Meny

Stäng

Vi står inför ett gigantiskt kompetensskifte

Rehappen stöttar ditt företag genom att fånga tidiga signaler på ohälsa!

Alla pratar om den stora kompetensomställningen framåt. Vissa beskriver det som årtiondets största utmaning. ”Hypercompetition” är här för att stanna och den nya medarbetaren behöver kunna mer och klara förändringar konstant. Frågan om alla hänger med är befogad!

Hur vet du att dina medarbetare klarar av omställningen? Är det sant att digitaliseringen och förändringar tröttar våra hjärnor och gör oss sjuka? Vi på Rehappen hjälper ditt företag att identifiera situationen, med fokus på sjukfrånvaro.

Rehappens arbete med korttidssjukfrånvaro, är ett led i att förebygga och rusta människor inför framtiden. För att kunna skapa starka, mänskliga och hållbara organisationer behöver vi bli duktiga på att individualisera och personifiera. Det handlar om att låta medarbetare hitta ”sin grej” och bygga starka team som leder förändringen.

Rehappen hjälper företag med korttidsfrånvaro genom att digitalisera hela sjukfrånvaroprocessen, coacha och stötta chefer och HR.

Hur ska cheferna orka? Hur hänger korttidsfrånvaro ihop med ledarrollen?

Vi har sett att oavsett hur ditt företag jobbar idag med sjukfrånvaron, så handlar det om berättelser som är unika och människor med unika situationer. Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler. Idag är det cheferna som har ansvaret för att ta dessa situationer. Många chefer känner sig stressade över att de i realiteten har 2-3 jobb vilket gör att de till slut inte orkar. De riskerar att strunta i sitt rehabansvar. Det leder till en ond spiral och problem i företagskulturen. Det är den vi stöttar i att bryta.

Sjukfrånvaro handlar förstås om mycket pengar, att stötta individer men på övergripande företagsnivå handlar det också om kultur, kapacitet och produktivitet. Tidiga insatser, faktabaserade dialoger och anpassning är viktigt, men det är väldigt svårt utan bra verktyg. Vi har byggt en sjukfrånvaroplattform som möjliggör det. Dialogen är det viktiga.

Oj – har vi sjukkostnader på 19 miljoner – så tydligt har vi inte sett det förut!

Flera kunder vittnar om att det är först när de kan se sin egna data i vårt verktyg som de verkligen tar in hur omfattande sjukfrånvaron är och kan sätta sjukkostnaderna i perspektiv. Här är några spontana citat:

  1. ”Oh, det är över 100 personer hemma varje dag…och inte visste jag att det var sådan skillnad på olika skift”..
  2. ”Ett helt varuhus är inte på jobbet varje dag. Det blir oändligt dyrt”.
  3. ”Rehappen är helt suveränt verktyg. Jag får in alla medarbetare på ett ställe och kan lätt få en överblick på hur läget är. Efter mina coachsamtal skriver jag några korta rader, och minnesanteckningar inför nästa möte. En reaktion jag fick var: Vad har hänt med honom. Han har börjat träna och har slutat vara borta? Vad har du gjort med honom? Jag har brytt mig, vi har samtalat.”.

Chefer får lätt få fram vilka som varit borta över gränsvärdena. I systemet ligger redan medarbetarnas frånvaro rullande 12 månader bakåt. Cheferna kan jobba med både helheten och individen på samma sjukfrånvaroplattform, där kan alla som ska vara involverade i processen tryggt spara anteckningar, läkarintyg, rehabplaner och få ordning och reda på en process som redan är svår och utmanande. Helt GDPR-säkert digitalt och i ett gemensamt interface för HR, rehabspecialist och chef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *