Meny

Stäng
Produkter

Arbetsmiljöutbildning, AFS 2020:5, Anpassning och Rehabilitering

Vi är experter på arbetsmiljö och rehabilitering. Vi utbildar i arbetsmiljö och insatser kopplat till stressprevention, hälsofrämjande ledarskap, hållbart ledarskap, CSR och arbetsrätt.

Vi är experter på svensk arbetsrätt och har även en passion för att bygga starka och hållbara företag. Vi stödjer chefer i situationer där en anställd eller en grupp anställda har utmaningar med stress, sjukdomar eller behöver stöd från företaget i en rehabprocess eller återgång i arbetet. Vi är duktiga på omställning och karriärutveckling för medarbetare.

Vi är utvalda av AFA Försäkring som täcker alla företag som har kollektivavtal. Vi har genomfört och hjälp många företag med utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö.