Meny

Stäng

Proud to co-operate with Kognic

Vi är grymt stolta att få bidra och samarbeta kring arbetsmiljöutbildning och Health & Safety to Kognic

Rehappen har fått äran att genomföra arbetsmiljöutbildning till ledarna på Kognic som är ett snabbväxande techbolag. Vi jobbar i samma anda att skapa ordning i en värld av ostrukturerad rörig data för att göra livet lättare.

Här är en kort beskrivning av företaget:

“We are Kognic We help machines reliably make sense of a messy, chaotic, and unstructured world.  The Alignment Platform™  is how we get this done. It’s a pioneering toolset to help shape your data and accelerate the development of  high-performing, trusted AI products.

We are the future Kognic was conceived in the curious and bold minds of two engineering physicists who dared to dream big and bet on finding a software solution which didn’t exist. By 2018, Daniel Langkilde and Oscar Petersson had already worked for a number of years in the field of Deep Learning when they decided to find the answer to their aspirations, and frustrations, in the entrepreneurial life to launch Kognic (originally called Annotell). With the help of key investors, Kognic expanded its business and has delivered impressive YoY growth of 90%. Kognic has teams in Germany, Poland, Japan and the USA to support its customers in Automotive, Robotics and other vertical markets.

Rehappen has helped to deliver the work environment course for the managers internationally. We met the managers for two days to discuss and make sure they know both the global regulations and also the ISO and Swedish work law.

Nu kan du få hjälp av Rehappen för en bra arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

AFA kommer att förlänga tiden fram till juni 2024 då man kan söka reduktion av kostnaden för arbetsmiljöutbildning. Vi är så stolta över att Rehappen kunnat hjälpa flera kunder i arbetet med arbetsmiljön. Vi arbetar inte bara med att ge företag ett it-system för att följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa att chefer arbetar förebyggande med medarbetares hälsa. Vi utbildar också i att skapa hållbara arbetsplatser. Nu har vi blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna kan ske fram till juni 2024 och varje organisationsnummer/företag kan köpa ledarutbildning för upp till 250 000 kronor. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till, eller ring +46734412118

Vi utför också utbildningen på engelska kopplat till de globala och EUbaserade regelverken både kopplat till lagar, ILO och ISO Certifieringar ISO 45001 och ISO 45003.

Vi kan också hjälpa till att koppla det till ert CSRD och ESG-arbete, som utgår från de nya hållbarhetsreglerna.