Meny

Stäng

Rehappen – system för sjukfrånvaro

Rehappen software löser ett viktigt problem genom att det ger en omfattande översikt över medarbetarnas hälsa, plattformen hjälper till att proaktivt förebygga, upptäcka och hantera hälsoproblem.

Genom automatisering av administrativa flöden och en lättanvänd App effektiviserar vi och sänker kostnaderna. Vi stöttar, utbildar och erbjuder konsulttjänster till chefer och HR.

Systemet visar även en tydlig redovisning på kostnader för sjukfrånvaron och andra KPIer på övergripande nivå som kan användas direkt av cheferna, skyddskommittéer eller ledningsarbete. Kopplas även till CSRD-kraven och gör uppföljningen lätt.

Testa systemet utan kostnad! Fyll i dina uppgifter!