Meny

Stäng

Rehappen om Coronaviruset Covid-19

Inget vanligt arbete med sjukfrånvaro

Så behöver du skydda dina medarbetare

Det är inte så länge sedan beskedet kom från Wuhan. ”Kom inte hit, och ni invånare lämna inte… om det inte finns väldigt speciella skäl. Staden blev en spökstad i kampen mot Coronaviruset.” Sedan dess har vi sett smittan spridas vidare. Men vad behöver du som arbetsgivare egentligen göra rent praktiskt?

När någon insjuknar i Corona covid-19 på jobbet är det inte en vanlig sjukfrånvaro och följer inte heller en vanlig sjukfrånvaroprocess. Och eftersom Corona räknas som samhällsfarlig smitta följer speciella lagar hur arbetsgivare och samhälle behöver följa smittan. Skyddet tas på allvar i de flesta företag.

Det är viktigt att företag förbereder sig och redo att agera. Många har iakttagit försiktighetsprincip och låtit medarbetare som besökt området vara hemma i 14 dagar.

Idag råder det viss förvirring kring hur det kommer sig att skolor har vissa regler och företag andra. Det är egentligen inte så konstigt då företag utnyttjar sin ”rätt att leda och fördela arbetet” för att undvika risk och kostnader om en person smittar alla. Därför har man i flera fall infört åtgärder som hindrar ev smitta. Vissa smittskyddsläkare tycker det är överdrivet, men i företag med globala verksamheter över hela världen har man inte velat ta risken en smittad arbetsplats innebär. Samtidigt har det inte funnits möjlighet för alla att jobba hemifrån och vad gäller för dem? Bestäm tillsammans hur ni ser på det, och kommunicera er hållning. Det kan vara idé att skapa ett sk coronakristeam för att avlasta ledningen i frågan.

Här kommer lite kort sammanfattning vad du som arbetsgivare behöver göra:

  1. Riskanalys – funktioner som kan vara känsliga om ”alla inom ett kompetensområde” måste gå hem – kan de skötas remote?
  2. Riskanalys av arbetsmiljön AFS 2018:4
  3. Kommunicera åtgärder, sprid kunskap, länkar till information
  4. Förebygga och lindra risker, förhindra diskriminering och stigma
  5. Följa upp, justera

Det framgår ganska klart hur beroende vi är av varandra och hur viktigt det är att samhället fungerar. Produktionskedjor hänger tätt samman globalt och internationellt. Vi behöver iaktta både försiktighet och vara faktabaserade och inte stressa upp oss i situationen. Rädsla och stress är också en risk att ha med i riskanalyser kring corona. Inför ett virus är vi lika men ändå finns risk för diskriminering. Kom ihåg att både förse organisationen med tips om hygien, nysning i armveck etc som att ta hand om och visa omtanke om de som är drabbade.

Rehappen hjälper kunder med riskanalys, utbildning kring sjukfrånvaro, krishantering och arbetet utifrån arbetsgivarens perspektiv. Genom systemet Rehappen kan kunder hålla reda på sjukfrånvaron.

Hör av er om ni har frågor eller vill ha hjälp och bolla något.

Vi har fått frågan att göra utbildning för att stötta företag och reda ut vad som behövs göras i rollen som arbetsgivare.

Ta hand om er!

Nedan finner ni länkar som kan vara bra för mer information:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.1177.se

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning