Meny

Stäng

Rehappen stödjer musikhjälpen

Vi arbetar till vardags för att stötta chefer och medarbetare i sjukfrånvarofrågor, med att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Att få stöd och hjälp med sin hälsa är en hygienfaktor, men inte självklart för alla.

Vår syn är att bakom varje människa finns en unik situation och en unik person som behöver mötas individuellt. Det är viktigt att fånga ohälsa tidigt genom förebyggande insatser – både på arbetsplatser och via vårdsystem.

På många platser är vårdsystemen svaga och når inte alla. Det vill vi vara med och ändra på.

Pengarna går till sjukvård i samverkan med lokalsamhället.

Dessutom är vi stora musikfans och vet vilken inverkan musik har på hälsan. Musik räddar liv!

För oss känns det viktigt och naturligt att stötta en insats så att ALLA på jorden ska få rätt till sjukvård. Detta borde vara en självklarhet.

Gå till vår bössa “Rehappen stödjer musikhjälpen” https://bossan.musikhjalpen.se/rehappen-stoedjer-musikhjaelpen, eller sätt in PG 901950-6