Meny

Stäng

Personal development & motivation

Afa-bidraget höjs!

Nu upp till 90% av utbildningskostnaden

Under slutet av 2023 kom den fina presenten att Afa-bidraget för utbildning av chefer och skyddsombud förlängs till den 30 juni 2024. Flera av våra kunder har redan tagit del av möjligheten genom exempelvis hållbart ledarskap och strategiskt arbetsmiljöarbete. Ditt företag kan ta del av detta tack vare att bidragsutrymmet har ökat från max 70% till max 90% av utbildningskostnaden. Är du intresserad av att boka utbildning? Läs mer på vår hemsida. Rehappen är sedan länge godkända.

Personal development & motivation

Går det att påverka motivationen? För att inleda våra fyra fredagar för friskvård kommer vi under fredagen den 2:a och 9:e februari att diskutera personlig utveckling och motivation. Är du redo att ta steget mot en djupare förståelse av lycka, motivation och personligt välbefinnande? Vi presenterar en omfattande program inom positiv psykologi, utformad av ledande experter för att passa både individer och hela organisationer som strävar efter hållbar utveckling och tillväxt. Vi bjuder in dig till ett kostnadsfritt 30-minuters introduktionswebinarium för att ge dig en inblick i hur denna kurs kan stärka dig och ditt team eller hela organisationen. Programmet passar alla som vill öka sin motivation. Vi börjar där DU står.

Under fredagen kommer följande att medverka:

  • Marie Dygd Norberg – Fysioterapeut, ergonom & mental tränare
  • Richard Persson – Föreläsare & pedagog inom positiv psykologi
  • Kristina Elliot – Grundare & VD för Rehappen & konsult inom ledarutveckling

Anmäl dig på vår hemsida eller på LinkedIn eller kontakta oss info@rehappen.se

Vikten av att röra på sig – Tillsammans!

Fler och fler företag börjar införa träning på betald arbetstid. Folkhälsomyndigheten och WHO rekommenderar pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150-300 minuter per vecka (Länk). I en tid där vi ofta fastnar bakom skärmar och i stillasittande sysslor, blir det allt viktigare att hitta sätt att vara aktiva. Och vad är bättre än att göra det tillsammans med andra? Att motionera tillsammans skapar en unik dynamik som inte bara uppmuntrar till regelbundenhet i träningen, utan även stärker sociala band. När vi tränar med andra, ökar vår motivation – vi peppar varandra, skrattar tillsammans och delar upplevelsen, vilket gör det lättare att hålla sig till rutiner. Fördelarna är både fysiska och psykologiska, där vi även erbjuds en paus från vardagens rutiner och stress. Att ha kul tillsammans ökar det informella lärandet visar forskning. Hör av dig om du vill veta mer. 31 januari genomfördes upp och hoppa kampanjen av Generation Pep. Budskapet är att använda tiden när vi ändå väntar, till att röra på oss.

Almedalen 2024 – ses vi?

Från den 25 juni kommer Rehappen att vara på plats i Almedalen för att diskutera viktiga och aktuella ämnen. Tidigare år har vi haft ett tydligt fokus på ett hållbart arbetsliv och hållbara medarbetare, men i år kommer vi att leda flera panelsamtal med fokus på ledarskap. Under våren kommer Rehappen presentera flera experter inom olika branscher, som alla utmärker sig inom just ledarskap. Är du på plats? Mer info kommer!

Vi lägger som vanligt till vid hamnen då vi seglar dit!

Ledarskap i fokus 2024!

Swedish labour and employment law training

Vi noterar att en stor del av kommunikationen kring svenska modellen sker på svenska. Internationella företag och medarbetare som vistas utomlands eller som kommer från andra kulturer missar ibland information om hur systemet i Sverige fungerar. Rehappen hade ett 2-timmars-seminarium i veckan tillsammans med advokaten och experten inom arbetsrätt, Jenny Jilmstad om svenska systemet för internationella HR kollegor. Det är viktigt att få ut kunskapen och involvera. Webinariet var uppskattat och kommer med största sannolikt att hållas igen! Här nedan syns de delar vi hade som ambition att ta upp – så klart hann vi inte med allt på två timmar.

Jenny Jilmstad

We are happy to offer you a Swedish labour and employment law training, with Jenny Jilmstad Partner at Advokate Firmaet Schødt (on the picture above) and Kristina Elliot at Rehappen. This is for foreign HR and managers with operations in Sweden. What we will talk about:

• Basic Swedish labour law and legislation

• Laws and case law

• Collective agreements and local agreements

• Obligation to negotiate

• Obligation to provide information

• The Employment Protection (LAS) and changes to LAS in 2022

• Forms of employment • Information on terms of employment

• Termination due to redundancy, relocation, LIFO-list and exemptions

• Termination due to personal reasons

• Dismissal

• Secrecy

• Non-compete clauses, etc

• The Holiday Act

• Working hours rules (working hours, overtime, rest etc.)

• Work environment responsibility

• The employer’s responsibility in the event of illness and for rehabilitation

• Discrimination

• Whistleblowing

• Employment GDPR It is for free and for non Swedes and international HR-friends.

For interest: Email info@rehappen.se

Reh(app)en

Vi på Rehappen vill återigen slå ett slag för vår system och applikation som har lanserats för våra kunder. Appen är till för dig som har en arbetsgivare som är ansluten till Rehappens sjukfrånvarotjänst. Du hittar appen både på App Store och Google Play. Den kommer snart finnas tillgänglig via partners som Fortnox och Microsoft. Systemet automatiserar och hjälper chefer och HR med all admin runt sjukskrivningar. Idag riskerar många företag utan ett säkert system en GDPR-risk .

Behöver du hjälp? Hör av dig om du vill veta mer om Rehappen och våra tjänster eller ställa en klurig fråga, boka demo för vårt system eller bara prata om hur ditt företag kan bli mer hållbart?

Appen skickar informationen om sjukskrivning till de som behöver veta för att förenkla produktionsplanering.

Maila oss gärna eller boka en demo direkt via hemsidan!

Wellness-funktionen kritisk för företag

Psykisk ohälsa ökar bland unga!

Fler och fler barn och unga rapporterar om psykisk ohälsa och återkommande psykosomatiska symptom har fördubblats sedan 1985 (Folkhälsomyndigheten, 2023). Delvis brister skolan i viktiga funktioner, men även arbetsmarknaden är en stor faktor där en ökad press och ökade krav påverkar förutsättningarna för en god hälsa. Det är med stor glädje Rehappen är med och stöttar ute hos företag med hållbara trainee program. Att skugga mer erfarna, få chans att samtala med en mer erfaren medarbetare är otroligt värdefullt. Det finns en hel vetenskap att fördjupa sig i kring varför skugga och gå bredvid är viktigt för en ung person för att komma till sin rätt på jobbet. Vill du veta mer hör bara av dig till oss så berättar vi mer.

Låt Rehappen bygga upp er wellness-funktion

Tillsammans med er gör vi gärna insatser kring hur en wellnessfunktion ska se ut för att jobba med hälsa för medarbetare. Att bygga och stärka sin wellnessfunktion är avgörande för att främja hälsa och välmående hos anställda. Här är några steg som Rehappen kan hjälpa till med:

Utvärdera behoven: Börja med att genomföra en noggrann utvärdering av företagets nuvarande wellnessinitiativ och personalens behov. Genom att samla in feedback och data kan du få en tydlig bild av vilka områden som behöver förbättras. Vi kan också kartlägga all sjukfrånvaro och vart ni har gröna och röda delar. 

Skapa en wellnesstrategi: Utforma och implementera en wellnesstrategi som definierar företagets engagemang för hälsa och välmående. Den bör innehålla tydliga mål och riktlinjer för att främja wellness på arbetsplatsen.

Utbilda och medvetandegöra: Erbjud utbildning och informationskampanjer om olika aspekter av hälsa, inklusive kost, motion, mental hälsa och stresshantering. Detta kan hjälpa anställda att förstå vikten av wellness och hur de kan integrera det i sin dagliga rutin. Här har vi flera olika verktyg.

Skapa en hälsosam arbetsmiljö: Se till att arbetsplatsen är utformad för att stödja hälsa och välmående. Det kan innebära att skapa ergonomiska arbetsplatser, främja aktivitetsvänliga områden och erbjuda hälsosamma matalternativ i företagets kafeteria eller kök. Mikropauser och återhämtning är viktigt! 

Främja fysisk aktivitet: Erbjud olika möjligheter för anställda att engagera sig i fysisk aktivitet, som t.ex. träningsklasser, promenadgrupper eller förmånliga gymmedlemskap. Detta kan främja en aktiv livsstil och minska stillasittande beteende. Här är det viktigt att få med sig ledarna – så initiativ inte “stör” produktion. 

Mental hälsofokus: Erbjud stöd för mental hälsa, inklusive tillgång till rådgivningstjänster eller stresshanteringsprogram. Skapa en öppen dialog om mental hälsa på arbetsplatsen för att minska stigmat och uppmuntra tidig intervention. När det gäller sjukskrivning för psykisk ohälsa – utbilda chefer att utmana medarbetarna och skapa stöd för att kunna arbeta.

Belöningssystem: Inför belöningssystem som erkänner och belönar anställdas engagemang och i wellnessprogram.

Följ upp och utvärdera: Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är viktiga för att säkerställa att wellnessprogram och initiativ fungerar som det ska. Använd data och feedback för att göra nödvändiga anpassningar och förbättringar över tiden. Vi vill förstås att ni ska köpa in Rehappen Software där ALL sjukfrånvaro förs in och där chefer kan följa sina medarbetare lätt och automatiserat. 

Rehappen stöttar med att hjälpa er att bygga en unik stark wellnessfunktion så att det i sin tur kan hjälpa anställda att må bättre och samtidigt främja en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Detta vet vi resulterar i minskade sjukfrånvarokostnader, ökad produktivitet och ökat medarbetarnas motivation och nöjdhet. Det är också väldigt roligt och meningsfullt!  Företag över 250 anställda kommer behöva arbeta på ett nytt sätt redan om ett par veckor då nya krav för uppföljning för 2024 ska redovisas redan from 1 jan 2025. Låt CSRD-arbetet och nya hållbarhetsreglerna bli en hjälp.

4 fredagar för friskvård

Under vintern kommer vi återigen att presentera 4 fredagar för friskvård där vi under fyra fredagar kommer att samlas för att diskutera hur vi på ett enkelt sätt kan jobba för att öka hälsan på jobbet. Framstående personer inom respektive områden kommer att bjudas in för att prata utmaningar, behov och framför allt best practise för att skapa ett hållbart arbetsliv. Håll utkik i mailen och på LinkedIn. 

Hur lyckas man skapa hållbara arbetsplatser? Hur ska vi få alla medarbetare att prestera så mycket som möjligt och må så bra som möjligt?  Hur byggs hälsofrämjande ledarskap in i vardagen och hur får man in det i hållbarhetsarbetet kopplat till 2030? Vi kommer säkert att ta upp vikten av att ha konflikter och berömma varandras fel. Vi kommer nog också prata om att arbeta förebyggande med stress och psykologisk trygghet och inkludering och HR-funktionens och HSE-funktionens uppbyggnad. 

Håll utkik på vår hemsida och på LinkedIn där vi kommer att publicera mer information om våra webbinarium. Tveka inte på att höra av dig om just du har något specifikt problem som borde lyftas upp för diskussion. 

Swedish employment and law in English

Avslutningsvis vill vi passa på att skicka med ett tips på ett evenemang där vår VD Kristina Elliot kommer att utbilda i svensk arbetsrätt tillsammans med arbetsrättsjuristen Jenny Jilmstad på Schjødt. Evenemanget är enbart för ickesvenskar på grund av att vi har fått flera förfrågningar på sistone. Det är kostnadsfritt. Tid 20 dec kl10-12. Ämnen som kommer tas upp är bland annat: 

  • Basic Swedish labour law and legislation
  • Laws and case law
  • Collective agreements and local agreements
  • The Employment Protection (LAS) and changes to LAS in 2022
  • Discrimination
  • Whistleblowing
  • Employment GDPR

Maila oss på info@rehappen.se

Reh(app)en

Vi på Rehappen vill återigen slå ett slag för vår applikation som har lanserats för våra kunder. Appen är till för dig som har en arbetsgivare som är ansluten till Rehappens sjukfrånvarotjänst. Du hittar appen både på App Store och Google Play. Den kommer snart finnas tillgänglig via partners som Fortnox och Microsoft. 

Vår erfarenhet är att medarbetaren inte behöver en sjuksköterska när de sjukskriver sig – det behöver en chef som ifrågasätter, utmanar och stöttar. 

Nu kan du få hjälp av Rehappen för en bra arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

AFA kommer att förlänga tiden fram till juni 2024 då man kan söka reduktion av kostnaden för arbetsmiljöutbildning. Vi är så stolta över att Rehappen kunnat hjälpa flera kunder i arbetet med arbetsmiljön. Vi arbetar inte bara med att ge företag ett it-system för att följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa att chefer arbetar förebyggande med medarbetares hälsa. Vi utbildar också i att skapa hållbara arbetsplatser. Nu har vi blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna kan ske fram till juni 2024 och varje organisationsnummer/företag kan köpa ledarutbildning för upp till 250 000 kronor. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till, eller ring +46734412118

Vi utför också utbildningen på engelska kopplat till de globala och EUbaserade regelverken både kopplat till lagar, ILO och ISO Certifieringar ISO 45001 och ISO 45003.

Vi kan också hjälpa till att koppla det till ert CSRD och ESG-arbete, som utgår från de nya hållbarhetsreglerna.