Meny

Stäng

Vi finns för våra kunder

Positiv psykologi och coaching med growmodellen är två bra metoder inom ledarskap. Kan man dem som chef så kommer man långt.

“Rehappen håller på att ta form”. Rehappen en programvara och tjänst som hjälper din verksamhet att ta tag i återkommande och tidiga signaler på ohälsa och bygger hälsa.

Bilden Simon Sinek – A practical guide to find your why… 2017

Varför “Rehappen” – Det handlar om något som återkommande händer – Re- happen ingen… Det handlar om att bygga ett företag som behövs där IT och HR möts i stöd, tjänster och programvara för människor. Först ut är att snabbt identifiera korttidsfrånvaro och göra något åt det tillsammans.

För att fungera som bäst och bli vårt bästa jag behöver vi plocka fram våra styrkor och tillsammans och bygga starka team med hög prestation genom att kombinera våra styrkor tillsammans. Det är då det skaver som minst och vi kan ge som mest – både till varandra och tillsammans. Vi känner oss kompetenta, vi mår bra.

Growth mind set och hållbart ledarskap

Growth mindset handlar om att det vi fokuserar växer och om vi hjälper varandra att vara i vårt rätta element så växer vi som människor. Växer vi som människor växer våra företag och blir lönsamma.

Grow – Varför blir vi sjuka istället för att växa?

Growmodellen har ni säkert hört tidigare. Den handlar om ett modell för samtal och även för affärsplanering som syftar till att hjälpa den vi pratar med att växa som människa eller företaget att växa och blir starkt.

GROW- där G står för goal, R reality, O opportunities, W för will do.

Vad händer om vi hamnar i motsatsen – dvs att vi inte är “in the Zone”, vi känner motstånd att gå till jobbet varje måndag, eller morgon, att chefen inte kan stötta mig, att jobbet inte passar mig. Eller att en hel verksamhet hamnar i “oflyt” och det skaver och sliter för att marknaden kräver att vi beter oss på ett nytt sätt – kanske mer digitalt än innan? Eller också skaver det för att du inte kan jobba med flow utan stressas sönder av en arbetssituation som är orimlig.

Vi har tyvärr i vårt jobb träffat på allt för många medarbetare som pga av att de stannar kvar i sitt på sikt börjar må dåligt och prestera sämre och sämre. Självförtroendet dalar och prestationen i samma takt. Det finns olika skäl till varför det blir så, men det finns ett enkelt sätt att identifiera dessa personer. Korttidsfrånvaro och sjukfrånvaro.

Börja analysera din korttidsfrånvaro och fånga saker tidigt. Att det skaver i hela företaget kan också fångas i ökad korttidsfrånvaro, eller utbrändhet bland medarbetare. Man hänger helt enkelt inte med längre eller behöver tid att orientera sig.

Vad kan man då behöva för hjälp utifrån?

Se till att få bollen att börja rulla, att börja ta tag i det. Direkt.

Rehappen är ett företag som kommer att hjälpa ditt företag att identifiera detta här fenomenet och stötta chefer att arbeta med dessa personer.

Chefer är egentligen inte rekryterade för att sköta sjukfrånvaron

Chefer har idag inte tid att arbeta med allt som ligger inom HR och chefens roller. Chefen är egentligen rekryterad för att driva utvecklingen inom sitt område, att bygga, skapa, sälja, operera, bygga, leda projekt eller vad det kan vara. Att hjälpa människor som kommit snett in i jobbet tar tid, och kräver professionellt bemötande. Det kräver ofta specifik kompetens och det bygger också på att man kan ta människor på ett varligt sätt från en plats till en annan både mentalt och fysiskt.

Det bygger också på att man har förmågan att se talang att se kompetens att se relationen mellan medarbetaren och ledaren, mellan medarbetaren och den situation medarbetaren sitter i. Chefer vill, men hinner inte ta tag i bekymren. Därför är det bättre i många fall att helt släppa det från chefen, eller stötta chefen nära med stöd.

Undersökningar på undersökningar visar att chefer och inte heller HR idag hinner med sitt arbete och hinner heller inte med att ta tag i sina personalärenden och på sikt kan det också innebära att ledarna själva upplever utbrändhet, eller vidbrändhet.

Det är viktigt att hitta rätt verktyg i tid, för att hjälpa både HR och chefer systematiskt med medarbetare som behöver stöd att komma vidare.

Allt för många hamnar i ett mellanläge och tiden och livet tickar på… Det blir slöseri för både individen, verksamheten och samhället.

Sjukfrånvaro som äter upp hela resultatet

Det är inte ovanligt att hitta företag med korttidsfrånvaro som helt enkelt äter upp hela ekonomiska resultatet i bolaget. Kanske något som den affärsansvarige inte tänkt på. Det är inte heller helt ovanligt med chefer som i all välmening skickar hem medarbetare som de tycker verkar hängiga, inte har en aning om vilken kostnad det genererar, även fast vi vet att medarbetare ofta mår sämre av att vara hemma. Chefer är inte läkare och kan inte därför ordinera sjukskrivning. Men det händer allt för ofta, med stora kostnader som konsekvenser.

Att lära sig Grow och Growth mind set räcker långt…

Att lära chefer growth mind set och grow-modells-coachsamtal, det räcker långt, men att ta hand om en person med upprepad sjukfrånvaro där jobbet och kanske livet också går i gråsvart, det kräver något mycket mer. Du kommer långt med en god kultur där vi stöttar varandra. Det kräver också en noga kartläggning, samarbete med läkare, företagsläkare och inte minst medarbetaren själv. Det är inte helt ovanligt att en utbränd kan funka från en dag till en annan bara man hamnar i rätt roll och miljö.

Ledstjärnor kan vara:

 • Hjälp individen
 • Alla kan jobba, men inte med vad som helst. 
 • Konflikt är ingen sjukdom. 
 • Det finns en människa bakom varje (sjukdoms-)historia. 
 • Att inte göra något är sämst av allt. 
 • Vi är alla individer och måste bli mötta som individer 
 • Vi är olika och behöver olika. 
 • Chefer ska vara just chefer och ställa krav utifrån rollen på medarbetaren och inte agera arbetsterapeuter, läkare eller samtalsterapeuter. “Jag känner en jättebra naprapat, gå dit” – Medarbetaren kan ju ha reumatism och när blev du som chef läkare som kan ordinera? 
 • Ta medarbetarens symptom på allvar – skicka vidare. 
 • Läkare ska vara just läkare. 
 • Coachen för medarbetaren är facilitator/handledare och coach tillsammans med medarbetaren själv. En coach med tuff empati som med knuffar och kärlek för livet framåt. 
 • Efter sjukskrivning går man INTE “tillbaka”. Livet kan aldrig gå tillbaka, det går alltid framåt. 

How finding your element changes everything… är vad Growth Mindset handlar om, är att hindra att vi blir sjuka när vi inte är i vårt element, och tänk det börjar med en enkel analys på korttidsfrånvaro på rullande 12 månader bakåt.

Kontakta oss om du vill veta mer. Rehappen är på G…rullande 12 framåt.