Meny

Stäng

Så lyckas du skapa arbetsplatsen där människor mår bra!

Nu behövs alla krafter vi har för att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra, så bra man kan må… i en Pandemi med Corona. Läs artiklarna i tidningen DU & Jobbet om vad som händer inom temat “Hälsa och Inkludering”. Att ta sig vidare handlar i alla lägen om samverkan och att arbeta i team.

Här samverkar vi med flera aktörer: Arbetsmiljöverket, UUA, Rehappen, Metodicum och Arbetsmiljöforum. Tillsammans gör vi jobbet ännu bättre.

Rehappen satsar på att på bästa sätt stötta företag med systematiskt arbete kring sjukfrånvaro för att fånga tidiga signaler på ohälsa och stöd till ledare och HR för att skapa dialog och på sikt hållbara arbetsplatser både genom system och utbildning/consulting/coaching.

Arbetsmiljöverket har fått mer medel att utbilda och informera arbetsgivare om sitt ansvar. UUA-projektet Universell utformning av arbetsplatser som fonderats av socialfonden, SSR, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, Vasakronan, CSR Sweden, KFO och många andra aktörer i arbetslivet. UUA handlar om att utforma arbetsplatser så att olikheter tas till vara och utgår från både medarbetarens och företagets behov.

Från januari kommer lagen att justeras och anpassas. Vi återkommer till det framåt. Nedan ser ni artiklarna.