Meny

Stäng

Chefsstödtjänster

Vi hjälper dig med allt inom People & Culture och HR från ett enstaka coachsamtal, chefs och ledarstöd, teamutveckling, företagskultur, ledarutveckling, trepartssamtal eller om du har kört fast och behöver prata någon som kan HR.

Om du har större behov av hjälp har vi ett brett nätverk av resurskonsulter och experter.

Vi arbetar tillsammans med cheferna och stöttar med expertkunskap inom HR, coaching, rehabilitering och anpassning. Vilka krav kan ställas på individen och vad kan företaget göra för att stötta? Hur ser lagarna ut`?

Arbetsrätten är ett viktigt område där vi hjälper både individer och chefer att reda ut och coacha i situationer där medarbetaren har utmaningar med sin närvaro eller arbetsförmåga. Ofta hjälper vi också med facklig samverkan.

Vi är också duktiga på organisations design och att bygga upp organisationen för att klara den uppgift teamet har med exempelvis workforceplanning och kompetenskartläggningar.