Meny

Stäng

Rehappen – system för sjukfrånvaro

Hantera sjukfrånvaro

Hantera sjukfrånvaro är en utmanade uppgift, utan bra verktyg är det mycket svårt att få en överblick. Nyckeln är att ledaren och HR tidigt ser individen och startar samtalet.

Rehappen sjukfrånvaro i mobilen

Anställd med hög sjukfrånvaro

För företag som har en anställd med hög sjukfrånvaro handlar det om att HR och chef ska ha samma bild av nuläget för att gemensamt starta ett bra rehabarbete. Med en klar överblick baserad på företagets egna data finns den faktabas som behövs för att starta en dialog.

Hur mycket sjukfrånvaro är normalt?

Vi på Rehappen vet att detta beror en på rad olika faktorer, frågan är därför närmast omöjlig att besvara med ett kort och trovärdigt svar. Det Rehappen erbjuder är hur det ser ut på ert företag baserat på företagets egna data, från det skattar Rehappen kostnaden (baserad på forskning). Detta är viktigt för att frågan skall få rätt prioritet på ledningsnivå, tyvärr är det ofta mycket höga belopp. Många kunder vittnar om att det är först de ser sina egna siffror de verkligen förstår vidden och kostnaderna av sjukfrånvaron. Med ett system där ingen medarbetare glöms bort blir frågan viktig, inte bara pga av kostnaderna, utan att man förstår och ser människan bakom.

Rehappen stöttar kunder att skapa ett hållbart ledarskap

Återkommande sjukfrånvaro är svårare för ledare att hantera och har negativ påverkan på företagskultur och lönsamhet. Företag som bara fokuserar på faktisk sjuklön missar en ytterligare viktig fråga kopplad till sjukfrånvaro. När Rehappen hjälper kunder med ett systematiskt arbetssätt påverkas kultur och företaget blir mer mänskligt och hållbart och lönsamt företag.