Meny

Stäng

Enkelt & säkert i molnet

Rehappen är det supportverktyg vi drömt om att ha när vi själva arbetat i chefs-, lednings och HR-roller. Det är enkelt och lätt att jobba i, även om frågorna ofta är svåra och ibland konfliktfyllda.

I Rehappen förvaras läkarintyg, rehabiliteringsplaner, individers sjukfrånvaro och dokumentation som chefer gör för att stötta medarbetare utifrån sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar som lutar sig mot arbetsmiljölagen och from 1 juni 2021 på AFS 2020:5. Där finns en långt gående ny lag där arbetsgivarens skyldighet att tidigt erbjuda medarbetare anpassning och att följa tidiga signaler på ohälsa och skapa förebyggande insatser.

Vi har som många andra tittat på statistiken över sjukskrivningar och undrat hur vi ska gå vidare om vi vill arbeta med situationen. Idag har vi utvecklat ett verktyg där man både kan se övergripande statistik och kostnader, men också ge chefer som har rehabliteringsansvaret ett konkret verktyg att arbeta i. Rehappen som verktyg ersätter inte BI-verktyg. Det förekommer ibland att ledning, controllers och IT-medarbetare blandar ihop rehabiliteringsverktyg så som Rehappen med de uppföljningsverktyg som finns i företaget kring frånvarostatistik. Det är inte samma sak. Det går inte att fästa läkarintyg, dokumentation om individer i ett analysverktyg.

För att kunna arbeta med individer på ett skyddat och säkert sätt behövs ett säkert verktyg. Rehabiliteringsansvarig och HR som arbetar med rehab får listan på de personer som har upprepad sjukfrånvaro. Gränsvärdena kan ställas in utifrån de intervall kunden vill ha, ofta 4 ggr de senaste sex månaderna.

I verktyget som fungerar lika bra på mobilen som datorn, finns en arbetsyta att anteckna i både för medarbetaren, chefen och ev rehabspecialist eller HR. Chefen och medarbetaren kan lättare samarbeta kring rehabiliteringen. Det finns också möjlighet att fästa dokumentation så som läkarintyg, rehabplan och andra dokument så som träningsprogram eller pip-planer. (Performance Improvement Plans). Idag finns ofta inte en säker plats att förvara dessa hos många företag, vilket innebär att man tar en GDPR-risk då ostrukturerad data ligger spridda på olika platser.

Med Rehappens digitalisering av sjukfrånvaroprocessen ökar kvalitet och säkerhet för alla inblandade parter. Sjukskrivna som ibland byter chefer och organisation får en samlad plats där de har insyn i vad som sker. Det gör anpassningen och återgången lättare och säkerställer att företaget arbetar professionellt. Rehappen har också konsulter som kan stötta chefer i delar av arbetet där de behöver stöd. Vi har tid och kunniga personer som våra kunder vänder sig till för att rådfråga eller få coaching inför ett tuffare samtal.

Vi på Rehappen vet att det inte alltid är lätt vara sjukskriven eller att ha rehabiliteringsansvaret och hjälper gärna till. Det är vanligt att medarbetare hamnar mellan stolar pga att bra system saknas. Det i sig är en risk både för företaget och för individen.