Meny

Stäng

Gör det enkelt att arbeta hållbart med sjukfrånvaro för chefer!

En viktig hörnsten för kultur och arbetsmiljö är att förebygga sjukfrånvaro och ohälsa hos medarbetare. Rehappen förenklar genom att digitalisera hanteringen av sjukfrånvaron och stöttar dig och dina ledare i svåra situationer med erfarna medarbetare.