Meny

Stäng

Nu kan du få hjälp av Rehappen för en bra arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

AFA kommer att förlänga tiden fram till juni 2024 då man kan söka reduktion av kostnaden för arbetsmiljöutbildning. Vi är så stolta över att Rehappen kunnat hjälpa flera kunder i arbetet med arbetsmiljön. Vi arbetar inte bara med att ge företag ett it-system för att följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa att chefer arbetar förebyggande med medarbetares hälsa. Vi utbildar också i att skapa hållbara arbetsplatser. Nu har vi blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna kan ske fram till juni 2024 och varje organisationsnummer/företag kan köpa ledarutbildning för upp till 250 000 kronor. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till, eller ring +46734412118

Vi utför också utbildningen på engelska kopplat till de globala och EUbaserade regelverken både kopplat till lagar, ILO och ISO Certifieringar ISO 45001 och ISO 45003.

Vi kan också hjälpa till att koppla det till ert CSRD och ESG-arbete, som utgår från de nya hållbarhetsreglerna.

Samla kraft!

Vi önskar er alla en härlig sensommar och höst att samla kraft! Det kommer behövas.

Att semestra i naturen, segla och se att… på vissa platser brinner det, andra öser regnet ner som leder och till katastrofala översvämningar. Kan vi andra då samtidigt njuta av perfekt temperatur i både luften och havsvattnet?

Om vi slår ihop alla dessa väder blir det då tillsammans lagom bra? Ett medelvärde som ändå inte är så farligt? Det är mycket bättre att prata om det positiva än det fula och svåra. Vi är inte rädda för att prata. Det svåra samtalet är inte det svåra för oss. Det svåra är tystnaden. Tystnadskulturen. Säljsamtalet – där vi ska dra vår pitch…istället för det naturliga – att lyssna.

Att slå ihop oväder med sol, starka medarbetare som mår bra med de som inte alls har det så bra. Att räkna ut nyckeltal det ger tyvärr inte en bra indikation på hur det är. Det är så vi ibland upplever att företag slår samman människors liv via statistik. Ytterligheterna slås ut. Det är dax att lära känna HELA sitt företag, bli hållbara. Vi på Rehappen hjälper chefer och ledning att skapa hållbarhet genom att följa medarbetares situationer och berättelser. “Narrativt” pratar en del experter inom själavården om – det betyder att att utgå från berättelser.

Häng med oss och utveckla ett sätt att hålla bättre koll på varje plats, varje individ, varje ledare och varje beslut. Följ med oss i att skapa hållbara företag! Det kommer krävas ett stort teamwork för att få detta att gå framåt och är det något vi kan så är det JUST TEAMWORK! Vi teamar upp med varandra hos oss och vi teamar upp med er. Vi älskar dialoger. Vi älskar data och fakta. Vi älskar att hjälpa människor som kört fast – från en plats där det inte funkar – till en annan, eller företag där utvecklingshastigheten måste ske än fortare.

Vi upplever att det håller på att hända något med ansvar och klimat både för miljön och för människornas arbetsmiljö. Vissa går före…andra följer efter. Många ändrar sina beteenden på riktigt. Låt oss inspireras av de som kommit långt! Häng med! Nästa sommar kanske vi seglar till Almedalen?

Rehappen till #Almedalsveckan! Häng med!

Rehappen är med på Almedalsveckan med egna seminarium, och vi kommer naturligtvis delta i många viktiga dialoger kring hur vi på riktigt kan gå från snack till verkstad och bygga starka hållbara företag, samhällen med fokus på Agenda 2030.

Tiden är 9-10.30 4, 5 och 7 juli. Samtliga seminarium är interaktiva och vi kommer workshoppa tillsammans med er deltagare. Hela evenemanget är digitalt och här är länken till Rehappens seminarium och länken till hela Almedalsprogrammet är här.

Hur skapar vi hållbara verksamheter och medarbetare? Hur går vi från snack till verkstad på riktigt?

4/7 2021 09:00 – 10:30

Trots att vi idag vet mycket om vad vi behöver för att må bra, så skenar sjukskrivningstalen; allt fler lider av utmattningssymtom och negativ stress. Vilka byggstenar är det som krävs för att en företagskultur ska bli både lärande och hållbar? Hur klarar vi den samhällsförändring vi står inför?

Hur stöttar man ledarskapet så att vi skapar ett långsiktigt hållbart medarbetarskap i företag och organisationer för framtiden? De flesta chefer idag saknar kunskap och förmåga att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa. Alla vill vara sitt allra bästa jag och prestera på jobbet. Ibland händer det att det inte går – vad måste chefen och HR göra då? En ny lag gäller from 1 juni 2021. Vi lever i en alltmer komplex värld och vi står inför stora utmaningar för att klara målen i Agenda 2030. I tillägg har vi digitaliseringen där flera yrken kommer att försvinna och nya tillkommer. En undersökning gjord av Mc Kinsey Global, 2020 visar att ca 87% av cheferna förväntar sig brister i kompetensen hos sina medarbetare och mindre än hälften vet hur man ska hantera problemet. Häng med oss och ta del av vår diskussion om hur och vad du och din organisation behöver göra för att bygga hållbar kultur och ett medarbetarskap som förebygger ohälsa. Hur mår våra medarbetare och hur är hälsan en tillgång?Medverkande:

 • Helena Tennhage, Konsult, Coach, Pedagog, Rehappen
 • Sanna Jönsson Käll, Terapeut ACT och coach, Rehappen
 • Louise Wilmarsdotter Björk, Coach, Konsult, Transition Lead, Rehappen
 • Latifa Lindberg, Coach och Hälso och nutritionsexpert, KS, Rehappen

Kontaktperson Kristina Elliot, VD People & Culture, Rehappen AB, 0734412118, kristina@rehappen.se

Vägen till väggen är lång. Hur jobbar vi preventivt och med hälsofrämjande ledarskap?

5/7 2021 09:00 – 10:30

Antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren och över 40% av alla sjukskrivningar utgjordes 2020 av psykisk ohälsa. Idag finns stor kunskap om vad som orsaker utmattning och stressrelaterad ohälsa och hur man kan förebygga det.

Vägen till väggen är lång. Vi har lång tid på oss för att agera för att förhindra psykisk ohälsa och utmattning. Vägen tillbaka är mycket längre och mödosam. Det finns allt att vinna på att jobba preventivt, både för organisation, samhälle och individ.  Häng med oss och ta del av vår diskussion om hur och vad du och din organisation behöver göra för att bygga hållbar kultur och ett medarbetarskap som förebygger ohälsa. Vi kommer att prata om vad organisationen, gruppen och individen kan göra för att förebygga ohälsa och stress och hur du som medarbetare och chef kan se tecken i god tid för att hinna bromsa i tid. Vi kommer att dela med oss av konkreta verktyg som du kan använda i din vardag.

Medverkande:

 • Annika Thimberg, Konsult, Rehappen
 • Malin Bäckmark, Hälsovetare och coach, Rehappen
 • Sanna Jönsson Käll, ACT Terapeut, Coach, Rehappen

Hur går vi från snack till verkstad – gällande social hållbarhet?

7/7 2021 09:00 – 10.30

Antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren och över 40% av alla sjukskrivningar utgjordes 2020 av psykisk ohälsa. Trots det är det många chefer och ledare som saknar kunskap och resurser för hur man arbetar förebyggande och hur man stöttar.

Det snackas mycket om hållbarhet och vikten av hållbara medarbetare. Men hur gör man rent konkret för att “kavla upp ärmarna” och GÖRA och inte bara snacka? Vi kommer att prata om vad organisationen, gruppen och individen kan göra för att förebygga ohälsa och stress och hur vi kan arbeta strukturerat och systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön. Vi kommer att dela med oss av konkreta verktyg på både organisatorisk, grupp och individnivå. Upplägget är en interaktiv workshop digitalt på Zoom. Hela programmet hittar du på www.rehappen.seMedverkande:

 • Annika Thimberg, Konsult, Hälsovetare, Rehappen AB
 • Latifa Lindberg, Coach, Nutrionsexpert, Karolinska, Rehappen
 • Louise Wilmarsdotter Björk, Coach Konsult, Rehappen

#hållbartarbetsliv #agenda2030 #ledarskap #sustainbleleadership #sjukfrånvaro #hälsapåjobbet #frånsnacktillverkstad #arbetsmiljö #HR

Mer att göra för chefen? Nu ändras föreskrifterna om arbetsanpassning

I samarbete med ledarna genomförs ett seminarie om de nya föreskrifterna AFS 2020:5 som handlar om arbetsanpassning.

Nya arbetsmiljöföreskrifter för arbetsanpassning gäller från och med den 1 juni.

Bakgrunden är att arbetsmarknaden och utmaningarna på arbetsplatserna har förändrats. Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska vara lättare för arbetsgivaren att göra rätt och fokus ligger på att fler arbetstagare ska kunna få anpassningar på arbetsplatsen. Föreskrifterna ska vara ett stöd för att både förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgången efter sjukfrånvaro.

I den fysiska arbetsmiljön kan det handla om att skaffa tekniska hjälpmedel eller att ta bort fysiska hinder för att utföra en arbetsuppgift. I den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön kan det handla om hur arbetet organiseras, för att arbetsbelastningen inte ska skada arbetstagaren.

Hur stor är skillnaden i arbetsmiljöansvar för dig som chef med de nya föreskrifterna? Det diskuterar vi under webbinariet där följande specialister inom området deltar i ett panelsamtal:

Sara Göransson, fil. dr. i arbets- och organisationspsykologi och konsult
Maria Wallmyr, hr-strateg med samordningsansvar inom arbetsmiljö, Alingsås kommun
Kristina Elliot, vd Rehappen, ett hr-tech-bolag som digitaliserar rehabiliteringsprocessen genom ett rehabsystem
och erbjuder stöd och tjänster till chefer och hr i frågor runt arbetsmiljö, ledarskap och sjukfrånvaro.

Moderatorer
Lisa Wiklund, chefsutvecklare Ledarna
Anna Holwaster, förhandlare Ledarna

Visst vet du att vi söker samarbetspartners?

Titta in här för att se de roller vi söker. Vi är så stolta över våra konsulter och vi brukar säga att vi är de där konsulterna som ena timmen står i en företagsledning och berättar om kopplingen mellan det vi gör och 2030-målen, KPI-er för hälsa och hälsoekonomi, nästa timme kan vi sitta med i ett samtal med en medarbetare som knappt tar sig ur sängen och stunden senare vara i trepartssamtal med försäkringskassan, läkare och chefen om hur villkoren för återgång i arbete ser ut för just den här individen och det här kundföretaget.

Att leda en människa som har utmaningar är bland det svåraste som finns i ledarskapet. Det är tufft för vissa. Men all forskning visar att tidiga insatser är allra viktigast, och vi är måna om att det finns tid och kraft hos er att jobba på tidiga signaler. Helst redan innan det skett. Att vara en skadad fotbollsspelare på väg tillbaka – då kan alla förstå att det behövs professionell vägledning. Att man behöver jobba med prehab för att stärka sig både mentalt och fysiskt. Ja, samma sak behövs på jobbet.

Vi skapar ledarprogram för “Care, Hållbart och Mänskligt ledarskap”. Vi kör både på engelska och svenska och har kollegor över hela Sverige och i ex Danmark, Finland och Schweiz och jobbar i starka nätverk. Det fina är att vi är godkända av AFA vilket gör att ditt företag kan få upp till 70% av arvodet tillbaka. (se egen annat inlägg).

Rehappen är från början ett HR-techbolag med en sjukfrånvaroplattform som skapar tid för mer dialog eftersom vi har system och stöd på plats. Vi jobbar inte anonymt utan tvärt om – med uppsökande verksamhet. “Vem behöver ett samtal?” “Vilken chef hinner inte med?” Vi lägger inte blame på någon – alla fattar att det är svårt – vi stöttar och visar vägen.

Vi vet när självledarskap fungerar eller när tillit saknas och när mer handfast ledarskap och tydlighet med instruktioner och utredning med lagar behövs. Att möta våra konsulter är inte alltid “en walk in the park”. I arbetet upptäcker vi förstås saker som behöver tas tag i. Vi debatterar inte vi GÖR.

Nu söker vi fler coacher, med hög kunskap inom ledarstöd, arbetslivsrehabilitering anpassning kopplat till det kompetens och kapacitetsskifte vi befinner oss i men även utifrån AFS 2020:5.

Våra kunder tycker att det är klart att människor ska hålla! Vi hjälper rent konkret i situationen och kan organisationsdesign tillsammans kunderna. Vi kan människor på jobbet och är övertygade om att för de allra flesta innebär “ATT” arbeta en bättre hälsa. Alla tjänar på det – och vi pratar alltid ekonomi när vi jobbar. Våra kunder kan följa kostnaden för sjukfrånvaron rullande 12 bakåt. Budget är bra, men ofta tas av de pengar som företagen redan lägger på sjukfrånvaron och det är miljoner. Varje chef får sin egen kostnad – de får coaching i svåra case. Stöd och hjälp i arbetet att skapa individuella planer till anpassning för de som behöver.

Psykisk ohälsa – Hur går vi från snack till verkstad? Häng med på Clubhouse och LinkedIn/Zoom!

Flera hundra har anmält sig till Rehappens interaktiva webinars. Vi brinner för att bygga hållbara företag och har stor respekt för hur SVÅRT det är. Du som läser detta är hjärtligt välkommen. Det går att anmäla sig både på LinkedIn eller här. Anmäler du dig här får du service med länken hemskickad till din mailadress. Sen kan vi bjuda in dig igen. 🙂

Bakgrunden till att vi startade upp är att vi själva under en digitalfika pratade vi om psykisk ohälsa, gick vi igenom våra professionella erfarenheter och hur vi själva har det egentligen och hur vi mår.

En tidigare kund – HR-kollegor – mitt i en pandemi drogs med i den nya appen med möjlighet för dialog – CLUBHOUSE! Vi bestämde oss för att vara modiga och sätta upp ett eget dialog rum. Välkommen att hänga med!

Hur har vi det egentligen? Är det så illa som en del säger? Mår vi sämre? Har klyftor ökat under pandemin? Finns det sätt att få saker att hända på riktigt? Vi kände att det finns så många goda exempel att det behövs en mötesplats där vi testar samtalet och även lär oss mer. Välkommen!

Från Snack till verkstad när det gäller hållbara ledare och medarbetare!

Sista tillfällena på våra webinarier Från Snack till verkstad när det gäller hållbara arbetsplatser har vi haft med oss alla nivåer från svenskt näringsliv och organisationer. Från styrelser där intresset för att operationalisera KPI-er för “People och Human Centric Leadership” på riktigt. “Det räcker inte längre att bara mäta en gång per år. Vi måste hitta mått och uppföljning månadsvis”. Vill du se senaste dialogen där Catrina Ingelstam från 6e AP-fonden är med oss, hon är också ansvarig för hållbarhet där och finns också i Spiltan och en rad andra styrelser.

Rehappen har system för att underlätta att känna sina medarbetare. Möta tidiga signaler på ohälsa och även att bygga starka organisationer. För att se mer kan ni kika på youtube videon här.

Lättast att få information är att följa vår företagssida på LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/rehappen Där ligger anteckningarna från våra webinars. Rehabilitering, digitalisering, ledarskap och personlig utveckling är viktigt och att arbeta hållbart vad gäller etik, code of conduct och risk, och även utbilda styrelser och alla i dessa frågor.

Fråga oss! Vi är AFA-godkända och du kan få pengarna för avgiften tillbaka upp till 70% om du tar med din skyddsorganisation.

Häng med oss – Fyra Fredagar för Friskvård

Häng med oss – Lunch n´Learn. Stort tack för responsen! Här nedan finns länkarna till de inspelade samtalen. Gratis – en timme – fredagar kl 12-13. Vi blir så glada när vi ser att ni som deltar som brinner för samma frågor anmäler er. Det är ett gigantiskt teamwork och “samverkansledarskap” som ligger framför oss för att lyckas!

Tillsammans blir man otroligt klok. På Rehappen älskar vi att bli kloka ihop.

På ett av våra interna möten, frågade vi oss hur vi på bästa sätt kan sprida dialogerna vi har tillsammans vidare. Då kom Malin på den strålande idén – “Ska vi inte köra Fyra Fredagar För Friskvård” och sedan bjuda in andra att lyssna på och delta i diskussionerna och bli kloka ihop?

“Jaaaa….klart vi ska!!!” blev svaret och sagt och gjort. Vi bjöd in, och precis som vi hoppats på kom över hundra att anmäla sig. Precis som till HR loves Tech – träffa vännerna på 4 svenska Techbolag.

Häng med oss!

Vi får frågor från er som inte kunde delta vid tillfället – “Finns det inspelat?” Ja, det finns inspelat och vi lägger länkarna till dem här nedan.

HR loves Tech Klicka här för att träffa vännerna på TeamTailor, Populum, Greatpeople och Rehappen.

Svåra samtal, samtalets kraft och konsten att samtala. Klicka här för att titta på inspelning.

Hur skapar man hållbara företag? Klicka här för att titta på inspelning.

Ledarskapet när det är svårt – Corona är en lång seg kris. På vilket sätt skiljer den sig åt från en akut kris som en brand? Hur möter vi människor i kris? Träffa VD på Mixum Magnus Franzén inom GreenFoodkoncernen, Sanna Käll Jönsson, Ossi Nilsson och Louise Wilmarsdotter Björk tillsammans med Rehappens Grundare Kristina Elliot. Klicka här för att se inspelningen.

Gör så här för att ansöka om stöd till utbildning

Sök stöd för att bli en hållbar organisation via AFA Försäkring. Varje deltagare i utbildning inom arbetsmiljö, psykisk ohälsa, hälsofrämjande ledarskap, hållbart ledarskap kan få upp till 70% tillbaka.

Nu kan du få ekonomiskt stöd för att göra ditt företag mer hållbart!

Bakgrund och syfte – stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Rehappen har blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Rehappen erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud, program för hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, stöd i rehabiliteringsfrågor, system för att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna ska ske efter 1 jan 2021 fram till 2023.

Maila Rehappens VD kristina@rehappen.se  så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till.

Exempel på utbildningar vi kan genomföra för er som har kollektivavtal

För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

Följande arbetsmiljöutbildningar för vilka stöd kan lämnas är exempel på vidareutbildning för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef.

 • SAM i praktiken, Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning, Förebygga hot och våld på jobbet, Säkerhetskultur, Hot och våld i arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Riskbruk i arbetslivet

Format på utbildningarna

Förutom traditionella klassrumsutbildningar kan det även röra sig om:

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar
 • Digitala distansutbildningar
 • E-utbildningar vars omfattning motsvarar minst en endagars, lärarledd, utbildning.

För att få hjälp gör så här:

 • Kontakta Kristina@rehappen.se
 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.
 • Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Dock senast 2 månader efter utbildningens slut om ansökan gjorts i förväg.
 • Om inte sker i förväg ska den göras göras inom 4 månader efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.Vi hjälper dig gärna med råd om ansökan om du tycker det är svårt. 

Exempel nedan:

Utbildningar där chef eller skyddsombud deltar tillsammans ges stöd med 70% med maximalt ersättning enl nedan:

7000 kr/deltagare vid 3 dagars utbildning

5600 kr/ deltagare vid 2 dagars utbildning

3500 kr/deltagare vid 1 dags utbildning.

Chef och skyddsombud går utbildning var och en för sig:

5000 kr per deltagare om utbildningen är 3 dagar.

4000 kr om utbildningen är 2 dagar

2500 kr om utbildningen är 1 dag.

För varje företag kan ett stöd lämnas om 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Vi ser fram emot att bidra och stärka företag framåt. Välkommen!

kristina@rehappen.se

Rehappen stödjer musikhjälpen

Vi arbetar till vardags för att stötta chefer och medarbetare i sjukfrånvarofrågor, med att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Att få stöd och hjälp med sin hälsa är en hygienfaktor, men inte självklart för alla.

Vår syn är att bakom varje människa finns en unik situation och en unik person som behöver mötas individuellt. Det är viktigt att fånga ohälsa tidigt genom förebyggande insatser – både på arbetsplatser och via vårdsystem.

På många platser är vårdsystemen svaga och når inte alla. Det vill vi vara med och ändra på.

Pengarna går till sjukvård i samverkan med lokalsamhället.

Dessutom är vi stora musikfans och vet vilken inverkan musik har på hälsan. Musik räddar liv!

För oss känns det viktigt och naturligt att stötta en insats så att ALLA på jorden ska få rätt till sjukvård. Detta borde vara en självklarhet.

Gå till vår bössa “Rehappen stödjer musikhjälpen” https://bossan.musikhjalpen.se/rehappen-stoedjer-musikhjaelpen, eller sätt in PG 901950-6

Så ser 4 HR-techbolag på People-Tech och framtiden- Teamtailor, Rehappen, Populum och GreatPeople

Det pågår en stark förändring nu ute i företag där tech är en viktig komponent. Den omställningen är ju inget nytt. Här hänger vi 4 olika people-techbolag – Teamtailor, Populum, Rehappen och GreatPeople – ihop på en lunch n´learn. Ett spännande möte som fick över 114 anmälningar. Vi kommer göra om det framåt igen.

Vad ser vi och vad tänker vi om framtiden? Ett intressant ämne tyckte många. Här nedan är några korta slutsatser. https://youtu.be/3IGSECJgiFA

Vad är viktigt framåt? Enkelhet, implementering utan långa krångliga implementeringsplaner. Snabbhet och intuitiva arbetssätt. Ledarens roll är fortfarande viktig, men också teamet och närheten digitalt. Olika generationer använder olika typer av plattformar, milleniegenerationen och yngre är nu 50% av arbetsmarknaden. Hur på verkar det de tekniska plattformarna och sätten att kommunicera? Ta hjälp av olika generationer för att göra skiftet. People-tech och HR-techsystem möjliggör att snabbt kunna kommunicera personligt och skapa individuella möten. Tid för dialoger och relationer. Säkerhet är viktigt och kommer bli än viktigare framåt. Det är viktigt att inkludera och säkerställa att alla är med på den nya resan. Inkludering blir viktig.