Meny

Stäng

Svenskt näringsliv om sjukfrånvaron – flera hundra företag intervjuade

Den nya rapporten från Svenskt Näringsliv är ute. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/stabil-folkhalsa-skymmer-okade-problem-med-sjukfranvaro_734973.html

Vi på Rehappen vill stötta företag i sitt arbete med detta på många olika sätt. Genom stöd från duktiga erfarna personer/konsulter och med digitala verktyg och knowhow.

Rehappens hypotes är att cheferna behöver bättre verktyg att jobba i så att de upptäcker tidiga signaler, ett ställe där de kan hitta individerna, ingen ska trilla mellan stolar. Det lutar åt att chefer behöver mer stöd nu när vi är i detta paradigmskifte – de har ansvaret för sjukfrånvaro och rehab samtidigt som de ska både leda transformation och vara operativa, samt föra in alla nya processer….osv. Någonstans går det inte ihop längre.

Allt som ska göras i en organisation ska ofta göras av chefen och ledningen på olika nivåer. Tiden i ledarrollen räcker inte till. Det första som tas bort är tidskrävande arbetet med sjukfrånvaro. Det blir kostsamt och personer får för lite stöd. Hållbarhet vad gäller människor är otroligt viktigt. Vi måste hålla ett helt yrkesliv! Varje människa som går i väggen är en förlust både för företaget och för samhället och för individen är priset allra högst. 

Försäkringskassan kopplas ofta in sent i en sjukskrivning – därför behöver företag fånga upp medarbetaren och stötta i anpassning. Vem gör detta bättre än HR-kunniga? Vi är vana att bedöma förmåga, skapa organisationsförändringar. Det är bara det att just nu gör vi det också för HELA organisationen – inte bara de som faller igenom. Räcker FK som sammanhållande för en sjukskriven? Tror inte det. Vi måste skapa hållbara företag där vi tar hand om varandra. Det kommer i förlängningen påverka kultur och engagemang. Det är vi säkra på.