Meny

Stäng

Korta digitala utbildningar – lätta att använda direkt i verksamheten – Samarbete med CSR-Västsverige

REHAPPEN & CSR-VÄSTSVERIGE I SAMARBETE

Rehappen är experter inom social intern hållbarhet och har för CSR-Västsveriges nätverk tagit fram ett utbildningspaket inom social intern hållbarhet för medlemmarna. Uppdraget var att ta fram två korta utbildningar på 1 timme vardera kring Social Intern Hållbarhet. Ett paket för Hållbarhetschefer och HR och ett för chefer och medarbetare.

Två utbildningar för:

  • Hållbarhetschefer och HR – dessa är ca 30 min – 1 timme med tillhörande uppgifter för organisationen att jobba med.
  • Ledare och medarbetare – 30 min och 1 timme med övningar som fokuserar mer på den personliga hållbarheten, resiliens och tar upp tekniker och övningar för att individer och chefer ska hålla sig själva hållbara.

Båda utbildningarna är väldigt praktiska och stöttar med det viktigaste områdena inom hela området CSR och Social Intern Hållbarhet som är stort.

TEXTILE FASHION CENTRE UPPDRAG VIA CSR VÄSTSVERIGE I BORÅS

SOCIAL INTERN HÅLLBARHET

Utifrån de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, hade vi föreläsning och workshop om det hälsofrämjande ledarskapet, hållbara medarbetarskapet och hållbara arbetsplatser. Vi pratade om social intern hållbarhet som främjas genom det goda ledarskapet, vilket också leder till det goda medarbetarskapet. En vinst för både anställda, ledning och organisation! För att kunna gå från snack till verkstad inom social intern hållbarhet, så behöver vi veta hur… Därför utförde vi workshops genom att konkret ta fram hur vi skulle kunna integrera olika teorier i verksamheten som främjar intern social hållbarhet. Många kloka funderingar och kreativa reflektioner delades samtidigt som deltagarna höll diskussionerna högt i tak!  

PÅ UPPDRAG VIA CSR VÄSTSVERIGE I GÖTEBORG

LEDARSKAP, STYRELSENS ROLL, HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP & HÅLLBART ARBETSLIV – HUR SKAPAR VI DET?

Hälsofrämjande ledarskap och hållbart arbetsliv var ämnet när vi höll en utbildning för CSR Västsveriges medlemmar i slutet av maj. Bland annat pratade vi om vikten av en engagerad styrelse och hur ledningen kan jobba strategiskt med hälsofrämjande ledarskap och hållbara medarbetare. Deltagarna på kursen fick med sig flera modeller och konkreta verktyg för hur man kan jobba preventivt och strategiskt för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Vi pratade om vikten av att jobba långsiktigt och strukturerat för att uppnå social intern hållbarhet. Deltagarna fick även reflektera kring sin resiliens i den egna organisationen samt vilka friskfaktorer som de redan har som de kan utveckla för att stärka sin sociala interna hållbarhet.

Vi hittar ibland företag som har hamnat i en nedåtgående spiral och då är det bra att veta att det redan finns mycket forskning på vilka pusselbitar som leder till hållbara, starka prestationer. Fråga er – vilken del är ditt företags svaga punkt? Gå sedan in där och lägg krutet. Börja med att analysera nuläget. Många gör för generella satsningar som riskerar att inte träffa rätt.