Meny

Stäng

Skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra! Börja med att ta hjälp av Rehappen för att analysera och skapa planerna!

Case: Att analysera all sjuk- och fråvarodata på en vecka i ett företag med över 10 000 anställda. “Så här har vi aldrig sett vår data tidigare! Det är ju så här man vill ha den redovisad!”, säger cheferna och HR.

Kunder vittnar om att det är svårt att identifiera enheter och individer med utmaningar. Svårt att få en överblick på hela sjukfrånvaron regelbundet.

“Så här dåligt ska det inte behöva vara”, säger Håkan Carlbom CTO på Rehappen.

Med en liten insats kan ditt företag få hjälp av oss! På kort tid!

Så här låter ofta en dialog med en kund, en CFO, VD eller produktionschef:

-Hej, har ni koll på sjukfrånvaron?

-Nej.

-Vill ni ha hjälp? Vi kan hjälpa er på mindre än en vecka.

-Ja, har du pratat med vår HR-direktör?

-Ja, men hon/hen/han säger att det inte går. De måste prata med IT, som måste prata med legal, som måste prata med ledningen. De ska göra en stor satsning på analys och people analytics och digitalisering. Ansvaret ligger på cheferna och vi vet att vi behöver bättre stöd och system.

Ta hjälp!

Idag när sjukfrånvaron är så hög som den är finns ALL anledning att göra en ordentlig analys. Vilka är borta, vad kostar det, vilka chefer har utmaningar och vad kan vi göra åt det för att stötta. För dig som kund tar det liten energi för oss på Rehappen att det analysera din data. Säg till så hjälper vi dig och ditt företag! Vi kan genom vårt intelligenta system analysera stora mängder data. Genom att först skriva ett GDPR-avtal får ni era siffror på mindre än en vecka, om det är riktigt bråttom ännu snabbare. Alldeles för många företag väntar med att få in data, de väntar på HR och HR väntar på IT som väntar på ja vi vet inte… Under tiden blir det onödigt lidande och dåliga analyser.

Hållbara medarbetare är nyckeln till framgång. I tider av transformation finns många källor till att företag behöver ta extra ansvar för människors hållbarhet. Vi utbildar styrelser, ledningsgrupper, team, ledare och medarbetare i intern social hållbarhet. Rehappen hjälper företag med att enkelt räkna ut och kartlägga all sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är en tidig signal på ohälsa och behöver uppmärksammas systematiskt. Många missuppfattar att hälsa är något vi måste jobba med för alla medarbetare. Vår erfarenhet säger att många medarbetare redan idag tar stort ansvar för sin hälsa. Ofta hittar vi “röda” enheter eller individer, som behöver extra stöd. En del forskare uttrycker att företag satsar alldeles för mycket på individer, vi vet att det inte stämmer. Det är ett fåtal företag som satsar “för mycket” på individer. Istället riskerar medarbetare i risksonen att slås ut. Att bygga hållbara organisationer i en transformation finns ett stort behov av. Det går ofta hand i hand att satsa på arbetsmiljön och att systematiskt fånga individer som är utsatta. Ofta står både organisatoriskt dysfunktionella delar och individärenden för stora summor. Företagen märker sina brister i form av upplevd kompetensbrist.