Meny

Stäng

Sommar…sommar…sommar…

Sommar för många av oss är att lyssna på radioprogrammet “sommar”. Det finns många berättelser och öden där motgångar finns med som en del av livet. Carina Bergfelts program är starkt. Rekommenderas! Hon berättade att hon ibland får frågan om hennes framgång beror på det tuffa liv hon haft i tidiga år. Då blir hon arg och svarar att det är trots det hon varit med om, inte tack vare det, som hon lyckats.

Vi åkte i början av sommaren till Almedalen. “Alla” var där – företagsledare från alla branscher – bil, finans, retail, försäkring, kommunal och landstingsledare och de flesta politiska ledarna. För vår del handlade i år mycket om hållbarhet och det stora kompetensskifte vi står inför – “den fjärde revolutionen”, psykisk ohälsa, generationsskiften, människor i rörelse, tech och innovation och globalisering….utbudet i Almedalen är oändligt.

Det vi tar med oss är: Allt pekar på att vi behöver rusta våra medarbetare och följa var och en in i framtiden.

Det har varit och kommer än mer bli stora kompetensomställningar – från dieseldrivet till eldrivet, från analogt till digitalt, från manuellt till automatiserat, från lokalt till än mer globalt – “hyper competition” är här för att stanna.

Det vi kan konkurrera med är medarbetarnas motivation och kompetens både som företag men också som nation och planet också för den delen. För att på bästa sätt klara de krav som ställs både idag och i framtiden behöver vi bygga företag och samhällen som är hållbara. Hållbarhetsmålen 2030 fanns i allas presentationer. Det kommer ge ringar på vattnet ut i världen.

På en plats som Almedalen och även från media märks att mycket lärande kring sjukskrivningar utgår från statistik. Samtidigt vet vi att det handlar om olika berättelser med människor av kött och blod. Statistik lurar oss att tro att vi kan hitta lösningar kopplat till en gruppering – män, kvinnor, unga, akademiker, byggarbetare, nyanlända, utbrända, invandrare, långtidssjuka, de med diabetes osv och inte en individ. Oavsett vilken grupp vi än tillhör är vi unika och behöver mötas där vi är. Sjukskrivningar och korttidsfrånvaro är en tidig signal. Unga har en högre sjukskrivningsgrad och den går uppåt. Vad beror det på?

Almedalen innebar många viktiga möten och initiativ mellan olika aktörer. Samverkan på alla håll – mellan företag, fack, universitet, politiker, föreningar, det offentliga och samverkan mellan olika företag tillsammans med externa aktörer.

Slutsatserna från Almedalen för oss på Rehappen blir att, vi behövs och det är viktigare än någonsin att utgå från individen och inte bara statistik. Varför? 1. Det är väldigt svårt att utifrån statistik hitta individer. 2. Statistik leder ibland till antaganden kring åtgärder som inte passar och därmed går pengar till insatser som inte ger effekt. 3. För en individ som är drabbad spelar statistik ingen roll. Det är inget man varken förstår eller kan relatera till. Den som är där vill bli hjälpt och stöttad, och den chef som befinner sig i närheten kan inte dra slutsatser av statistik som hjälper i den situationen. Hur gör jag? Vem kan hjälpa mig?

Många i Almedalen både politiker och företagsledare, pratade om att vi nu måste gå från ord till handling. Det uttrycks en slags frustration om att inget hänt de senaste åren och att det inte hjälper att på övergripande nivå att lägga planer som sedan inte når längst ut.

Vår metod på Rehappen sammanställer statistik övergripande för ledningar och styrelser både kostnader och vart sjukskrivningarna är. Vi synliggör också individen, för det är med individen vi behöver ha ett samtal, lyssna, hitta planen framåt, anpassa eller vad det nu är…

Flera berörande föredrag i Almedalen och även berättelser från sommar i P1 har handlat just om det. Personen som tog samtalet, som fanns där eller inte fanns där…

För att komma någon vart med sjukskrivningar behöver vi tillgängliggöra samtal och dialog, ibland vara tuffa och stötta med att sätta planer. Vi behöver förstås också titta på arbetsmiljö och hur väl arbetet är anpassat till personerna som har det. Vi behöver stötta upp med ledarskap.

På ett övergripande plan för att gå från prat till verkstad behövs systematik, kunskap och kompetens som stöttar ledare, medarbetare och hela organisationer, så det leder till förändring och utveckling, och i många fall en kulturförändring.

Vi har träffat många och är övertygade om att vårt gemensamma arbete är viktigt framåt, och ser fram emot att ses! Ibland löser sig saker lätt, ibland tar det lite längre tid. Målet är det samma!

2 kommentarer “Sommar…sommar…sommar…

 1. Hej, som ni skriver så är vägen lång mellan statistik till individ – individen är bara en siffra. Håller med om att Carina Bergfelts Sommar i P1 är stark. Vi är just individer med olika förutsättningar och bakgrund. Hon är en av de som trots allt lyckats.

  Ola Seneke är en av de som tyvärr varit på gränsen och kört på. Se bara på alla dessa konsult bolag som tex Accenture som verkligen “kör skiten” ur unga talanger och ansvarstagande är lågt. 70-90 timmars vecka anses vara standard. Som konsult köpare skulle jag inte vilja köpa de sista 30-50 timmarna.

  Det krävs nya synsätt för att se signalerna i organisationerna där individer används som förbrukningsvara.

  Jag tycker att värderingar , visioner och ledarskap är viktiga för att stödja medarbetare. Signaler finns och medarbetare och medmänniskor bör finnas där för att säga ifrån när vi inte arbetar hållbart miljömässigt, socialt eller ekonomiskt.
  /Peter

  1. Hej Peter! Kloka insikter. Känner igen allt du skriver. Det behövs verkligen hållbara företag på alla sätt. Tack för dina viktiga synpunkter! Det handlar i grund och botten om människosyn, och många företag vill sätta People First, frågan är bara hur? Allt som ska göras idag läggs ofta på cheferna – och någonstans tar deras tid också slut. Nya sätt att arbeta på måste till och det viktiga är att inse att människor är inte bara siffror. En individ kan verkligen göra skillnad – både underverk och förstöra för många och sig själv. Viktigt att hitta stödet i vardagen och goda exempel, både genom statistik och genom att hitta individen. Många företag har mångmiljoner i sjukkostnader, när de synliggörs då blir det mer motiverat att lägga tid på de som behöver.

Comments are closed.