Meny

Stäng

Experthjälp rörande sjukfrånvaro

Du kan köpa ett enstaka coachsamtal, ett trepartssamtal om du har kört fast eller långa program, i kombination med Rehappen Software, eller utan. Rehappen kan stötta med:

  • Svara på frågor – hur gör jag?
  • coaching,
  • trepartssamtal,
  • att sänka sjukfrånvaron,
  • utbildning,
  • kultur och ledarutveckling, en-dagars eller program
  • stötta i att ta fram sjukfrånvaroprocesser i de fall de saknas
  • identifiera organisatoriska faktorer som gör att medarbetare blir återkommande sjukskrivna.

Vi tar betalt per timme eller enligt offert för exempelvis utbildningar.

Vi arbetar i nätverk och är både resurskonsulter och experter.