Meny

Stäng

Hur skapar man ett hållbart företag i praktiken? 

Vi är stolta att ha Speed Group som system – och utbildningskund! 

Det är extra roligt att berätta om vår nya kund Speed Group, som vunnit Stora Hållbarhetspriset, och jobbat länge med hållbarhet på många olika sätt. De har tagit in systemet Rehappen, utbildning och rådgivning för samtliga chefer. 

“Mår medarbetarna bra mår företaget bra. Chefer har en viktig del i att få medarbetare att må bra. Därför genomför vi just nu en utbildning kring ett hållbart arbetsliv, där vi pratar om hur vi tidigt ska kunna fånga upp ohälsa, hur vi agerar vid sjukfrånvaro och hur vi jobbar med rehabilitering. Alla chefer ska gå och idag samlas en grupp för att få utbildning av Kristina Elliot från Rehappen.”

Hur kan man då bli ett prisat företag när det gäller hållbarhet. Lyssna här på Speed Groups VD. Han pratar om vikten av eldsjälar i hållbarhetsarbetet och att alla kan göra något. Vi på Rehappen delar den bilden som en framgångsfaktor för att driva hållbarhetsinsatser framåt. Som nämns i videon är det också en ledningsfråga och inte bara en avdelningsfråga.

Speed Group hjälper kunder att hantera transport, bemanning, logistik och montering för kunder som H&M, Ericsson och Beyond Gravity.

På Speed hittar vi många eldsjälar, och en av dem är hållbarhetsansvarige Linda Rudén. Stort grattis till oss på Rehappen som fått den stora äran att få jobba med Speed Group och fortsatt att leda med positiva exempel!

Vilka eldsjälar har ni? 

På Speed hittar vi många eldsjälar. Linda har varit en drivande kraft som hållbarhetsansvarig och var den som ledde lanseringen av både Rehappen och arbetsmiljöverktyget IA på Speed Group, tillsammans med Martina Lundgren, HR-chef, och Erik Irwing, logistik- och produktionschef. Dessa individer brinner alla för hållbarhet. 

Ses vi i Almedalen? Vilket ledarskap vill vi ha?

Vilket ledarskap vill vi ha? Det kommer vi diskutera med flera deltagare i paneler. Utmaningarna inom ledarskap i världen just nu är många och komplexa, ofta förstärkta av den snabba förändringstakten och osäkerhet kring framtiden.

Just nu förbereds paneler av en grupp bestående av Patrik Ågren Ledarutvecklare, Maria Armtoft ledarutvecklare på Sverige Radio och Kristina Elliot, specialist inom ledarskapsutveckling och HR VD Rehappen, tillsammans med kollegor från olika företag och organisationer. 

Vill du samverka med oss hör bara av dig!

info@rehappen.se eller direkt till vår VD Kristina Elliot på kristina@rehappen.se 

Vi seglar över och tar plats nere i hamnen i år igen. Här är en skiss av programmet och en försmak på 10 paneldeltagare från olika företag och organisationer som redan är klara. 

Firstbeat life – Ett av Rehappens många spännande partnerskap – Hör av dig så hjälper vi dig med helhetslösningar!

Vi har många duktiga konsulter och samarbeten. För att få prestation på plats behöver vi jobba med många olika kärnkompetenser utöver systemet som ger chefer en chans att jobba systematiskt. Hälsofrämjande & hållbar förändring genom att kombinera fysiologiska mätdata med coaching är ett sätt för individen att lära sig mer om sin hälsa. Firstbeat life är ett begripligt verktyg för grupp/individuell hantering av hälsa och välbefinnande.Therese Möller, Arbetsmiljö expert och Firstbeat Life specialist, erbjuder guidning för dig som är intresserad av att använda verktyget och hantera din hälsa och välbefinnande. Om du är nyfiken anmäl dig till webinar här. Hör av dig till Rehappen om du vill veta mer! info@rehappen.se

Från utbildning till arbetslivet – och vice versa Hur lätt är det?

Det är optimalt att ha en fot i praktiken och en fot i teorier. Det säkerställer att man jobbar utifrån evidens och praktik samtidigt. Men att gå från studier till yrkesverksam är inte alltid så lätt. Ibland ser vi orealistiska annonser där man förväntar sig att unga ska “laga” och bygga samman allt som finns inom den nya framtidsbetonade kompetensen. Många arbetsgivare kräver 3-4 års erfarenhet och på så sätt kanabaliserar vi på varandra. Varför inte odla kompetens från början? När världarna mellan akademin och praktiken glider ifrån varandra behöver vi tillsammans jobba för att föra dem samman. Det gör vi på olika sätt på Rehappen. Webinars med Stefan Tengblad, Sveriges enda HR-professor, samverkan med studenter, uppdrag ute hos kunder och Advisory Board genom Stockholms Handelskammare kopplat till Stockholms Universitet samt Alumniföreningen vid Uppsala Universitet, trainee program med mera.

Under våren har Rehappen haft nöjet att få hjälp av praktikanter, Emma Ständig & Hanna Ragnebrink från Folkhälsovetenskapliga programmet i Västerås. Vi har fått utbyta erfarenheter där Emma och Hanna har fått en inblick i att arbeta med hållbarhet när det kommer till medarbetare och ledare. Samtidigt har vi  fått stor inspiration och nya ingångsvärden från studievärlden. Googla Community Readiness! Emma kommer att skriva sitt examensarbete i samarbete med Rehappen kopplat till Community Readiness, Human Recourses och ledarskap. 

Vi har också under hela året fått hjälp av studenter från Berghs School of Communication som använt vårt företag som case. Resultaten har redan påverkat oss och de kommer snart ut med än mer insikter. 

Då vi är en social impact organisation fick vi chansen att anlita ett tvärvetenskapligt gäng med läkare, tech- & business studenter i samma projektgrupp i samarbete med 180 degrees – The world´s largest University-based Consultancy for nonprofits and social enterprises.

  • Carlos – Medicine Doctor and student of entrepreneurship at KI
  • Jimmie – Student at Handelshögskolan and Finance in New York
  • Wora – Student of Business at HHS
  • Pablo – Student of Medicine at KI and Urman, studying Business at HHS

Slutsatserna från denna grupp av multikompetenser är att det finns stort intresse att fånga data och avvikelser tidigt, både i affärer och people, kring wellness och mental ohälsa. Vi delar “aha-insikten”, att följa individer över tid istället för att bara dra slutsatser genom att samla anonym statistik, oavsett om data kommer från affären eller från medicinskt håll. Här har vi också pågående dialoger med Swedish Jobtech och Med-Tech och skolans värld, om vikten att lära känna varje persons kompetens och kapacitet. 

Vi jobbar vidare med Bolidens Trainee program, där traineerna nu är ute på praktikperiod 2 och jobbar med innovationer tillsammans med Hyper Island och får coaching av Kristina inför att skugga kollegor för att lära, mentorskap och att lära Bolidens etablerade projektmodel. Nu är årskull 3 snart rekryterade efter tredje gångens assessment. Kristina har tillsammans med Kurt-Ove Åhs, Mats Karmefjord och hela koncernledningen i Boliden tagit fram designen och jobbar vidare med Mats Karmefjord som är program manager för programmet. 

Utöver studenter har vi anställda så som:

  • Johan – Ny personalvetare
  • Lovisa – Psykologstudent
  • Viktor – Kommunikation och psykologi kandidat
  • Albin – UX-student som hoppat in för att stötta upp i sälj, brand och kommunikation och utveckling av lärande och utveckling av trainee program.

Johan är just färdig med sin uppsats (Uppsala Universitet) som handlar om vikten av att ha roligt på jobbet för informellt lärande. Korta slutsatsen – “Att ha roligt tillsammans påverkar lärandet positivt!”  Den hittar ni här.

Jonathan som jobbat hos oss i snart 3 år är i sluttampen av sina studier. Inom samma tema skriver Jonathan, just nu sin mastersuppsats på Uppsala Universitet. Uppsatsen berör kunskapsöverföring av artificiell intelligens inom svenska myndigheter. AI är ett relativt nytt fenomen inom offentlig sektor och det ska bli spännande att få ta del av hur kunskap skapas och delas inom och mellan myndigheter.