Meny

Stäng
Produkter
agenda_2030

Rehappen utbildar i psykologisk hälsa och företag att nå SDGs till 2030

Rehappen utbildar i psykologisk hälsa och säkerhet och ger stöd och hjälper företag på ett tydligt sätt hur man når SDGs till 2030. Områdena är t.ex. ledarskap, organisationskultur, hög arbetsbelastning, för höga krav, psykisk ohälsa, stress, neurokunskap, risker i pandemi, kommunikation. Vi stödjer ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Vi har hög kunskap inom arbetsmiljö och hälsa på jobbet i praktiken. Vårt fokus är att förebygga arbetsskador och ohälsa samt att stödja välbefinnande i arbetet och hålla fokus på sjukskrivning och tidiga signaler på ohälsa. Vårt arbetsfält är organisationer och företag i alla storlekar och inom alla sektorer, där vi stöttar i utveckling, implementering, monotorering av hälsosamma och säkra arbetsplatser. Vår passion är att hjälpa företag att gå från att “bara prata… till att action” för att få saker gjorda. Arbetet som vi gör med våra kunder kan kopplas direkt till deras egna SDGs och hållbara mål 2030. Där Rehappens mjukvara implementerats är vi en del av kundernas 45001 eller ISO-certifiering.

Enligt SDGs senast 2030 bör det finnas en sk “resilience” motståndskraft som pekar både på att främja psykisk hälsa i samhällen, familjer, skolor och arbetsplatser, och att förebygga och behandla psykiska sjukdomar och missbruk. WHO:s definition av mental hälsa är – “ett tillstånd av välbefinnande där individer inser sin potential, kan hantera normala utmaningar i livet, kan arbeta produktivt och bidra till sitt samhälle”. På arbetsplatser är ledaren och HR nyckelroller för detta, men även högsta ledningen, styrelse och ex skyddskommitté och alla medarbetare på företaget. Vi underlättar och arbetar med att öka kunskapen var i organisationen utmaningarna finns och hjälper till att lösa dem långsiktigt. Ständiga förbättringar är en vanlig metod och people analytics och att identifiera de medarbetare som behöver hjälp. Ledarskap och företagskultur påverkas av konkreta handlingar och berättelser – % och statistik räcker inte.