Meny

Stäng

Rehappen utvald av Vinnova… igen! Vill du hjälpa oss att göra marknads- och produktvalidering?

Vi är oerhört stolta och glada över att vi återigen blivit utvalda av Vinnova. Innovativa startup steg 2. Vi har fått 900 000 kr 2020-22 för att säkerställa att vår produkt har bästa market fit och säkerställa att Rehappen verkligen behövs.

Vi kommer att genomföra flera aktiviteter bla vidareutveckla vår “executive redovisning” för skyddskommittéer och ledningsgrupper, samt genomföra en enkätundersökning, intervjua företag både specialister inom arbetsmiljö/rehab, HR, styrelser, VD-ar, och erbjuda företag att prova Rehappen med egen data. Vi kommer också på kunders begäran att ta fram bankID, SSO och sjuk och friskanmälan via Rehappen.

Under våren sommaren 2020 kommer vi att kontakta många företag för att ta reda på vilka behov som finns där ute. Till vår hjälp har vi två studenter, från Uppsala Universitet och Personalvetarprogrammet med inriktning på psykologi, för att bearbeta och fånga data. Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund.

Så snälla hjälp oss bli det företag som ni behöver när det gäller sjukfrånvaro och stöd för att bygga wellbeing och förebygga ohälsa och skapa hållbara organisationer med chefer som arbetar professionellt med ohälsa!

Jenna Ramsin Eklund och Anna Hoflund – Personalvetare från Uppsala Universitet

Arbetsgivarrollen kopplat till sjukfrånvaro, ohälsa behöver ses över och vilka behov finns mellan företagshälsovård, HR, systematik och IT-stöd, som ger en struktur och digitalisering av sjukfrånvaro och situationer som idag är onödigt krångliga och svåra. Finns behov av att laga en trasig process? Mycket tyder på det… men vi måste veta om det verkligen är så…?

Vi kommer lyssna på företag och organisationer på vilket sätt vi bäst kan hjälpa till och på så sätt validera vår existens på marknaden.