåtet längre. Och så upptäckte vi att cheferna skrev sina dokument på C-drivar.” Hon nämner H&M som ett exempel på hur illa det kan gå. “De åkte på stora böter i Tyskland för att man delade en excelfil där man hade noterat olika medarbetares utmaningar. Så chefer behöver en plattform för att kunna hålla bättre ordning på den här typen av data”.

Bland alla ettor och nollor påpekar Kristina att det är viktigt att se individen i det förebyggande arbetet. “Det finns en risk för att man avhumaniserar när man bara utgår från statistik. Vi fångar upp individer med utmaningar och ser till att de får den hjälp de behöver.

Det är framtidens melodi. Individualisering. Vi har jobbat med det på kundsidan länge, men det behövs även på medarbetarsidan.

“Fångar upp individer med utmaningar och ser till att de får den hjälp de behöver. Vi har jobbat med det på kundsidan länge, men det behövs även på medarbetarsidan.”

Rehappen upptäcker tidiga signaler på ohälsa

Artikel om Rehappen

https://www.swedishjobtech.se/post/rehappen-tidiga-signaler-ohalsa-saas

Ohälsa hos medarbetare är kostsamt för så väl organisation och individ som samhället i stort. Rehappen är ett SaaS-system som hjälper chefer, HR-funktionen och ledningsgrupper att tidigt fånga upp medarbetare som mår dåligt, och erbjuder utbildningar kring hur chefer kan hjälpa varje individ. Vi pratar med grundaren Kristina Elliot om hur Rehappen jobbar med sjukfrånvarodata för att skapa hållbara företag, och varför de valt att vara startup-medlemmar i Swedish JobTech.

”När det kommer till social hållbarhet och sjukfrånvaro behöver man jobba individuellt och inte bara titta på statistik. Man kan inte genom bara statistik lista ut och utgå från att exempelvis alla kvinnor med liknande arbetsuppgifter mår ungefär likadant, utan man måste titta på personerna och berättelserna bakom. Rehappensystemet plockar upp alla individer som har en problematik och synliggör dem så att chefer och HR tidigare kan hjälpa dem med insatser för att må bättre,” förklarar Kristina Elliot, VD och grundare av HRtech-företaget Rehappen.

Kristina har själv lång erfarenhet från HR i storföretag och vet hur viktigt det är att ta ohälsa på arbetsplatsen på allvar. Under sin tid som HR-chef saknade hon ett verktyg för att organisera sjukfrånvarodata på ett bra sätt och att upptäcka och synliggöra individer som mådde dåligt. Att upptäcka tecken på ohälsa i tid kan minska en individs lidande, och samtidigt spara mycket pengar för företaget.

“Ofta kom personer som mådde dåligt till HRs eller ledningens kännedom genom incidenter. Då kunde man i efterhand se att det pågått i åratal. ‘Varför har jag inte känt till detta?’ Ja, anledningen är att det är svårt att upptäcka den datan utan ett system som hjälper,” förklarar Kristina.

Rehappen hämtar in data om sjukfrånvaro från ett företags lönesystem, som ofta är den mest tillförlitliga källan av information kring varje medarbetares närvaro. Systemet kan på individnivå se frånvaro och läkarintyg och flagga om något ser avvikande ut. Det kan handla om allt från sjukdomar, psykisk ohälsa, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen till att någon behöver stöd kring alkoholism eller utmattning.

”Vi brukar säga ’fånga data för att prata’. Rehappen är byggt för att larma om någon varit borta länge, så att chefer inte missar att ta ett samtal med personen och försöka hjälpa till. Som chef eller ledare ska man känna sig trygg kopplat till problemet och veta hur man ska göra för att hjälpa individen.”

Rehappen erbjuder chefscoaching, utbildning och stöd till företag kring hur de kan föra dialog med medarbetare som mår dåligt och hur man hittar vägar framåt mot en mer hållbar arbetssituation. Samtidigt löser Rehappen problem med att hantera känsliga sjukfrånvarodata om medarbetare, och föddes efter GDPRs krav på bättre struktur och säkerhet kring individdata. Rehappen jobbar också med ISO-certifiering 45003 kring psykologisk hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. För företag med kollektivavtal är Rehappen godkända av AFA Försäkring vilket gör att företag kan få upp till 70 % av kostnaden för utbildning av cheferna tillbaka.

Varför ska företag använda Rehappen?

”Att använda Rehappens system ska vara en vinst för företaget, chefen och individen. Det är otroligt kostsamt att missköta medarbetares mående och det finns mycket att vinna på att fånga upp ohälsa tidigt. Det har jag sett som HR-chef, att det kan bli väldigt dyrt för företaget samtidigt som individen råkar illa ut – både psykologiskt och finansiellt. Att tidigt fånga upp och erbjuda stöd till en medarbetare som mår dåligt kan göra stor skillnad. Ofta är det ganska små insatser som gör stor skillnad för individen. Dialog och prata är nyckeln.”

Vilken typ av företag riktar ni er mot?

”Vi riktar oss idag till alla typer av företag, men främst mot privat näringsliv. Det går att ta vilket lönesystem som helst och skapa en skräddarsydd lösning med vår produkt, för att bättre kunna tolka och förstå data för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser.”

Varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?

”Det är viktigt att vi entreprenörer har kontakt med andra entreprenörer på området. För att få inspiration, för att stötta varandra och för att lära oss av varandras resor. Det hjälper oss också att lägga fokus och prioritera rätt saker framåt. Träffarna har varit otroligt inspirerande och lärorika.”

Vad är nästa steg för Rehappen?

”Vi vill skala själva produkten till fler kunder. Idag har vi ett 10-tal företag vi jobbar med och vi märker att vår lösning skiljer sig från andra på marknaden. Att bli utvalda av Vinnova två gånger tidigt har varit till stor hjälp. Vi har inte bara tagit fram ett system utan går även in med konsulthjälp som experter på området och stöttar upp företag med vad de behöver för att minska sjukfrånvaro och bättre stötta individer som mår dåligt.”

”Vi arbetar utifrån evidens och den visar att för de allra flesta innebär att arbeta en bättre hälsa. Därför är det viktigt att hjälpa människor till arbete. Arbete är en viktig pusselbit för att få ett bra liv och en bättre hälsa. Det påverkar företagskulturen positivt. Det finns mycket pengar att spara genom att bli mer hållbar.”

Läs mer om Rehappen:rehappen.se

Läs mer om Swedish JobTechs medlemskap

Skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra! Börja med att ta hjälp av Rehappen för att analysera och skapa planerna!

Case: Att analysera all sjuk- och fråvarodata på en vecka i ett företag med över 10 000 anställda. “Så här har vi aldrig sett vår data tidigare! Det är ju så här man vill ha den redovisad!”, säger cheferna och HR.

Kunder vittnar om att det är svårt att identifiera enheter och individer med utmaningar. Svårt att få en överblick på hela sjukfrånvaron regelbundet.

“Så här dåligt ska det inte behöva vara”, säger Håkan Carlbom CTO på Rehappen.

Med en liten insats kan ditt företag få hjälp av oss! På kort tid!

Så här låter ofta en dialog med en kund, en CFO, VD eller produktionschef:

-Hej, har ni koll på sjukfrånvaron?

-Nej.

-Vill ni ha hjälp? Vi kan hjälpa er på mindre än en vecka.

-Ja, har du pratat med vår HR-direktör?

-Ja, men hon/hen/han säger att det inte går. De måste prata med IT, som måste prata med legal, som måste prata med ledningen. De ska göra en stor satsning på analys och people analytics och digitalisering. Ansvaret ligger på cheferna och vi vet att vi behöver bättre stöd och system.

Ta hjälp!

Idag när sjukfrånvaron är så hög som den är finns ALL anledning att göra en ordentlig analys. Vilka är borta, vad kostar det, vilka chefer har utmaningar och vad kan vi göra åt det för att stötta. För dig som kund tar det liten energi för oss på Rehappen att det analysera din data. Säg till så hjälper vi dig och ditt företag! Vi kan genom vårt intelligenta system analysera stora mängder data. Genom att först skriva ett GDPR-avtal får ni era siffror på mindre än en vecka, om det är riktigt bråttom ännu snabbare. Alldeles för många företag väntar med att få in data, de väntar på HR och HR väntar på IT som väntar på ja vi vet inte… Under tiden blir det onödigt lidande och dåliga analyser.

Hållbara medarbetare är nyckeln till framgång. I tider av transformation finns många källor till att företag behöver ta extra ansvar för människors hållbarhet. Vi utbildar styrelser, ledningsgrupper, team, ledare och medarbetare i intern social hållbarhet. Rehappen hjälper företag med att enkelt räkna ut och kartlägga all sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är en tidig signal på ohälsa och behöver uppmärksammas systematiskt. Många missuppfattar att hälsa är något vi måste jobba med för alla medarbetare. Vår erfarenhet säger att många medarbetare redan idag tar stort ansvar för sin hälsa. Ofta hittar vi “röda” enheter eller individer, som behöver extra stöd. En del forskare uttrycker att företag satsar alldeles för mycket på individer, vi vet att det inte stämmer. Det är ett fåtal företag som satsar “för mycket” på individer. Istället riskerar medarbetare i risksonen att slås ut. Att bygga hållbara organisationer i en transformation finns ett stort behov av. Det går ofta hand i hand att satsa på arbetsmiljön och att systematiskt fånga individer som är utsatta. Ofta står både organisatoriskt dysfunktionella delar och individärenden för stora summor. Företagen märker sina brister i form av upplevd kompetensbrist.

Ha en fin jul och gott nytt år!

Vi önskar er en riktigt fin jul och istället för fysiska julklappar har vi satt in pengar till Mind! Tack för att ni är med och hjälper till och fångar människor som mår dåligt! Samtal är en viktig insats för att stötta!

Det finns mycket forskning som visar på att om vi connectar, ger till andra människor, lär oss och utvecklas, är aktiva och motionerar, äter bra och är här/närvarande typ mindfulness…så mår vi bättre. Samtal är ett sätt att nå många av dessa delar. Att hjälpa en människa med psykisk ohälsa gör att vi själva också mår bättre. Det är ofta väldigt små insatser som behövs, ett leende, att stanna upp, våga fråga, bara vara och göra det man själv kan bidra med.

Vi på Rehappen brinner för att hjälpa företag att skapa hållbara organisationer, ledare och individer både genom att uppmuntra genom utbildning inom arbetsmiljö, ledarskap, wellbeeingprogram och att fånga de som mår dåligt tidigt via system och prata med medarbetare som behöver…. och förhoppningsvis hjälpa så att det går att anpassa på arbetet så det går att jobba. För de allra flesta innebär att arbeta en bättre hälsa.

Vi stöttar också som konsulter i transformation och omställning av hela verksamheter och är coacher i rehab…karriärutveckling och personlig utveckling.

Vi har ägnat mycket av detta år till att gå från “Snack till verkstad när det gäller hållbarhet” och att undersöka och lära mer om vad det kräver.

Vi är på intet sätt i mål…så tillsammans fortsätter vi nästa år. Vi ses då!

Häng med!

Så skapar ditt företag hållbart ledarskap!

Under Personal & Chefsmässan 2021 kunde ni hitta oss på Rehappen i monter K:20 för att diskutera hållbart ledarskap. Läs mer om oss här.

Alla besökare fick dela med sig av sina tankar och idéer, vilket gav oss många nya insikter tillsammans! Under mässan deltog många besökare i vårt lotteri där vi lottade ut en coach-timme. För att ha möjlighet att vinna denna timme bad vi våra besökare att svara frågan: Hur skapar vi hållbara ledare tillsammans? Nedan kan ni ta del av de olika inputs vi fick!

”Genom utbildning och våga lyfta fram unga ledare som brinner för hållbarhet – De har växt upp med frågan”

”Analys & Data”

”Fokus på det egna självledarskapet”

”Ledare med självinsikt och stor empatisk förmåga som är genuint intresserade av sina medarbetare som individer och deras utveckling”

”Lyhörd och ser alla”

”Kunna sina grejer, förmedla kunskap, ha en bra fysisk- och psykisk hälsa, gilla att lyssna in ”

”Ha tid för reflektion över eftertanke”

”Kunna svara på varför, Varför är man på jobbet? Varför finns arbetsplanen?”

”Sätta upp realistiska mål och ha ett bra nätverk att bolla idéer med.”Närvarande ledarskap”

“Uppmuntring av personal, konstruktiv feedback, coaching, få medarbetare att känna sig sedda och öva på att vara lyhörd och bra lyssnare”

”Reflektera och tänka om”

”Genom att lyssna och låta sig bli påverkad – tänka på långsiktig lönsamhet”

”Sätta regler och strukturer för arbetstider. Tider för att maila kollegor inom arbetstid, inte utanför”

”Skapa en bra miljö för en öppen kommunikaiton med möjlighet till erfarenhetsutbyten ”

”Vara lyhörd, öppen och ta väl hand om sina anställda och sin chef. Fråga hur man mår på riktigt”

HR-tech extra viktigt i ett paradigmskifte – Vi är utvalda av Sveriges HR-förening

Att vi är i ett paradigmskifte och att teknik och människor kommer vara en avgörande faktor för att ta klivet in i framtiden är ingen hemlighet. Vi vill uppmuntra fler hjältar och kollegor inom HR att våga satsa på HR-tech-innovationer som påverkar företagets framtid och fångar medarbetare och organisationen. Vi skapade Rehappen för att vi såg att det finns en massa saker som är återkommande inom “People och People processer”. “Re-happen” och innovation kring saker som händer igen…och igen – rehappen… Här finns så mycket att göra! HR och People and Culture, PE People Experience rollerna är viktiga i detta arbete. Det handlar om upskill, reskill, organisational design, människor upplevelse på jobbet, chefers verktyg för att kunna göra ett bra jobb med medarbetarna, kultur och värderingsfrågor, complience, Health & Safety och arbetsmiljö och inte minst LEDARSKAP in i framtiden.

Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Vi kommer berätta vår story hur vi startade Rehappen och varför. Ni kommer få lyssna på en kund via en konsult som jobbar med dessa frågor. Vi vet alla att allt repetitivt kommer att automatiseras och digitaliseras. Både system tillsammans med dialog skapar en hög prestation. Det finns en fantastisk potential att skapa intelligenta system som hjälper cheferna i arbetet med medarbetare. Rehappen Software – tar hand om en tydlig process med stor potential – som är att fånga tidiga signaler på ohälsa och sjukfrånvaroprocessen och alla de olika insatser som görs kopplat till sjukfrånvaro.

Det är med stor glädje vi blivit utvalda av Sveriges HR förening tillsammans med en rad andra HR-techstartups att få dela våran berättelse och dra vår pitch den 23 november kl11-12. Anmäl er på HR-föreningens hemsida. https://hrforeningen.se/seminarier/

Så klart räcker det inte med bara ett system, utan det behövs kunskap kring hur man stöttar chefer som står nära medarbetarna. De vet ofta inte hur de ska bemöta, vilka regler som gäller, vad får och vad får man inte göra och de är svårt att ha en överblick över all data runt medarbetarna.

Det här är en fråga som cheferna känner till väl. “Det är ju precis så här man vill ha det”… Varför har jag inte fått ett sådant här lätt system att jobba i. Det är lika lätt som FB och behöver inte några manualer.

HR ÄR HJÄLTAR! – ÅRETS HR-PRIS TILLDELAS ALLA SOM JOBBAT MED HR GENOM HELA PANDEMIN – DET ÄR VI VÄRDA!!!

HR-föreningen fyller 100 år och det vill vi förstås vara med och fira.

HR ÄR HJÄLTAR! – ÅRETS HR-PRIS TILLDELAS ALLA SOM JOBBAT MED HR GENOM HELA PANDEMIN – DET ÄR VI VÄRDA!!!

Viktiga priser har delats ut – Framför allt delades ett stort kollektiv pris ut till HR-kollegorna i hela branschen. Det kan vi verkligen skriva under på!

Under pandemin så har alla HR-medarbetare slitit hårt. Vi har knappt ännu sett magnituden av hur mycket vi egentligen jobbat på. Vem tar hand om HR? Den frågan brukar vi ställa oss.

Vi på Rehappen har stöttat ute på fältet i samtal, omställning, arbete med Corona, arbetsrätt, vad får och får man inte göra och vad ska man göra som arbetsgivare när det gäller att skydda och stötta medarbetare kring sjukfrånvaro – och inte vilken sjukfrånvaro som helst! Vi har kämpat för att uppmuntra och ta snacket istället….

HR-galan blev digital där endast ett fåtal priser delades ut.

Årets pristagare av Kerstin Hesselgren-priset

 Amanda Lundeteg!

Motivering: Amanda verkar genom stiftelsen AllBright för mångfald i Sveriges näringsliv. Hon arbetar aktivt inom jämställdhetsfrågor, precis som Sveriges HR Förenings grundare Kerstin Hesselgren gjorde.

Årets HR-bok

Motivering: Årets HR-bok tilldelas Maria Ergül för boken “Vägra väggen. Facit till hållbara medarbetare”. Bokjuryn nämner bland annat att boken har en gedigen grund i lagstiftning och aktuell forskning samt ger en tydlig bild för hur man ska arbeta proaktivt för mänsklig hållbarhet. Stort grattis, Maria! Vägra väggen

Vi kommer finnas med den 23 november som en startup där vi får chans att tillsammans med andra presentera vårt företag. I HR-sammanhang är vi en Startup där många företag är äldre. Här kan ni anmäla er till HR-tech startupfältet, eller klicka på lilla bilden nedan så hamnar ni hos Sveriges HR-förening.

Samla kraft!

Vi önskar er alla en härlig sensommar och höst att samla kraft! Det kommer behövas.

Att semestra i naturen, segla och se att… på vissa platser brinner det, andra öser regnet ner som leder och till katastrofala översvämningar. Kan vi andra då samtidigt njuta av perfekt temperatur i både luften och havsvattnet?

Om vi slår ihop alla dessa väder blir det då tillsammans lagom bra? Ett medelvärde som ändå inte är så farligt? Det är mycket bättre att prata om det positiva än det fula och svåra. Vi är inte rädda för att prata. Det svåra samtalet är inte det svåra för oss. Det svåra är tystnaden. Tystnadskulturen. Säljsamtalet – där vi ska dra vår pitch…istället för det naturliga – att lyssna.

Att slå ihop oväder med sol, starka medarbetare som mår bra med de som inte alls har det så bra. Att räkna ut nyckeltal det ger tyvärr inte en bra indikation på hur det är. Det är så vi ibland upplever att företag slår samman människors liv via statistik. Ytterligheterna slås ut. Det är dax att lära känna HELA sitt företag, bli hållbara. Vi på Rehappen hjälper chefer och ledning att skapa hållbarhet genom att följa medarbetares situationer och berättelser. “Narrativt” pratar en del experter inom själavården om – det betyder att att utgå från berättelser.

Häng med oss och utveckla ett sätt att hålla bättre koll på varje plats, varje individ, varje ledare och varje beslut. Följ med oss i att skapa hållbara företag! Det kommer krävas ett stort teamwork för att få detta att gå framåt och är det något vi kan så är det JUST TEAMWORK! Vi teamar upp med varandra hos oss och vi teamar upp med er. Vi älskar dialoger. Vi älskar data och fakta. Vi älskar att hjälpa människor som kört fast – från en plats där det inte funkar – till en annan, eller företag där utvecklingshastigheten måste ske än fortare.

Vi upplever att det håller på att hända något med ansvar och klimat både för miljön och för människornas arbetsmiljö. Vissa går före…andra följer efter. Många ändrar sina beteenden på riktigt. Låt oss inspireras av de som kommit långt! Häng med! Nästa sommar kanske vi seglar till Almedalen?