Meny

Stäng

Analys för sjukfrånvaro på mindre än en vecka

Vi hjälper dig med en total analys av sjukfrånvaro och all sjukfrånvaro för hela företaget uppdelat per enhet, chef, kostnadsställe etc. Analysen kan bara visas för den som har behörighet att se den. Det är inte samma sak som BI-verktyg där statistik tas fram, utan vi stöttar arbetsgivare att titta på medarbetare ur ett individperspektiv ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta görs i samarbete med HR och rehabiliteringsexperterna i organisationen.

Insatsen för dig är minimal, allt som krävs är en frånvarorapport från ert lönesystem som laddas direkt i Rehappens GDPR-säkra portal. Överföringen är krypterad under uppladdningen.

För att vi ska få hantera personinformation om företagets anställda krävs ett databiträdesavtal, maila info@rehappen.se och ange följande: Företagsnamn, Organisationsnummer, Namn på kontaktperson, Telefon och mail till kontaktperson, Adress till företaget.

Vi bokar ett möte med er och berättar hur processen ser ut.

I svarande mail får du instruktioner hur du laddar upp data och testar produkten utan kostnad. Inom en vecka bokar ett webmöte eller fysiskt möte och går igenom värdet av verktyget. Det är lätt att komma igång och jobba professionellt med ert företags sjukfrånvaro.

Hör av dig så hjälper vi dig och ditt företag med sjukfrånvaro!

Välkommen till att underlätta arbetet runt sjukfrånvaro! Låt oss göra arbetet lättare tillsammans genom att fånga tidiga signaler på ohälsa. Medarbetare som rent medicinskt borde ha en hög hälsa, har ofta utmaningar med sin hälsa, så låt oss som arbetsgivare fånga in dem tidigt och stötta.