Meny

Stäng

Visst vet du att vi söker samarbetspartners?

Titta in här för att se de roller vi söker. Vi är så stolta över våra konsulter och vi brukar säga att vi är de där konsulterna som ena timmen står i en företagsledning och berättar om kopplingen mellan det vi gör och 2030-målen, KPI-er för hälsa och hälsoekonomi, nästa timme kan vi sitta med i ett samtal med en medarbetare som knappt tar sig ur sängen och stunden senare vara i trepartssamtal med försäkringskassan, läkare och chefen om hur villkoren för återgång i arbete ser ut för just den här individen och det här kundföretaget.

Att leda en människa som har utmaningar är bland det svåraste som finns i ledarskapet. Det är tufft för vissa. Men all forskning visar att tidiga insatser är allra viktigast, och vi är måna om att det finns tid och kraft hos er att jobba på tidiga signaler. Helst redan innan det skett. Att vara en skadad fotbollsspelare på väg tillbaka – då kan alla förstå att det behövs professionell vägledning. Att man behöver jobba med prehab för att stärka sig både mentalt och fysiskt. Ja, samma sak behövs på jobbet.

Vi skapar ledarprogram för “Care, Hållbart och Mänskligt ledarskap”. Vi kör både på engelska och svenska och har kollegor över hela Sverige och i ex Danmark, Finland och Schweiz och jobbar i starka nätverk. Det fina är att vi är godkända av AFA vilket gör att ditt företag kan få upp till 70% av arvodet tillbaka. (se egen annat inlägg).

Rehappen är från början ett HR-techbolag med en sjukfrånvaroplattform som skapar tid för mer dialog eftersom vi har system och stöd på plats. Vi jobbar inte anonymt utan tvärt om – med uppsökande verksamhet. “Vem behöver ett samtal?” “Vilken chef hinner inte med?” Vi lägger inte blame på någon – alla fattar att det är svårt – vi stöttar och visar vägen.

Vi vet när självledarskap fungerar eller när tillit saknas och när mer handfast ledarskap och tydlighet med instruktioner och utredning med lagar behövs. Att möta våra konsulter är inte alltid “en walk in the park”. I arbetet upptäcker vi förstås saker som behöver tas tag i. Vi debatterar inte vi GÖR.

Nu söker vi fler coacher, med hög kunskap inom ledarstöd, arbetslivsrehabilitering anpassning kopplat till det kompetens och kapacitetsskifte vi befinner oss i men även utifrån AFS 2020:5.

Våra kunder tycker att det är klart att människor ska hålla! Vi hjälper rent konkret i situationen och kan organisationsdesign tillsammans kunderna. Vi kan människor på jobbet och är övertygade om att för de allra flesta innebär “ATT” arbeta en bättre hälsa. Alla tjänar på det – och vi pratar alltid ekonomi när vi jobbar. Våra kunder kan följa kostnaden för sjukfrånvaron rullande 12 bakåt. Budget är bra, men ofta tas av de pengar som företagen redan lägger på sjukfrånvaron och det är miljoner. Varje chef får sin egen kostnad – de får coaching i svåra case. Stöd och hjälp i arbetet att skapa individuella planer till anpassning för de som behöver.