Meny

Stäng

Nu kan du få hjälp av Rehappen för en bra arbetsmiljöutbildning via AFA – vi är godkända!

Rehappen har blivit utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö-och skyddsombud. Program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare, rehabiliteringsfrågor, att hitta tidiga signaler på ohälsa för att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga och kan prestera. Utbildningarna ska ske efter 1 jan 2021. Maila vår VD kristina@rehappen.se så tar vi kontakt med dig. Vi har många konsulter från Norr till Söder som mer än gärna hjälper till.

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/vanliga-fragor-och-svar/

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/bakgrund-och-syfte/