Meny

Stäng

Rehappen Education – Utbildning, Träning, Ledar- och medarbetarutveckling

Stöd-Arbetsmiljöutbildning

Vi är ett team av erfarna ledarutvecklingskonsulter över hela Europa, och vi är vana vid att arbeta i såväl globala företag som små familjeägda företag. Vi bygger, designar, utvecklar och leder utvecklingsprogram för ledare och medarbetare och gör både grundläggande ledarskapsprogram och skräddarsydda program som ex agilt ledarskap, hållbart ledarskap, program som syftar till medarbetares och chefers välmående, traineeprogram, sk Retentionprogram – program för att motivera medarbetare och ledare att stanna. För marknaden i Sverige är vi utvalda av AFA Försäkring att göra arbetsmiljöutbildning och ex Hälsofrämjande ledarskap för de företag som har kollektivavtal. Vi är vana vid att samarbeta med fack och arbetsgivaren tillsammans. Det innebär att ditt företag kan få upp till 70 % avdrag på priset.

Arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

Rehappen arbetar inte bara med att ge företag ett it-system för att följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa att chefer arbetar förebyggande med medarbetares hälsa. Vi utbildar också i att skapa hållbara arbetsplatser. Nu har vi blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö.

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna ska ske efter 1 jan 2021. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till.

AFA Arbetsmiljö utbildning
Så söker du AFAs arbetsmiljöutbildning.

Kom i kontakt med oss genom att skicka ett meddelande!