Meny

Stäng

Rehappens nya applikation lanserad!

Vi på Rehappen är glada och stolta över att ha lanserat en ny applikation för våra kunder. Appen är till för dig som har en arbetsgivare som är ansluten till Rehappens sjukfrånvarotjänst. Din frånvaroanmälan kommer att skickas vidare till arbetsgivaren där du arbetar. Det går också att skicka in dokument så som läkarintyg i appen. Rehappen skapar en lättanvänd, GDPR-säker och effektiv hantering av sjukfrånvaro och annan frånvaro. Appen finns på flera språk. För mer information kontakta info@rehappen.se

Efterlysning: Vet du hur man förebygger psykisk och fysisk ohälsa och skapar hållbara företag?

Att upptäcka tidiga signaler på ohälsa vittnar många om är en av de viktigaste faktorerna för att snabbare komma tillbaka och för att på lång sikt skapa hållbara företag för medarbetare. Vi har nu under längre tid varit ute och ställt frågan: “Hur förebygger företag psykisk och fysisk ohälsa – och skapar hållbara företag och bra arbetsmiljö?” Så klart vill vi gärna ha din input också, du som arbetar inom HR, styrelse, ledning, chefer, fackligt och som arbetsmiljöexperter eller är rehabspecialist. Kontakta oss på info@rehappen.se så pratar vi mer!

Häng med och validera för att säkerställa evidens i arbetet kring hälsa på jobbet!

Vi hjälper företag med utbildning, system, strukturer, ledarskap, kultur och arbetssätt samt arbetar skräddarsytt och helt öppet tillsammans med idéer som kunder för fram.

Vi är också inne på att man istället för rehabsystem borde kalla vårt system Rehappen för ett prehabsystem då det handlar om att förebygga och fånga tidiga signaler på ohälsa och bygga hälsosamma, sunda, trygga och lönsamma företag.

Vilka behov finns av system? Hur funkar ledarskapet? Hur arbetar ni idag? Vad behövs hos er? Vilka idéer har du?

Dina svar betyder mycket för oss i samarbetet. Vi gör gärna en analys tillsammans för att sedan skapa en strategi och plan för wellness.

Rehappen – säker digital kontakt via Kry Connect

Med hjälp av Kry är det nu möjligt att skapa möten via videolänk som är krypterade och säkra.

Care Connect by KRY är en teknisk lösning för att ha säkra digitala videosamtal med medarbetare. Det enda som behövs är en dator eller en mobil.

Vi skickar en länk till mobilen innan samtalet. Tjänsten uppfyller säkerhetskrav för personuppgifter genom att använda kryptering av videosamtal och tvåfaktorsautentisering innan videosamtalen äger rum.

KRY har ingen koppling samtalet och det är vi på Rehappen och arbetsgivaren som har ansvar att följa personuppgiftslagen. Samtalen spelas inte in varken video eller ljud. Precis som tidigare är det chefer och HR som noterar stödanteckningar kopplat till ansvaret som arbetsgivare i Rehappen eller företagets sjukfrånvaroprocess utifrån företagets arbetsgivaransvar, Rehabpolicy eller arbetsmiljöansvar.

Vi är otroligt tacksamma att Kry utvecklat denna i dessa svåra tider! Tack!

Varför skall VD bry sig om sjukfrånvaro?

HR har naturligt hög kompetens inom hantering av sjukfrånvaro, det är lätt att dra slutsatsen att HR är bäst lämpade att delegera frågan till. Efter samtal med våra kunder vill vi dela med oss av våra erfarenheter av vad som är framgångsfaktorer.

De företag som lyckas har detta gemensamt:

  • Högsta ledningen är engagerad och intresserade av frågan
  • Närmaste chef är den som tar initiativet och har en dialog med medarbetaren
  • HR är med i ett nära samarbete i de mer komplexa fallen

För att brodera ut svaren lite mer, engagemang från VD och högsta ledning är viktig, dels för att det finns stor resultatpåverkan kopplat till höga kostnader, en annan minst lika viktig aspekt är den positiva nytta detta gör för företagskulturen. Det är tufft att vara chef och ledare idag, som VD vill man att de olika avdelningscheferna skall ha bästa förutsättningar för att leda och lyckas med sitt uppdrag, att ta tag i frågan runt frånvaro är en mycket viktig signal för att få en bra företagskultur.

Som chef och ledare finns det många uppgifter att ta ansvar för, tunga administrativa processer och verktyg hinns inte med. För medarbetaren är en bra dialog med sin chef är en nyckelfaktor för att trivas på jobbet. Chefen är den som först skall och kan agera när en medarbetare visar tecken på bristande motivation och/eller frånvaro. För en avdelningschef är det mycket enklare att ta upp dialogen en medarbetare om det finns ett tydligt engagemang från högsta ledningen. Det måste vara smidigt och enkelt för en chef att hitta viktig information om sina medarbetare och få en struktur och stöd att arbeta med frågan.

HR har med sin specialistkompetens i denna fråga ett stort ansvar att stötta chef och ledare i vad som gäller lagligt och enligt policy på företaget men också hur man på ett bra sätt hanterar dialogen mellan chef och medarbetare. HR skall inte ta över ansvaret att leda medarbetaren utan låta ”chefen vara chef” men var noga med att samtal och åtgärdsplaner följer de lagar och företagspolicy som gäller. Koordinerat samarbete mellan chef och HR är nyckeln, frågan skall inte skjutas till den ena eller den andra.

Rehappen som bolag är skapat för att se till att det som beskrivs ovan kan hända hos alla våra kunder. Vi har ett verktyg som gör det enkelt och effektivt att hitta var det finns frånvaro inom företaget. Dessutom är det en plattform för att kunna arbete mot en lösning på ett GDPR säkert sätt.

Vi står inför ett gigantiskt kompetensskifte

Rehappen stöttar ditt företag genom att fånga tidiga signaler på ohälsa!

Alla pratar om den stora kompetensomställningen framåt. Vissa beskriver det som årtiondets största utmaning. ”Hypercompetition” är här för att stanna och den nya medarbetaren behöver kunna mer och klara förändringar konstant. Frågan om alla hänger med är befogad!

Hur vet du att dina medarbetare klarar av omställningen? Är det sant att digitaliseringen och förändringar tröttar våra hjärnor och gör oss sjuka? Vi på Rehappen hjälper ditt företag att identifiera situationen, med fokus på sjukfrånvaro.

Rehappens arbete med korttidssjukfrånvaro, är ett led i att förebygga och rusta människor inför framtiden. För att kunna skapa starka, mänskliga och hållbara organisationer behöver vi bli duktiga på att individualisera och personifiera. Det handlar om att låta medarbetare hitta ”sin grej” och bygga starka team som leder förändringen.

Rehappen hjälper företag med korttidsfrånvaro genom att digitalisera hela sjukfrånvaroprocessen, coacha och stötta chefer och HR.

Hur ska cheferna orka? Hur hänger korttidsfrånvaro ihop med ledarrollen?

Vi har sett att oavsett hur ditt företag jobbar idag med sjukfrånvaron, så handlar det om berättelser som är unika och människor med unika situationer. Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler. Idag är det cheferna som har ansvaret för att ta dessa situationer. Många chefer känner sig stressade över att de i realiteten har 2-3 jobb vilket gör att de till slut inte orkar. De riskerar att strunta i sitt rehabansvar. Det leder till en ond spiral och problem i företagskulturen. Det är den vi stöttar i att bryta.

Sjukfrånvaro handlar förstås om mycket pengar, att stötta individer men på övergripande företagsnivå handlar det också om kultur, kapacitet och produktivitet. Tidiga insatser, faktabaserade dialoger och anpassning är viktigt, men det är väldigt svårt utan bra verktyg. Vi har byggt en sjukfrånvaroplattform som möjliggör det. Dialogen är det viktiga.

Oj – har vi sjukkostnader på 19 miljoner – så tydligt har vi inte sett det förut!

Flera kunder vittnar om att det är först när de kan se sin egna data i vårt verktyg som de verkligen tar in hur omfattande sjukfrånvaron är och kan sätta sjukkostnaderna i perspektiv. Här är några spontana citat:

  1. ”Oh, det är över 100 personer hemma varje dag…och inte visste jag att det var sådan skillnad på olika skift”..
  2. ”Ett helt varuhus är inte på jobbet varje dag. Det blir oändligt dyrt”.
  3. ”Rehappen är helt suveränt verktyg. Jag får in alla medarbetare på ett ställe och kan lätt få en överblick på hur läget är. Efter mina coachsamtal skriver jag några korta rader, och minnesanteckningar inför nästa möte. En reaktion jag fick var: Vad har hänt med honom. Han har börjat träna och har slutat vara borta? Vad har du gjort med honom? Jag har brytt mig, vi har samtalat.”.

Chefer får lätt få fram vilka som varit borta över gränsvärdena. I systemet ligger redan medarbetarnas frånvaro rullande 12 månader bakåt. Cheferna kan jobba med både helheten och individen på samma sjukfrånvaroplattform, där kan alla som ska vara involverade i processen tryggt spara anteckningar, läkarintyg, rehabplaner och få ordning och reda på en process som redan är svår och utmanande. Helt GDPR-säkert digitalt och i ett gemensamt interface för HR, rehabspecialist och chef.

Ses vi i Almedalen?

Vi kommer att finnas i Almedalen fram till torsdag. Det finns många spännande seminarier kring sjukfrånvaro och hållbara organisationer att ta del av. Allt ifrån politiska inlägg till mer praktiska tips och idéer kring ämnet, hittas där.

Det vi vill få ut av vistelsen är att träffa kunskapsledare inom området sjukfrånvaro, få chans att visa för andra hur vi på Rehappen tänker kring att hjälpa företag att arbeta systematiskt med att fånga varje individ med återkommande sjukfrånvaro. Självklart vill vi också inspireras och träffa andra.

Hur lyckas man sätta “people first” och hur gör man när alla inte fixar hela vägen? Hur etablerar man en stark företagskultur där människor håller? Vad betyder att hålla? Vi tror på team, ledarskap och organisation i kombination med ett grymt system!

Varje förändring börjar med ett litet frö, det svåra med att börja är att börja. Att ha ett bra systemstöd är en viktig början, tycker vi på Rehappen för att få ordning på sjukskrivningar och i längden en kultur där varje person är viktig. Vi hjälper till att komma igång och sedan att fortsätta flytta organisationen genom att hjälpa individerna och cheferna. Det är det som gör skillnaden.

Vi ses där!