Meny

Stäng

Rehappen till #Almedalsveckan! Häng med!

Rehappen är med på Almedalsveckan med egna seminarium, och vi kommer naturligtvis delta i många viktiga dialoger kring hur vi på riktigt kan gå från snack till verkstad och bygga starka hållbara företag, samhällen med fokus på Agenda 2030.

Tiden är 9-10.30 4, 5 och 7 juli. Samtliga seminarium är interaktiva och vi kommer workshoppa tillsammans med er deltagare. Hela evenemanget är digitalt och här är länken till Rehappens seminarium och länken till hela Almedalsprogrammet är här.

Hur skapar vi hållbara verksamheter och medarbetare? Hur går vi från snack till verkstad på riktigt?

4/7 2021 09:00 – 10:30

Trots att vi idag vet mycket om vad vi behöver för att må bra, så skenar sjukskrivningstalen; allt fler lider av utmattningssymtom och negativ stress. Vilka byggstenar är det som krävs för att en företagskultur ska bli både lärande och hållbar? Hur klarar vi den samhällsförändring vi står inför?

Hur stöttar man ledarskapet så att vi skapar ett långsiktigt hållbart medarbetarskap i företag och organisationer för framtiden? De flesta chefer idag saknar kunskap och förmåga att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa. Alla vill vara sitt allra bästa jag och prestera på jobbet. Ibland händer det att det inte går – vad måste chefen och HR göra då? En ny lag gäller from 1 juni 2021. Vi lever i en alltmer komplex värld och vi står inför stora utmaningar för att klara målen i Agenda 2030. I tillägg har vi digitaliseringen där flera yrken kommer att försvinna och nya tillkommer. En undersökning gjord av Mc Kinsey Global, 2020 visar att ca 87% av cheferna förväntar sig brister i kompetensen hos sina medarbetare och mindre än hälften vet hur man ska hantera problemet. Häng med oss och ta del av vår diskussion om hur och vad du och din organisation behöver göra för att bygga hållbar kultur och ett medarbetarskap som förebygger ohälsa. Hur mår våra medarbetare och hur är hälsan en tillgång?Medverkande:

  • Helena Tennhage, Konsult, Coach, Pedagog, Rehappen
  • Sanna Jönsson Käll, Terapeut ACT och coach, Rehappen
  • Louise Wilmarsdotter Björk, Coach, Konsult, Transition Lead, Rehappen
  • Latifa Lindberg, Coach och Hälso och nutritionsexpert, KS, Rehappen

Kontaktperson Kristina Elliot, VD People & Culture, Rehappen AB, 0734412118, kristina@rehappen.se

Vägen till väggen är lång. Hur jobbar vi preventivt och med hälsofrämjande ledarskap?

5/7 2021 09:00 – 10:30

Antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren och över 40% av alla sjukskrivningar utgjordes 2020 av psykisk ohälsa. Idag finns stor kunskap om vad som orsaker utmattning och stressrelaterad ohälsa och hur man kan förebygga det.

Vägen till väggen är lång. Vi har lång tid på oss för att agera för att förhindra psykisk ohälsa och utmattning. Vägen tillbaka är mycket längre och mödosam. Det finns allt att vinna på att jobba preventivt, både för organisation, samhälle och individ.  Häng med oss och ta del av vår diskussion om hur och vad du och din organisation behöver göra för att bygga hållbar kultur och ett medarbetarskap som förebygger ohälsa. Vi kommer att prata om vad organisationen, gruppen och individen kan göra för att förebygga ohälsa och stress och hur du som medarbetare och chef kan se tecken i god tid för att hinna bromsa i tid. Vi kommer att dela med oss av konkreta verktyg som du kan använda i din vardag.

Medverkande:

  • Annika Thimberg, Konsult, Rehappen
  • Malin Bäckmark, Hälsovetare och coach, Rehappen
  • Sanna Jönsson Käll, ACT Terapeut, Coach, Rehappen

Hur går vi från snack till verkstad – gällande social hållbarhet?

7/7 2021 09:00 – 10.30

Antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren och över 40% av alla sjukskrivningar utgjordes 2020 av psykisk ohälsa. Trots det är det många chefer och ledare som saknar kunskap och resurser för hur man arbetar förebyggande och hur man stöttar.

Det snackas mycket om hållbarhet och vikten av hållbara medarbetare. Men hur gör man rent konkret för att “kavla upp ärmarna” och GÖRA och inte bara snacka? Vi kommer att prata om vad organisationen, gruppen och individen kan göra för att förebygga ohälsa och stress och hur vi kan arbeta strukturerat och systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön. Vi kommer att dela med oss av konkreta verktyg på både organisatorisk, grupp och individnivå. Upplägget är en interaktiv workshop digitalt på Zoom. Hela programmet hittar du på www.rehappen.seMedverkande:

  • Annika Thimberg, Konsult, Hälsovetare, Rehappen AB
  • Latifa Lindberg, Coach, Nutrionsexpert, Karolinska, Rehappen
  • Louise Wilmarsdotter Björk, Coach Konsult, Rehappen

#hållbartarbetsliv #agenda2030 #ledarskap #sustainbleleadership #sjukfrånvaro #hälsapåjobbet #frånsnacktillverkstad #arbetsmiljö #HR