Meny

Stäng

Så skapar ditt företag hållbart ledarskap!

Under Personal & Chefsmässan 2021 kunde ni hitta oss på Rehappen i monter K:20 för att diskutera hållbart ledarskap. Läs mer om oss här.

Alla besökare fick dela med sig av sina tankar och idéer, vilket gav oss många nya insikter tillsammans! Under mässan deltog många besökare i vårt lotteri där vi lottade ut en coach-timme. För att ha möjlighet att vinna denna timme bad vi våra besökare att svara frågan: Hur skapar vi hållbara ledare tillsammans? Nedan kan ni ta del av de olika inputs vi fick!

”Genom utbildning och våga lyfta fram unga ledare som brinner för hållbarhet – De har växt upp med frågan”

”Analys & Data”

”Fokus på det egna självledarskapet”

”Ledare med självinsikt och stor empatisk förmåga som är genuint intresserade av sina medarbetare som individer och deras utveckling”

”Lyhörd och ser alla”

”Kunna sina grejer, förmedla kunskap, ha en bra fysisk- och psykisk hälsa, gilla att lyssna in ”

”Ha tid för reflektion över eftertanke”

”Kunna svara på varför, Varför är man på jobbet? Varför finns arbetsplanen?”

”Sätta upp realistiska mål och ha ett bra nätverk att bolla idéer med.”Närvarande ledarskap”

“Uppmuntring av personal, konstruktiv feedback, coaching, få medarbetare att känna sig sedda och öva på att vara lyhörd och bra lyssnare”

”Reflektera och tänka om”

”Genom att lyssna och låta sig bli påverkad – tänka på långsiktig lönsamhet”

”Sätta regler och strukturer för arbetstider. Tider för att maila kollegor inom arbetstid, inte utanför”

”Skapa en bra miljö för en öppen kommunikaiton med möjlighet till erfarenhetsutbyten ”

”Vara lyhörd, öppen och ta väl hand om sina anställda och sin chef. Fråga hur man mår på riktigt”