Meny

Stäng

Möte om HRM & Sustainability

Välkommen att dyka djupare in i ämnet hållbarhet för organisation, medarbetare och ledare – kort och gott Sustainable HRM!

Häng med på samtal om hållbart HR och hållbara medarbetare mellan Stefan Tengblad professor inom HRM från Göteborgs Universitet och Kristina Elliot VD Rehappen.

Vi samtalar och utforskar tillämpning på hållbarhet inom Human Resources utifrån den senaste forskningen och praktiskt HR. Under våren och hösten har vi varit ute och träffat hundratals olika personer och organisationer för att lyssna på hur de jobbar med hållbara medarbetare.

Vad innebär hållbart HRM för dig? Vilka är utmaningarna? Vilka är behoven? Finns best practice? 


Här är länken till inspelningen.

Vad behöver vi göra inom HRM – Vi ser att allt fler företag “plockar hem” wellness och knyter ihop det med sitt eget varumärke och med hela hållbarhetsarbete för företaget.

Rehappen i Almedalen – Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv – vilka är utmaningarna, behoven och finns best practice?

Beskrivning av samhällsfrågan:

På vilket sätt kan vi genom att synliggöra fakta och data skapa ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv? Hur går vi från snack till verkstad när det gäller hållbarhet. Vilka utmaningar vi ser, vad är behoven och finns best practice?

Utökad information om evenemanget:

Hur kan vi gå från snack tillverkstad när det gäller hållbarhet? Att skapa jämställdhet, inkludering, hållbara medarbetare och satsa på mål 2030 är idag odiskutabelt. Ändå går siffrorna inte åt rätt håll och hur ser det ut i våra företag när vi tittar på just siffror? Vad är det som skulle underlätta vägen framåt? Varför är det viktigt att på samma sätt som annan data följa data för människor och medarbetare? Hur påverkar det beslut och målsättning? Vilka är de vanliga bised decision? Och varför är vi så dåliga på att räkna? Är AI en lösning? Kan vi genom best practice och nya beräkningar skapa andra typer av beslut som gör oss både mer lönsamma och mer hållbara? Hur ser resan mot ett mer hållbart företag ut? Det vill vi prata om tillsammans!

Medverkande:

Kristina Elliot, VD, AB Rehappen

Tisdag 27 juni 2023

13:00 till 14:00Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv – vilka är utmaningarna, behoven och finns best practice?

Ämne: Hållbarhet, Näringsliv

Arrangör: AB Rehappen

Plats: Holmen,”Visby Hamnen Rehappens Segelbåt”

Bild från tidigare år tillsammans med Tove från Allbright.

Internationella barncancerdagen – Låt oss stanna upp och fundera på vad som gör vårt arbetsliv mänskligt? Är det lönsamt?

Vi är i en av de största transformationerna som organisationer gått igenom på över 150 år, sägs det. Det pågår digitalisering, elektrifiering, automatiserade lösningar, AI och nya GTP robotar och helt nya hållbara lösningar. Det gör ont, vi blir stressade men är det verkligen sant att förändringen är så stor?

Jo, många forskare pekar på det. Studier pekar på att 7/10 chefer har psykiska utmaningar. 75% av unga akademiker känner utbrändhet och psykisk ohälsa.

Även utan dessa stora omställningar kan vi på personliga plan utsättas för svåra förändringar – pga sjuka barn, egen sjukdom eller förlora arbetet, oro för ekonomi eller andra hot.

Det finns all anledning att fundera på hur vi på bästa sätt stöttar våra medarbetare med wellbeing – på riktigt.

Det handlar om konkurrenskraft och att alla verksamheter bör ta in hälsa och välmående i affärsstrategierna och affärsmålen.

När vi själva eller våra barn och familjemedlemmar drabbas av allvarlig sjukdom – då står vi inför att vara tvungna att hantera situationen. När ett barn blir cancersjukt eller när du som chef och ledare behöver ta svåra beslut kring medarbetare.

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Det vill vi uppmärksamma och också lära oss av hur barncancerfonden i Sverige fått företag och medarbetare att sluta sig samman och röra sig samtidigt som medarbetare samlar in pengar. Låt oss lyssna på partneransvarig Magnus Sjödin om hur barncancerfonden arbetar med att inspirera både till medkänsla och att involvera människor i rörelse på olika sätt i företag.

Det är helt uppenbart att företag behöver ha planer och strategier för medarbetares välmående! Finns det med i er plan? Låt oss diskutera och inspireras av varandra!

Med oss har vi också Karin Hansson som leder ledarutvecklingspodden. Låt oss lyssna på arbetet att gå från fokus på sjukfrånvaro till frisknärvaro. Låt oss ha en dialog kring hur vi som arbetsgivare kan bli duktiga på att stötta våra medarbetare och chefer genom att satsa på välmående.

Vi diskuterar frågor som:

 • Finns en strategi för att förebygga psyisk ohälsa? Hur ser den organisationen ut?
 • Målsätter ditt företag och du som ledare välmående och psykisk hälsa?
 • Finns väl fungerande systematiska sätt att utveckla verksamheten och arbetsmiljön i en tid av stark förändring?

Stort tack Barncancerfonden och Karin Hansson från ledarutvecklingspodden för att ni kom till oss!

Här finns länken till webinariet

Systematiskt hållbar? O-hälsa eller hälsa på jobbet? Hur leder vi rätt?

Vi bjuder regelbundet in till ett samtal / digitalfika om hälsa och o-hälsa på jobbet. Låt oss träffas och föra samtal – både med inspiration och realism kring hur vi kan arbeta med både hälsa och ohälsa på jobbet.

Vi på Rehappen kommer leda samtalet, och målet är att hitta metoder och modeller och prata om vad som är lätt eller svårt och fungerar eller inte fungerar. Som vanligt blir det många deltagare som verkligen kan dessa frågor och förhoppningsvis både goda exempel och nyfikna frågor… interaktivt!

Vi kommer vända och vrida på motgångar och GRIT på jobbet, och hur vi tror “att jobba” bidrar till en bättre hälsa. Och säkert prata om hur det kan ske i praktiken…gärna systematiskt. Vi behöver tillsammans fundera på hur de nya organisationerna behöver byggas upp. Häng med! Låt oss göra det ihop!  #team #stress #health #sustainability #leadership

Hållpunkter för evenemanget:

 • Hur behöver organisationen se ut bakom ett hållbart företag?
 • Hur skapar vi hållbara företag på riktigt?
 • Hur går vi från snack till verkstad?
 • Health and safety, wellbeing, competence, upskill and reskill och att vara människa på jobbet just nu.
 • Vi har gemensamma diskussioner och bryter upp i smårum.
 • Det blir säkert en och annan rörelse och demo av projekt för att öka hälsan i företag och lära oss av case. Något från idrottsvärlden och från företagssidan
 • När människor möts utvecklas nya idéer – de är dem vi söker!

Anmäl er på vår webbsida eller på LinkedIn. Hoppas att vi ses vid fler webinars!

Hoppa in här om du vill se i efterhand – break out rooms har vi inte spelat in. Nya webinarium kommer under 2023. Här är planerade tillfällen: kl 8-9 15 feb, 24 mars 27 april

Vi kommer också finnas på Almedalen som i år går av stapeln en vecka tidigare än förra året. Vi ses nere vi Rehappenbåten!

Personal Chef 2022

Vi slår åter ett slag för Personal & Chef den 28 till 29 september på Kistamässan. Att besöka är kostnadsfritt och du registrerar dig här! Du hittar oss i monter R:18 vid Digital- & Techscenen. Vi ser fram emot att ses!

inbjudan-personal_chef

Skapa en bra företagskultur digitalt

Semestern lider mot sitt slut, men sommaren är inte över för det. Rehappen var under sommaren på plats på Almedalsveckan, vilket gav inspiration och motivation inför arbetshösten. Vi vill passa på att dela med oss av våra erfarenheter, och även blicka framåt mot en händelserik höst. Vi fortsätter arbetet hos våra kunder inom bland annat industrin för att framtidssäkra och bygga upp starka organisationer och kompetens i strategiska frågor med fokus på människor, innovation, ledarskap och hållbarhet. Vi lägger fokus på digitala arbetet och dess utmaningar och lösningar. Redan i september påbörjar vi ännu ett digitalt välmåendeprogram och denna gång med Programmet “Balans” hos Aspia. I slutet av månaden hittar ni oss på Personal & Chef för att diskutera hur vi skapar en digital företagskultur på den moderna arbetsplatsen. 

Almedalsveckan 2022 bjöd på mängder av intressanta samtal, workshops och evenemang och ett väldigt sorgligt slut på veckan. Temat för året handlande om energifrågor, klimatutmaningarna, 2030-målen, kampen om framtidens arbetskraft och spåren efter pandemin.

Vi på Rehappen fastnade även för andra viktiga frågor – allt ifrån fysisk belastning på kontoret till hur vi skapar en god företagskultur i vårt nya mer digitala sätt att arbeta. Arbetsmiljöfrågor, hållbarhet, kompetensförsörjning är av högsta prioritet hos flera företag och flexibilitet i arbetet har blivit det nya normala. Pandemin gav ett stort digitalt språng där det nu krävs nya metoder och verktyg för att hantera situationen – allt för att stärka sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Hela människan och ledarskapet berörs när vi jobbar på ett nytt sätt med”jobba hemma”, “flexibelt vad gäller avstånd” och frågan blir hur ser vi till att den nya arbetsplatsen är hälsobringande? Att få ta del av Skistar och Nils van der Poels tankar var också spännande. Att få igång ALLA i rörelse och att idrottens roll är inte att odla elit bara uten det är att få alla att röra på sig. Elitidrotten är underhållningen och inspirationen till rörelse för ALLA. 

Under Almedalen chockades vi av att befinna oss mitt i ett brutalt mord på Ing-Marie Wieselgren, en av Rehappens förebilder och inspiratörer när det gäller psykiskt välmående och prevention av psykisk ohälsa. Så klart har vi följt och haft dialog och hänvisat till hennes och mångas arbete de senaste åren som hon kraftsamlat runt. Hon var anmäld till vårt Lägereldssamtal nere vid vattnet nedanför Botaniska Trädgården, där vi dagen innan lyssnade på hennes inspirerande panelsamtal om unga människors psykiska hälsa, behovet av livskunskap och insatser på tidigt stadium vid psykisk ohälsa. Hon har varit en av de viktigaste personerna i arbetet att skapa en “bransch-gemensam” plattform för att sprida kunskap till både professionella yrkesverksamma inom vården, chefer, HR, arbetsmiljöverket, företag, kommuner, regioner och näringslivet i stort. Hon brann för ämnet och vi på Rehappen tipsade redan innan Almedalen att följa arbetet kring “kraftsamling för psykiskhälsa” som är en kunskapsplatform för många professioner. På något sätt hade alla vi som är professionella inom detta område enconnection med Ing-Marie.

Vi mötte henne för första gången i Almedalen och för sista också. Det är helt tydligt att mitt i sorgen och chocken, då var det hennes ord som fick trösta oss. De finns bevarade, och här kommer några…

 • Hur mycket gott vi än gör så kommer vi stöta på svårigheter och vi behöver lära oss hantera dem.
 • Livet är inte alltid enkelt. Alla inte kan göra allt men tillsammans kan små insatser av många ge ett stort resultat.
 • Vikten av att bemöta varje individ med rätt insatser i tid
 • Att lära sig “coping strategier” tidigt för livet och hela livet – livskunskap.
 • Att arbetet behöver ske tillsammans och att ensam inte är stark.
 • Att öka kunskapen om de olika utmaningarna som olika svårigheter innebär.
 • Att vi behöver bli bättre på att skapa kreativa lösningar och samarbeta. 
 • ABC för psykisk kris – Hur gör jag?

Här finns mer att läsa och lära: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/

Det kändes oerhört tungt att segla från Visby och blicka mot staden från havet och förstå att hon aldrig kom därifrån. Hon var och är en ledare inom kunskapsområdet psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Vi vet inte ännu hur vi ska kunna förvalta eller hedra hennes arbete, vi fortsätter som tidigare och vi har valt att jobba för att skapa hållbarhet kopplat till den plats där många av oss befinner oss många timmar varje dag – på arbetet och för de som utbildar sig i skolan eller inom idrotten eller ideella organisationer.

Genom att stärka individer och team och fånga ohälsa tidigt skapar vi hållbarhet. Rehappen genomförde två planerade evenemang i Visby – “Hur vi går från snack till hållbarhet på jobbet?”  med organisationen Allbright. Med företaget Lägereld möttes vi på strandpromenaden för ett Lägereldssamtal och pratade om “Förändringsresan mot en mer hållbar och välmående organisation?”. Under veckan samlade vi in svar som ordmolnet nedan sammanfattar. 

Att ha en “öppen plats i hamnen” för att samlas till viktiga samtal visade sig vara en riktigt bra idé. Tack ni som kom förbi och pratade och tog en öl med oss!

Här kommer ett litet “bildmoln” från veckan som gick. Vi ses nästa år igen! Och till hösten kommer vi komma igång med fler rundabordssamtal i lägereldsanda. Håll utkik efter inbjudan.

Personal & Chef 2022

Kom och träffa oss på Personal & Chef – mötesplatsen där branschens hetaste och mest aktuella ämnen får totalfokus i två dagar. Årets mässa äger rum den 28-29 september på Kistamässan i Stockholm. Vi samlas för att kompetensutvecklas och utbyta erfarenheter. Årets teman är de tre T:na Tillit, Tekniska lösningar och Teamwork, vilka genomsyrar såväl program som mässgolv. Att besöka är kostnadsfritt. Du får bland annat ta del av att stort antal seminariepunkter, träffa ledande företag i utställningen och nätverka med andra som tampas med samma utmaningar som du. Du hittar oss i monter R:18 vid Digital- & Techscenen. Vi ser fram emot att ses!

På plats på #Almedalsveckan kom och hälsa på oss i hamnen!

Nu är vi på plats i Almedalen i hamnen så kom gärna förbi oss och ta en öl ett glas rosé, en kaffe eller te. Under veckan kommer vi att samla in goda idéer för hur vi konkret kan bygga hållbarare företag. Det gör vi genom en Menti med QR-kod. Koden hittar du längst ner här i texten.

På måndag kommer vi hålla i en panel här på kajen tillsammans med Lena Generalsekreterare på HR-föreningen, Tova vice VD på Albright, Håkan CTO och grundare på Rehappen, Johanna konsult på Rehappen, Kristina Grundare på Rehappen. Vill du hoppa med så häng bara på!

Vi kommer också på tisdag att arrangera “lägereldssamtal” nedanför Botaniska Trädgården längs med strandkanten. Se event här på vår hemsida. Håll utkik efter Rehappen flaggan.

Vi ser mycket fram emot att lyssna och delta i dialoger med andra organisationer, företag och aktörer inom området hållbarhet på jobbet.

Under året har vi fått förmånen att få jobba med många fina varumärken för att bygga stark framtid kopplat till hållbarhet. Inte ett enda företag slipper undan då det nu blir krav för att få göra affärer. Vi hjälper till att mäta, identifiera och skapa strategier för hållbarhet. Vi är ett HR-Tech-SaaS-bolag och i det arbetet ingår även att bygga stark kompetens för framtiden kring hur beteenden, förändringar och hur omställningar påverkar. Det är helt unikt för varje företag. Våra kunder hittar vi inom industrin, livsmedel, gruvnäring, facility management, retail och e-handel, tjänstesektorn, Kommuner och Restaurang bland annat. Både internationella familje ägda bolag och börsnoterade företag. Vi älskar att vara med och bidra. Vi vet att frågorna är svåra och därför är det viktigt med samarbete mellan företag för att lära sig mer.

Help from Handelshögskolan in Stockholm and KI

We are so glad and proud to be selected by a program to get some supportive help from 5 superbright students from Handelshögskolan (HHS) in Stockholm and Karolinska Institutet (KI). We welcome the 180 degree-team Carlos from Guatamala who is a Medicine Doctor and study entrepreneurship at KI, Jimmie from China studying at Handelshögskolan and Finance in New York, Wora from Nigeria studying Business at HHS, Pablo from Mexico studying Medicine at KI and Urman from India studying Business at HHS.

They will help us understand the market and learn more how to scale up faster and spread our help thru growth. The more we grow, the more companies and people we help together!

Wellbeing program startat tillsammans med studenter på Uppsala Universitet

“PA-familjen! Se hit!”
Under de senaste åren har vardagen präglats av pandemin och förändringarna till följd av den. Vi har umgåtts och studerat digitalt. Trots förändringarna står vissa faktum kvar: många av oss upplever fortsatt en stress, en vilja att i princip alltid vilja prestera på topp samt en känsla av att inte få ihop vardagen och allt roligt vi vill hinna med.


På ett möte med Kristina Elliot, ordförande i Alumnicus och grundare av Rehappen, kom detta på tal. Vi diskuterade hur vi skulle kunna komma runt detta och vad vi egentligen kan göra själva.

Varför inte erbjuda studenterna ett wellbeingprogram?
Detta program skulle ge oss studenter möjligheten att ta del av ett program som Rehappen brukar erbjuda chefer och medarbetare i företag. Det är ett program med fokus på hållbarhet och välmående, att skapa hållbara arbetssätt för att du ska kunna må bra och prestera över tid men även självledarskap och coaching, kost, neurovetenskap och angränsande områden.
Rehappen hjälper oss hitta metoder som funkar för oss studenter och som vi kan haka på redan befintliga beteenden och aktiviteter i vår vardag. Kom som du är, inga projektarbeten kommer läggas på dig!
Vilka är då Rehappen?
Rehappen erbjuder ett modernt IT-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp på individnivå. Rehappen är ett system som samlar läkarintyg, rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro (Rehappens hemsida, 2022)
Konsulterna som ni kommer möta under programmet är allt från ledarutvecklare, coacher och hälsovetare till personalvetare, experter inom wellbeing och hälsocoacher.

Medverkande konsulter: Håkan Anlid som till vardags finns i Scheiweiz, Annika Thimberg Göteborg, Johanna Kallstenius Stockholm, Kristina Elliot Stockholm, Sanna Käll och Malin Bäckman Stockholm, Latifa Lindberg och Sari Ilo Finland.

Hur hanterar man känslig data i en ny tid? Artikel om Rehappen i HR People

Här är en artikel om vårt företag Rehappen i tidningen HR People. Det är en yrkestidning för alla som arbetar inom HR och Ledarskap.

Text Tommy Jeppsson och Foto Mikael Sjöberg

Kristina vill med ett nytt verktyg fånga upp medarbetare innan det är för sent.

KÄNSLIGT LÄGE

Hur hanterar man känsliga data utan att avhumanisera hela organisationen? Den frågeställningen blev starten på en helt ny företagsresa för dåvarande HR-direktören Kristina Elliot.

Att tidigt upptäcka tecken på ohälsa hos medarbetare kan spara en hel del pengar – och enskilt lidande. Rehappen är en SAAS-produkt som ska underlätta för chefer och HR-avdelningar att i ett tidigt stadium fånga upp medarbetare som mår dåligt.

Företagets grundare heter Kristina Elliot och har en lång bakgrund inom HR. “Vi skapade Rehappen för att vi såg att det fanns problem som hela tiden återkom. Saker som händer om och om ingen och där man behövde ett systematiskt sätt att arbeta. Sedan satte vi ihop “app” och “rehab” och så blev det Rehappen, säger Kristina som jobbat som HR-konsult sedan 2005. Innan dess arbetade hon i ledarprogram för en stor nordisk bank, där hon utbildade 2700 chefer i coaching.

Kristina poängterar att Rehappen arbetar med riktig data. “Vi jobbar inte med ett självrapporterande system, utan vi tar data från lönesystemet. Min erfarenhet är att de som har utmaningar ofta har små intervall av kortare frånvaro innan de hamnar i långtidssjukskrivning. Och vi ber möjlighet att fånga signaler tidigt. Då kan man sätta in små, enkla insatser som gör stor skillnad eftersom man fångar upp det i tid.”

Det som var den utlösande faktorn för Rehappen var något så byråkratiskt som GDPR!

Målet var att få ordning på känslig data – något som hon upplevde som ett problem när hon jobbade som HR-direktör. Kristina menar att Rehappen är ett enkelt sätt att samla och organisera information som redan finns. “När man införde GDPR i maj 2018 kunde man inte jobba på samma sätt som innan. Och vi tänkte att det var fler än vi som behövde få ordning på den här processen.”

Kristina var då HR-chef på ett telekombolag och började bygga ett system där de kunde förvara data och kommunicera med cheferna. “Man har ju alltid skickat kryptiska mejl mellan chefer och HR: “Idag kom JH in på kontoret” “Bra håll ett öga”. Men det var inte tillåtet längre. Och så upptäckte vi att cheferna skrev sina dokument på C-drivar.” Hon nämner H&M som ett exempel på hur illa det kan gå. “De åkte på stora böter i Tyskland för att man delade en excelfil där man hade noterat olika medarbetares utmaningar. Så chefer behöver en plattform för att kunna hålla bättre ordning på den här typen av data”.

Bland alla ettor och nollor påpekar Kristina att det är viktigt att se individen i det förebyggande arbetet. “Det finns en risk för att man avhumaniserar när man bara utgår från statistik. Vi fångar upp individer med utmaningar och ser till att de får den hjälp de behöver.

Det är framtidens melodi. Individualisering. Vi har jobbat med det på kundsidan länge, men det behövs även på medarbetarsidan.

“Fångar upp individer med utmaningar och ser till att de får den hjälp de behöver. Vi har jobbat med det på kundsidan länge, men det behövs även på medarbetarsidan.”