Meny

Stäng

World Mental Health Day 2023

World Mental Health Day (10 oktober) är en internationell dag för global mental hälsa utbildning, medvetenhet och uppmärksamhet mot socialt stigma.

Vi på Rehappen brinner för att chefer och HR ska lägga mer tid på förebyggande och uppbyggande arbete kring människors hälsa på jobbet och till vår glädje ser vi att fler och fler företag bygger wellness funktioner. Internationella bolag har också börjat utse Wellness Directors. Bakgrunden är det ökade behovet av wellness på jobbet och att man ser en stark koppling till lönsamhet.

Larmrapport om Sveriges underinvestering i kompetens och HR

Vi hade Stefan Tengblad med på vårt webinar sist för att prata om hållbarhet och HR. Nu har en av flera rapporter som genomförs internationellt blivit klar. Larmrapporten är tydlig: Sverige ligger efter internationellt när det gäller investeringar i kompetensutveckling och HR. I en tid då vårt land står inför utmaningar pekar Stefan Tengblads nya forskningsrapport, tillgänglig för nedladdning från HR-föreningen, på en oroande verklighet. Enligt rapporten satsar vi mindre tid och resurser på kompetensutveckling än våra internationella motsvarigheter. Dessutom har våra HR-avdelningar mindre resurser  än den internationella normen. Detta gap i investering och resurser riskerar att påverka vår konkurrenskraft och innovationsförmåga negativt. Det är dags att agera och prioritera vår personals kompetensutveckling och HR-avdelning för att säkra en stark framtid för Sverige. Länk finns på vår hemsida. https://hrforeningen.se/rapporter/rustade-for-framtiden-om-kompetensforsorjning-i-sveriges-utifran-cranet-data/